06

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie

Nieuwe Mercedessen-Benz

Het wagenpark van vooral 11 Luchtmobiele Brigade ondergaat een flinke verbetering. 

Defensie koopt bij Mercedes-Benz Cars Nederland 515 militaire voertuigen. Ze dienen voor gevechtsmanoeuvres, logistiek werk en gewondenvervoer. De wagens kunnen onder de buik van een Chinook worden vervoerd (‘underslung’), en in het toestel. Volgens Defensie is de prijs-kwaliteitverhouding van het beoogde type Mercedes-Benz goed. Het aanbod van het Duitse concern ligt tientallen miljoenen euro’s lager dan van andere fabrikanten, aldus het ministerie.

Volgens Defensie plukt de Nederlandse economie de vruchten van het project. Nationale bedrijven zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling en productie van de voertuigen; het onderhoud komt deels in handen van het Nederlandse dealernetwerk van Mercedes-Benz. Als alles volgens plan verloopt, worden de ‘MB’s’ vanaf 2021 geleverd. 

Streepje

Gratis masteropleiding voor technici

Bij de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) gaat in september 2019 de 2e masteropleiding Military Technology, Processes and Systems (MTPS) van start. Het betreft een deeltijdstudie met een civiele accreditatie (MSc). Voor defensiepersoneel is de opleiding gratis. 

Military Technology, Processes and Systems levert een bijdrage aan het identificeren, analyseren en oplossen van complexe technisch operationele problemen rondom militaire missies en de systemen die daarbij gebruikt worden. Belangrijke thema’s: cyber, onbemande systemen, optimalisaties van ondersteuning en inzet, data-analyse en LCM.

De opleiding (duur 1 jaar) wordt op vrijdagen gegeven in het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder en is vooral bedoeld voor defensiepersoneel met een technisch-wetenschappelijke bacheloropleiding (of lang model KMA/KIM) en enkele jaren werkervaring. Met een technische HBO-opleiding ben je welkom als je de FMW pre-master met succes hebt afgerond.

Er is (beperkt) ruimte voor externe belangstellenden met een technische HBO- of WO-bachelor. Op 5 maart 2019 staat in de Kromhoutkazerne in Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Tijd: 17.45 uur-19.30 uur. Vragen over de MTPS en aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via master.mtps@mindef.nl. Meer informatie op intranet en internet. 

Streepje

Nieuwe generatie schepen, nieuwe generatie marinepersoneel

Binnen 10 jaar is het zover: de vervangers van de M-fregatten, onderzeeboten, mijnenjagers en het combat support ship, worden kort na elkaar opgeleverd. Kenmerkend voor al deze schepen is de hoge automatiseringsgraad van de systemen. Hierdoor kun je in de toekomst met kleinere bemanningen méér doen dan vroeger. 

Een recordaantal bezoekers bezocht 1 november het 3e Manning & Automation (M&A) symposium in Den Helder. Meer dan 250 belanghebbenden van de Koninklijke Marine, gerelateerde opleidingsinstituten, Defensie Materieel Organisatie, kennisinstituten en het bedrijfsleven werden op het symposium en de innovatiemarkt bijgepraat over de automatisering die de bemanning ondersteunt bij de nieuwe generaties schepen. “De dreiging wordt steeds complexer, sneller en gevarieerder”, vertelt kapitein-luitenant ter zee van de Technische Dienst Ton van Heusden. Hij is manager van het programma ‘Manning & Automation’ (M&A). “Een nieuwe generatie geavanceerde schepen is onontkoombaar om beter te anticiperen. Ze zullen met steeds minder personeel worden uitgerust, waardoor innovaties in de ondersteuning van de bemanning aan boord noodzakelijk zijn. Een nieuwe generatie schepen, uitgerust met een nieuwe generatie personeel.”

Nut en noodzaak
De partners in M&A richten zich vooral op uitwisseling en integratie van informatie uit combat-, platform- en bridge-managementsystemen. Van Heusden: “Door informatie uit te wisselen tussen de systemen en met de bemanning, optimaliseren we de bedrijfsvoering aan boord. Zo is de marine in staat om betaalbaar met technisch hoogwaardige schepen te blijven varen.” De kennis die in M&A wordt ontwikkeld is volgens Van Heusden niet alleen essentieel voor dit krijgsmachtdeel. “Een onderzoeksinstituut als TNO kijkt naar intelligente autonome systemen die met mensen kunnen samenwerken, terwijl de industrie zijn innovatieve slagkracht en innovatietempo kan vergroten. Iedere partner speelt zijn eigen cruciale rol.”

Onderzoek
Een deel van de op de innovatiemarkt gepresenteerde resultaten wordt geschikt gemaakt om op schepen in te voeren en vormen onderdeel van het eisenpakket van nieuwbouwschepen. Voorbeelden zijn digitalisatie van battle damage repair, onderdelen van de informatie uitwisselingstructuur, automatisch re-configureren van koud water systemen. Maar ook: de effecten van bemanningsoptimalisatie op het ontwerp en de inrichting van operationele scheepsruimten. Van Heusden: “Innoveren betekent dat onderzoeksresultaten niet in de kast verdwijnen, maar ook écht op de schepen worden gebruikt.”  (Tekst: ritmeester Djenna Perreijn).

Streepje

Proef met bureaufietsen

Hoe houd je je mensen fit in kantoortijd? Hoe voorkom je dat ze weinig bewegen, volgens deskundigen even slecht als roken. Het Joint IV Commando vond er wat op. 

Dé IT-leverancier van Defensie neemt op de Kromhoutkazerne in Utrecht een proef met 4 bureaufietsen en evenzoveel zitsteps. Duurzaam Inzetbaar heet het project, waarin een hogere vitaliteit van werknemers centraal staat. De gemiddelde Nederlander zit ongeveer 8,7 uur per dag, heel ongezond. 

Aan het project doen 350 JIVC’ers mee. Zij krijgen persoonlijke tips om hun energie te verhogen. Ook zijn er workshops en kan een vitaliteitscoach in de arm worden genomen. Het project moet medewerkers stimuleren om tijdens de kantooruren meer te bewegen. Dat moet tot minder ziektemeldingen leiden en een hogere arbeidsproductiviteit.