Blijf moreel fit!

Bij DMO hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan ons integriteitsbewustzijn. We hebben mooie resultaten bereikt. Maar we moeten hier aandacht aan blijven geven. We moeten moreel fit zijn. Net als bij sporten moet ook het moraal regelmatig getraind worden. Dit vraagt continu reflectie op onze waarden en normen, op de keuzes die we maken en wat we dan doen en waarom we dat doen. We praten over morele fitheid als je een juiste afweging kan maken in het geval van conflicterende belangen en met name conflicterende normen en waarden. Iemand die moreel fit is kan de juiste keuzes maken.

De aard van ons werk maakt dat wij iedere dag risico’s lopen: zowel zakelijk als sociaal. We hebben intensieve contacten met het bedrijfsleven en kopen de spullen voor onze krijgsmacht. De verleidingen kunnen groot zijn. Wat doe je als een leverancier je uitnodigt in de VIP lounge? Of het bedrijf waar je partner werkt meedingt in een aanbesteding? Daarnaast zijn we een divers bedrijf met vele verschillende locaties waarbij de uitdaging is, onze moraal overal op dezelfde standaard te houden.

Niet alle incidenten kunnen we voorkomen; maar blijf wel ‘moreel fit’. Als we buiten de vangrails dreigen te komen dan moeten we elkaar scherp houden. Onlangs heeft de heer van der Steenhoven onderzoek gedaan naar de integriteit van de defensie organisatie. Hij drukte ons op het hart om vooral scherp te blijven op onze morele fitheid en hieraan te blijven werken. Integriteitsvragen zullen er altijd zijn en blijven, en het onderhouden van ons integriteitsbewustzijn begint dan ook steeds bij transparant communiceren en adequaat reageren op de vragen en zorgen die er leven. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in.

Bij incidenten handelen we, we leren daarvan en we onderhouden en zijn zuinig op onze morele fitheid. Schroom niet om vragen te stellen, hou elkaar scherp en wees zelf ook aanspreekbaar. Maak gebruik van onze integriteitsorganisatie. We hebben veiligheidsventielen in onze organisatie zoals vertrouwenspersonen, adviseurs integriteitszorg en het Meldpunt Integriteit Defensie.

Morele fitheid is ook beslist niet ‘soft’: onze sociale en zakelijke morele fitheid is het fundament voor onze DMO en daarmee zo hard als ‘graniet’. Daarom staat het hoog op onze lijst en blijven we daar aandacht geven. Want alles wat je aandacht geeft groeit!

Vice-admiraal Arie Jan de Waard
Directeur DMO