02

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 04

In 't kort 1/2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Bijna klaar

De bouw van de nieuwe Ka-bandterminal voor het ankerstation Lauwersmeer nadert zijn voltooiing.

Het is een onderdeel van het project Wideband Global Satcom (WGS). De inbedrijfstelling van de terminal vindt deze zomer plaats en nadat gedurende het najaar en begin 2017 zogenaamde certificeringstesten onder leiding van de Verenigde Staten zijn uitgevoerd, volgt de operationele ingebruikname van deze grondterminal met het WGS systeem.

Nederland is sinds januari 2012 partner in het WGS-samenwerkingsverband onder leiding van de Verenigde Staten. Internationale partners zijn Canada, Denemarken, Luxemburg, België en Nieuw Zeeland. De WGS-communicatiesatellieten maken gebruik van de zogenoemde X-band en Ka-band frequenties. Nederland opereert tot nu toe grotendeels op de X-band. De schotel heeft een diameter van 9 meter).

Streepje

Ballast

Goltens Green Technologies uit Groningen gaat de ballastwaterbehandelingssystemen (BWBS) voor het commando Zeestrijdkrachten leveren. Kapitein-ter-zee Jurjen Kwak (hoofd Afdeling Inkoop Projecten) en Maarten Jeronimus, Managing Director van Goltens Europe, ondertekenden het contract.

BWBS-techniek is relatief nieuw en volop in beweging. Schepen en onderzeeboten beschikken over een zeewater-ballastsysteem om stabiliteit te bewaren. Bij de inname van zeewater komen organismen en ziektekiemen mee die bij lozing veelal in een ander ecosysteem worden vrijgelaten en daar verstorend kunnen werken. 

Een van de doelstellingen uit de Defensie Energie- en milieubeleidsnota is dat over ruim 2 jaar 16 schepen uitgerust moeten zijn met zo’n systeem.

Streepje

Cyberoefening

Het Defensie Cyber Emergency Response Team (DEFCERT) heeft meegedaan aan de internationale oefening Locked Shields. Het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence uit Estland fungeerde als gastheer.

Het team in Nederland bestond uit 25 collega’s van DEFCERT, JIVC, Defensie Cyber Commando (DCC), de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) en verschillende reservisten. In 3 dagen doorliepen de deelnemers een scenario waarbij landen in een cyberconflict terechtkwamen. Cyber experts moesten hun netwerken en data beschermen. In totaal deden 20 landen mee aan deze oefening. De verschillende disciplines konden punten verdienen met hun optreden.

Streepje

Op de fiets

Defensie zet zich ook dit jaar weer in voor de actie ‘Op de fiets werkt beter’ van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met deze actie stimuleert de werkgever niet alleen fietsen in het woon-werkverkeer. De bij elkaar gefietste kilometers tussen huis en werk leveren geld op voor het goede doel. De actie loopt tot 31 oktober. Inschrijven kan via www.opdefietswerktbeter.nl onder bedrijfsnaam “Ministerie van Defensie”

Het goede doel is dit keer ‘Het Vergeten Kind’. Deze organisatie zet zich in voor kinderen in Nederland die door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen in de opvang moeten opgroeien. Er zijn met deelname ook prijzen te winnen.

Streepje

Klimaatkamer

Onder veel belangstelling van genodigden vanuit Defensie en de industrie is de nieuwe klimaatbeproevingsfaciliteit op de vliegbasis Woensdrecht geopend.

Met deze moderne faciliteit beschikt het Materieel Logistiek Commando (MatlogCo) over een waardevol middel om te testen of nieuwe en gemodificeerde systemen en uitrustingstukken voldoen aan de eisen voor wereldwijde inzetbaarheid. Ook DMO maakt gretig gebruik van de faciliteit bij de diverse beproevingen.

De klimaatkamer is bijzonder door het volume van de ruimte en de mogelijkheden; het kan vrijwel alle klimaatomstandigheden simuleren volgens militaire normen. Door deze combinatie van eigenschappen is het een exclusieve testfaciliteit binnen Europa. De producteenheid Technologie van de Afdeling Techniek beheert de faciliteit en de vakmensen van het cluster Klimaatonderzoek bedienen deze. Met de klimaatkamer houdt het MatlogCo de planning en kosten van klimaatonderzoek in eigen hand.