Tekst Evert Brouwer
Foto Evert-Jan Daniels

Generaal-majoor Dohmen in 10 jaar langs vele functies

Hoofd Afdeling Bedrijfsvoering en Informatievoorziening, Sous-chef Projecten,  Directeur Logistieke bedrijven (tevens Transitiemanager SPEER), Directeur Projecten en Verwerving, Directeur Materieellogistiek en Plaatsvervangend Directeur DMO. 

Het is een willekeurige greep uit de functies die Peter Dohmen tussen de rang van kolonel en generaal-majoor de afgelopen 11 jaar heeft bezet bij de Defensie Materieel Organisatie. Deze maand neemt de geboren Limburger afscheid van Defensie en DMO. “Ondanks dat het de DMO niet altijd meezat heb ik toch veel positieve energie geput uit het gezamenlijk werken aan de uitdagingen waar de DMO voor stond; of die nu lagen op het gebied van het inrichten van de bedrijfsvoering of bij  het uitvoeren van een project of op het gebied van de verbetering van de dienstverlening. De prettige samenwerking met collega’s in alle rangen en standen en het samen realiseren van successen, zal ik zeker missen in toekomst.”

Loesje

De werkkamer van generaal Dohmen is bezaaid met herinneringen. Miniaturen van de Boxer, de Leopard-tank, een ‘upgrade’ van de goalkeeper en een aandenken aan zijn uitzending naar Afghanistan. Ook ligt er een boekje met posters van Loesje, met als titel ‘Aan het strand is iedereen directeur’. Dat laatste slaat volgens secretaresse Andrea geheel op haar ‘baas’. “Een fijn mens met aandacht voor sociale saamhorigheid en veel gevoel voor humor”, zegt zij, “een prima chef om voor te werken.”

Thuis

Zijn wortels liggen vooral in de operationele logistieke organisatie met een korte uitstap in het IT-veld. Na een periode bij het Duits-Nederlandse Legerkorps, met uitzending naar Afghanistan en een studie aan het Britse Royal College of Defence Studies in Londen, lag een functie bij DMO misschien niet direct voor de hand. “Een vervolg in het operationele logistieke domein was wellicht logischer geweest, maar ook bij de DMO voelde ik mij al snel thuis. Vooral omdat DMO destijds een jonge organisatie was en er veel zaken initieel moesten worden opgezet en ingericht. Dat is iets wat ik in mijn loopbaan vaker en met veel enthousiasme heb gedaan.”

Update

“Sous-Chef Projecten”, zegt hij zonder aarzeling over zijn leukste werk bij de DMO. “Dat was een dijk van een baan, met een enorm brede en interessante portefeuille. Je had compleet beeld en geluid van hoe de projecten liepen. En dat waren er nogal wat. ”Het pantserwielvoertuig Boxer, het infanterie gevechtsvoertuig  CV-90, Chinooks, de NH90, de patrouillevaartuigen en amfibisch transportschip Zr.Ms. Johan de Wit, om er maar een paar grote tussenuit te halen. “Maar er waren ook heel bijzondere projecten bij zoals de midlife update van de P3C Orions van de Marine Luchtvaartdienst. Die zaten al in het traject toen ze werden verkocht aan Duitsland en Portugal. In feite waren we toen dus bezig voor een andere krijgsmacht.”

Niet ‘wij/zij’

In die korte periode van 10 jaar is er wel heel veel veranderd. Initieel was het plan dat het Commando DienstenCentra en DMO de shared servicecentra voor Defensie zouden worden, waarbij de defensieonderdelen diensten en materieel konden inkopen. “Zo kreeg je een wij/zij-constructie binnen Defensie. De vorige CDS generaal Peter van Uhm zei al enige tijd geleden: uit wij/zij is nog nooit iets goeds voortgekomen, het gaat om het gezamenlijke belang. Door te krap aan DMO toebedeelde middelen leek het alsof de materieelorganisatie in gebreke bleef doordat er spullen en diensten niet of niet op tijd geleverd konden worden. Dat vond ik niet terecht. Dat heeft ons allen geraakt. De laatste tijd zie je echter dat steeds vaker de Bestuursstaf, de Operationele Commando’s  (OPco’s)gezamenlijk optreden. Wat dat betreft is er al heel wat verbeterd, maar we zijn er nog niet.”

Opgaande lijn

De beperkt beschikbare budgetten waren ook de oorzaak van een aantal reorganisaties. Dit betekende iedere keer dat de bakens werden verzet en dat opnieuw moest worden ingespeeld op deze veranderende situatie. “Enerzijds deed dat pijn,” geeft de generaal aan, “anderzijds ontstonden er ook nieuwe uitdagingen om in de gewijzigde setting de zaken voor onze OPco’s, onze afnemers,  zo goed mogelijk te blijven regelen. Ik hoop echt dat de opgaande lijn van de afgelopen periode zich nu doorzet en DMO de ruimte krijgt om zich de komende periode verder te professionaliseren.” 

Hoop

Wat dat betreft gloort er nu weer hoop, al wil Dohmen de vlag nog niet uithangen. “De geluiden zijn positief. Er lijkt in de politiek een andere tijd aan te breken dan toen wij begonnen met DMO. Ik hoop dat we hier in 2017 al wat effecten van kunnen zien.”

De duizendpoot van DMO vertrekt dus nu, zijn opvolger brigadegeneraal Ivo de Jong staat al in de startblokken. En nu? “Eerst eens met mijn echtgenote op vakantie. Daarna zie ik wel of en zo ja, wat er op mij afkomt. Stilzitten gaat het in ieder geval niet worden.”