11

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 04

In 't kort 2/2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Pluim

Dirk Verkaik en Frank van Dijke (DMO/OPS) zijn in het zonnetje gezet voor hun werk aan de telestick. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de iKTO-pluimen, een rijksbreed onderzoek naar klanttevredenheid.

"Defensie kan de taken niet uitvoeren zonder goede ondersteuning. En uw dienst wordt door onze medewerkers gewaardeerd als een uitzonderlijk goede ondersteuner. Daar mag u, ja moet u zelfs, trots op zijn!" Dat zei Hoofddirecteur Bedrijfsvoering schout-bij-nacht Maarten Tossings bij de uitreiking. 

Vorig jaar is de klanttevredenheid over de interne dienstverlening bij Defensie onderzocht. De 5000 deelnemers konden toen een dienst of medewerker complimenteren. Andere ‘winnaars’ waren Paresto in Apeldoorn, Den Helder en op het PKC. Op de Frederikkazerne was men heel blij met de telestick en in Havelte met de Servicebalie. De schoonmaakdienst en House of Coffee bleken de winnaars in respectievelijk Eindhoven en op de Kromhoutkazerne.

Streepje

APK

Voor de tweede keer is de ‘APK-dag voor je loopbaan’ gehouden op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Thema dit keer was ‘Hoe fit is jouw loopbaan’? Meer dan 400 collega’s bezochten de diverse workshops

Behalve workshops over onderwerpen als Zelf aan het stuur, Gezond en Fit,  De kracht van jouw generatie was er ook veel te doen op het Marktplein. Daar kon men terecht voor het laten maken van een professionele profielfoto voor LinkedIn, waren kledingstylistes aanwezig voor tips over kleur en kleding en vertelden diverse opleidingsinstituten over hun opleidingsmogelijkheden.

Beelden van de APK-dag vind je hier: https://youtu.be/y-y7IbhGPYk

Streepje

Digitale catalogus

De Defence Model Catalogue van TNO is via internet beschikbaar  voor Defensiemedewerkers. Het register is één van de resultaten van het onderzoeksprogramma Modellering Defensieoperaties, waarin een inventarisatie is gemaakt van alle (simulatie)modellen en bijbehorende kennis van TNO. De catalogus bestaat uit een overzicht van rond de 300 modellen van TNO die met name voor Defensie ontwikkeld zijn.

Inhoud

In de catalogus is te vinden wat een bepaald model is, wat het kan, voor welke projecten dit model gebruikt is of wordt, wie de contactpersoon is bij TNO en wie de belangrijkste stakeholders bij Defensie zijn. In de toekomst zijn ook bijbehorende onderzoeksrapporten vinden of verwijzingen waar deze rapporten op te vragen zijn indien er gerubriceerde informatie in staat. De modellen zijn ingedeeld in de 9 Kennisgebieden van Defensie die het domein van Defensie-onderzoeken vormen.

Toegang

Het overzicht is in te zien via de eCity-omgeving van TNO. Stuur een verzoek tot toegang per e-mail naar: martin.vandongen@tno.nl of tom.vandenberg@tno.nl. U krijgt dan een wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot het overzicht. Zorg er wel voor dat u dit verzoek verstuurt vanaf uw Mindef-account. 

Streepje

Open boek

Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard nam het boekje van het Nederlands Nationaal Codificatie Bureau in ontvangst van Willem Walraad.

Willem is sinds 1981 werkzaam als codificateur en begonnen bij het Codificatie Bureau Materieel, onderdeel van het voormalige DGM. Tegenwoordig maakt het Nederlandse Nationaal Codificatie Bureau (NL NCB) deel uit van de Defensie Materieel Organisatie en is ondergebracht bij de directie Wapensystemen en Bedrijven.

Het bureau heeft als taak het codificeren van alle producten die in Nederland worden gefabriceerd voor de internationale klanten in de 62 landen die samen het raamwerk voor het NATO codificatiesysteem (NCS) vormen.

Streepje

Inkoop digitaal

Een groep van 40 inkopers van Defensie is begonnen met het gebruik van de inkooptool Negometrix voor het elektronisch aanbesteden.  

Per 1 juli 2017 moet de hele aanbestedingsprocedure digitaal verlopen. De inkooptool helpt Defensie hieraan te voldoen. Het is een aanvulling op SAP M&F. 

De inkooporganisatie heeft in 2015 gekozen voor de tool van de Nederlandse firma Negometrix. Er is veel aandacht besteed aan de beveiligingsaspecten, gerubriceerde informatie maakt er nog geen deel vanuit.  Over 6 maanden wordt vastgesteld of de inkooptool Defensiebreed kan worden ingezet.