12

Dit artikel hoort bij: Landmacht 06

Nieuw ‘gereedschap’ voor VeVa-genie

Praktijk verbetert beroepsbeeld leerlingen

De VeVa Onderhoud & Verbouw (O&V) gooit het dit schooljaar over een andere boeg. Omdat leren bést een beetje leuk mag zijn, worden leerlingen uit de werkplaats gehaald en buiten op een bouwterrein losgelaten. Samen werken ze aan hun eigen project: het bouwen van een complete, militaire basis. En daar komt heel wat bij kijken…

Tekst: Charlotte Snel 
Foto’s: Herman Zonderland

Stapsgewijs

De huidige leermethode van O&V is vrij stapsgewijs opgebouwd. Elektro-, bouw- en installatietechniek worden ieder in een aparte week behandeld en afgetekend. De, ietwat statische, uitvoering van de verschillende deelprojecten vindt plaats in kleine werkhokjes. Het doel van de nieuwe opleidingssystematiek is vooral het verbeteren van het beroepsbeeld van de VeVa-leerlingen. In de nieuwe setting lopen de onderdelen naadloos in elkaar over, net als in ‘het echt’. Het installeren van een toilet, aanleggen van elektriciteit, bevestigen van deurposten; alles komt aan bod.

Militaire basis

Tijdens Pilot One regelen de leerlingen zelf zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bouw. Van de grond af creëren ze samen een militaire basis compleet met douches, toiletten, wachtposten, concertina’s en werkruimtes. Deze realistische setting moet ervoor zorgen dat de leerlingen praktijkgerichter en vooral sámen leren werken. 

'Natuurlijke commandantjes’

De VeVa’ers zijn volledig eigenaar van hun eigen leerproces, maar weten natuurlijk nog niet álles. Militaire instructeurs, makkelijk te herkennen aan hun felgekleurde helmen, houden daarom een oogje in het zeil en adviseren waar nodig. Op den duur zouden deze begeleiders idealiter nog meer naar de achtergrond verschuiven zodat de ‘natuurlijke commandantjes’ de kans krijgen zich te ontplooien op leidinggevend gebied. 

29 leerlingen

De klas die meedoet aan deze pilot bestaat uit 29 leerlingen van de instructiegroep beroepspraktijkvorming. Zij volgen binnen VeVa een MBO niveau 2 opleiding ter voorbereiding op een functie als soldaat, of een MBO niveau 3 opleiding ter voorbereiding op een functie als onderofficier bij de genie. De opleiding bestaat uit militaire vorming, theorie en om de 3 weken een volledige stageweek bij Defensie. De leerlingen wonen en slapen gedurende deze week op de kazerne. Wanneer de opleiding succesvol is afgerond, zijn de jongeren vrij om te gaan en staan waar ze willen. Omdat het doorgaans om minderjarigen gaat en ze in de huidige VeVa-structuur zitten als ROC-leerling, is er geen mogelijkheid ze al vast te leggen bij Defensie; hoewel we dat natuurlijk stiekem het allerliefste wel zouden willen.

Alles is in huis

Aan alle bouwaspecten is in de pilot gedacht. Er is zelfs een speciale materiaalcontainer ingericht waar leerlingen, mits ze een zorgvuldig ingevulde materiaallijst bij zich hebben, de benodigde onderdelen kunnen halen. Moertjes, knieën, pvc-buizen, sokken; alles is in huis. Na afloop van het proefproject wordt de opgebouwde basis gedemonteerd en een deel van het materiaal weer netjes hergebruikt.

Overlegmoment

Zowel ’s morgens als aan het eind van de middag is er een overlegmoment onder leiding van een van de instructeurs. Aan de hand van de bouwplanning worden de werkzaamheden verdeeld en de koers van het project bepaald. Omdat de leerlingen per maand 3 weken op school zitten en dus maar 1 week effectief aan het bouwen zijn, wordt het project verspreid over een heel schooljaar. Netto loopt deze planning redelijk synchroon met een bouwplanning in real life.

Verdere uitrol

De pilot loopt nog tot het eind van het schooljaar 2019. Hoewel het project dan officieel nog geëvalueerd moet worden, klinken er nu al geluiden voor een verdere uitrol. Het is de wens om vanaf april 2019 het project te lanceren binnen alle regio’s (noord, midden en zuid). Er zijn zelfs ideeën om het hele bouwwerk als een grote forward operating base uit te breiden, waar binnen iedere regio zijn eigen zone heeft.

Steeds zelfverzekerder

Eerste luitenant Job Machielsen van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie is tot nog toe meer dan tevreden over de pilot. “We geven die jongens volledige verantwoordelijkheid en dat vinden ze mooi. Je ziet ze gewoon groeien en steeds zelfverzekerder over die bouwplaats lopen. In de ‘oefenboxen’ binnen in de werkplaats zijn het echt scholieren, buiten werknemers. Dat is echt een wezenlijk verschil. Ze roepen het zelf ook; hier leren we in een week meer dan in die 3 weken op school. Mooi toch?”