Tekst KAP Jaap Wolting
Foto MCD

Dankbaarheid op zonovergoten Veteranendag

Den Haag was op 30 juni in de ban van de Nederlandse Veteranendag. Voor de 14e keer kregen veteranen van vroeger én nu het eerbetoon dat ze verdienen vanwege hun inzet voor vrede en veiligheid. Er was veel publiek en de bijna tropische temperaturen zullen menig veteraan hebben herinnerd aan zijn of haar missiegebied.

De Stichting Nederlandse Veteranendag koos opnieuw voor de bekende succesformule: opening in de Ridderzaal, medaille-uitreiking op het Binnenhof, een defilé van een kleine 4.000 veteranen en actief dienende militairen afgenomen door koning Willem-Alexander én de ontmoetingsplaats voor veteranen op het Malieveld. Daar traden diverse artiesten op, al ging het de veteranen vooral om het ontmoeten van hun maten.

x

Oud-militair krijgt Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

De ernstig zieke luitenant-kolonel b.d. Van Erp heeft vorige maand de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons ontvangen. Hij kreeg die onderscheiding vanwege zijn optreden in 1991 tijdens inzet in Irak.

Van Erp maakte destijds deel uit van een VN-team, dat belast was met de ontmanteling van chemische wapens en explosieven in Irak. Op 6 september 1991 hield hij toezicht in een voormalige munitiefabriek buiten Bagdad.

Besmet
Terwijl het Irakese personeel met snijbranders artilleriegranaten vernietigde, was er plotseling een explosie waarbij zenuwgas vrijkwam. Van Erp merkte dat de Irakese voorman besmet was. Samen met zijn chauffeur aarzelde hij geen moment, zette het slachtoffer achter in zijn voertuig en snelde naar het ziekenhuis op 5 á 6 kilometer afstand.

Toen Van Erp een dag later het ziekenhuis bezocht, hoorde hij dat het slachtoffer het had gered. Dat was in grote mate te danken was aan zijn kordate optreden.

NAVO-medaille voor Nederlandse militairen in Afghanistan

Meer dan 55 Nederlandse militairen van de Resolute Support-missie in Afghanistan ontvingen eind juni de NAVO-medaille. De militairen maken deel uit van de beveiligingseenheid, medische taakgroep en het nationaal support element. 

“Deze medaille is het zichtbare symbool van de erkenning en waardering die de NAVO heeft voor uw inzet, doorzettingsvermogen en opoffering”, aldus de Senior National Representative kolonel Edwin Lookermans.

De NAVO-medaille wordt uitgereikt aan militairen die langer dan 30 dagen aaneengesloten in een missiegebied verblijven. Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 personen deel aan Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul wordt gewerkt aan het verstevigen van het Afghaanse veiligheidsapparaat. De missie wordt binnenkort uitgebreid met 60 militairen en verlengd tot en met 2021.

Genisten analyseren infrastructuur op Sint-Maarten

Genisten van de Koninklijke Landmacht grepen de marine-oefening Hurricane Exercise 2018 op Sint Maarten aan om een beeld te vormen van de staat van de vitale infrastructuur op het eiland. Hoofdvraag: hoe staat het eiland er 9 maanden na orkaan Irma voor?

18 militairen van 101 Geniebataljon en 11 Pantsergeniebataljon deden systematisch onderzoek op verzoek van de marine. Er werd vooral gekeken naar het vliegveld, de haven, hoofdwegen, het ziekenhuis, de energiecentrale, waterzuiveringsinstallaties, shelters en scholen. Met de door de genisten verzamelde informatie heeft de marinecommandant in het Caribisch gebied een beter beeld van de situatie op het eiland en kan hij efficiënter handelen en beslissingen nemen, mocht een nieuwe orkaan het eiland treffen.

Missie in Mali stopt, bijdrage Afghanistan juist groter

Nederland stopt 1 mei 2019 met de missie in Mali. De NAVO-missie in Afghanistan wordt verlengd en uitgebreid. Het gaat vooral om special forces die een speciale Afghaanse politie-eenheid in Mazar-e-Sharif gaan trainen. Ook draagt Nederland tot en met 2020 bij aan de NAVO-inzet in Litouwen.

Het besluit om te stoppen in Mali viel na een rapport van de Algemene Rekenkamer over de Nederlandse inzet. Hieruit bleek dat deze missie een te grote wissel trekt op de krijgsmacht. Nederland verlengt en intensiveert daarentegen tot 2021 de bijdrage aan Resolute Support in Afghanistan. Naast de 60 extra militairen die in nauwe samenwerking met Duitsland gaan optreden, worden er 6 politieadviseurs toegevoegd aan de NAVO-missie in Kaboel.

Litouwen
Nederland verlengt ook de bijdrage aan de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid (eFP) in Litouwen tot en met 2020. Bijleveld: “Het voordeel van de aard van de inzet voor eFP is dat deze bijdraagt aan het verbeteren van onze basisgereedheid.”

Diploma’s in eerste paarse luitenant-kolonelsopleiding

Brigadegeneraal Van Dooren, commandant Opleidings- & Trainingscommando (OTCo), heeft begin juni diploma’s uitgereikt aan cursisten van de eerste luitenant-kolonelsopleiding. Deze 4-weekse opleiding voor niet gebrevetteerde luitenant-kolonels speelt zich af in het joint en paarse domein, hetgeen een novum is in de Nederlandse krijgsmacht. Cursisten bestempelden de opleiding als zeer positief en zeiden: “Must do”, ”Zeer waardevol, ik kwam tot nieuwe inzichten” en “Samen met collega’s diepgang weten te behalen”.

De luitenant-kolonelsopleiding maakt de te bevorderen majoor en net bevorderde luitenant-kolonel startbekwaam voor het functioneren op het niveau van luitenant-kolonel. Het Expertise Centrum Leidinggeven Defensie (ECLD) speelt een grote rol in de eerste twee weken van de 4-weekse opleiding. Onder andere is aandacht besteed aan zelfleiderschap, adaptief  leiderschap en coachend leiderschap.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, waarin de cursisten voor een bestaand probleem tot een gedegen oplossing dienen te komen.

Internationale allure voor de ‘Zilveren Kijker 2018’

Deelnemende teams van infanterie-, genie- en cavalerieverkenningseenheden uit België, Duitsland en Nederland. Het zorgde ervoor dat de 8 editie van de Zilveren Kijker een bijzondere editie werd van de verkenningswedstrijd. Het evenement eindigde in de omgeving van NATO Training Area Bergen in Duitsland.

Tijdens de door het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre georganiseerde Zilveren Kijker 2018 kwamen alle belangrijke verkenningsvaardigheden in de verschillende wedstrijdonderdelen aan de orde. De wedstrijd startte met een nachtoriëntatie waarna de volgende onderwerpen aan bod kwamen: verkenningsparcours, waarnemingsbaan, schieten .50 bereden, schieten te voet (dynamische groepsopdracht), materieelherkenning en als laatste een uitdagend en fysiek zeer zwaar hindernisparcours. De verkenners werden uitgedaagd, verrast en getoetst. 

Het team dat de meeste punten wist te behalen was 42 Brigade Verkenningseskadron uit Oirschot. Trots ontvingen zij de felbegeerde Zilveren Kijker. Het team van het Bataljon Jagers te Paard uit België werd het beste buitenlandse team.