Onzekerheid?

Elke dag lezen we in het nieuws dat het onzekere tijden zijn op het wereldtoneel, of het nu over het klimaatakkoord van Parijs gaat, of over de situatie in Afghanistan.

Onzekerheid is er ook in Nederland. De formatie van een nieuw kabinet duurt voort. De politieke keuzes over de toekomst van Defensie zijn hieraan gekoppeld. Dat het niet goed gaat, daar zijn vrijwel alle politieke partijen het over eens. Maar krijgen we er geld bij, hoeveel dan en wat gaan we daarmee precies doen? Achter de schermen is hier natuurlijk al veel over gesproken en nagedacht, maar definitieve besluiten zijn er nog niet genomen. Het is dus nog onzeker.

Dat geldt ook voor het arbeidsvoorwaardenoverleg. Veel mensen in de landmacht spreken mij hier op aan. Ik begrijp goed dat dit tot veel vragen en onzekerheid leidt. Om de vragen weg te nemen hebben we de afgelopen weken 10 voorlichtingssessies georganiseerd. De belangstelling was groot. Het leeft dus! We hebben onze mening kunnen vormen en deze via de vakcentrales laten horen. Eind mei hebben de bonden laten weten het bod van Defensie niet te accepteren. Dat is een duidelijk signaal. We moeten echter verder. Defensie en de vakbonden zullen uiteindelijk opnieuw om de tafel moeten om uit deze impasse te komen. De onzekerheid over onze arbeidsvoorwaarden duurt tot mijn spijt dus nog even voort.

We zijn in operationele omstandigheden gewend aan onzekerheid, het is dan vaak zelfs onvermijdelijk. Ik begrijp echter goed dat u duidelijkheid verwacht over waar we naartoe gaan met Defensie en de landmacht. Ik begrijp ook goed dat we zekerheid willen over onze arbeidsvoorwaarden. Maar ik hoop eveneens dat u begrijpt dat ik deze duidelijkheid op dit moment nog niet kan geven.

Luitenant-generaal Leo Beulen

Commandant Landstrijdkrachten