02

Dit artikel hoort bij: Landmacht 03

Boxer: taxi of vuurbasis

Tekst André Twigt
Foto SGT-1 Joyce Rutjes

Omscholing zoektocht naar uiterste mogelijkheden

Dat de Boxers die momenteel bij 13 Lichte Brigade instromen niet zijn gemaakt als infanteriegevechtsvoertuig weet de landmacht wel. En ook dat de bewapening met een .50 boordmitrailleur aan de lichte kant is. Maar welke mogelijkheden heeft de zwaargewicht onder de groot wielvoertuigen bij het gemotoriseerd optreden? De eerste – net voltooide – 8 weken durende tactische omscholing mondde voor de pelotons uit in een zoektocht naar wat kan en niet kan. 

Om de mannen van de Bravo ‘Bulldog’ Compagnie, 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers (BLJ) op enkel voertuig, sectie- en pelotonsniveau vertrouwd te maken met hoe je de Boxer onder gevechtsomstandigheden inzet, is er de Manoeuvreschool in Amersfoort. Onder leiding van sergeant-majoor Remko wordt voor langere tijd een instructiegroep in Oirschot gedetacheerd. Eerst om 42 – maar straks ook 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene met raad, daad én vooral tactieken bij te staan. Weliswaar zijn tot op heden 8 Boxers ingestroomd (evenals 12 MB’s soft tops, red.), de komende jaren blijft dat aantal groeien tot beide eenheden volledig zijn gevuld. “Reden om materieel als eerste bij de Bravo-compagnie in te voeren, heeft alles te maken met de keuze voor de eenheid als onderdeel van de Enhanced Forward Presence in Litouwen”, verklapt commandant 42 BLJ luitenant-kolonel Ralf Goossens. Daaraan gaat ‘Bravo’ juli van dit jaar een bijdrage leveren. 

Veel aandacht gaat op dit moment uit naar het drilmatig optreden, waaronder het in- en uitstijgen.

Schrikbeeld

Vanwege de strakke planning staat er volgens de hoogste baas flink wat druk op het opleidingsprogramma. Maar met de daadkracht en toewijding van het OTCMan worden flinke stappen gezet. Ook al staat het gemotoriseerd optreden bij de landmacht nog in de kinderschoenen en heeft dit onderwerp in diverse studies de aandacht. Om de infanterie toch vertrouwd te maken met de inzet van de Boxer bij gemotoriseerde gevechtsoperaties, valt sergeant-majoor Remko (OTCMan) terug op het manoeuvrebulletin voor operaties op de lagere niveaus. 

Krachtig, snel en imposant: de Boxers van 42 BLJ komen in de genie-uitvoering. Dit type is qua uitvoering het best inzetbaar als infanterievoertuig.

Toeslaan

De Boxer is geen infanteriegevechtsvoertuig, hij beschikt wel over een groot deel van de basisvoorwaarden. De zwaargewicht van 44 ton heeft vooral op de neus een zwaar pantser. Aan boord zijn er de noodzakelijke communicatie- en zichtmiddelen én natuurlijk die .50 mitrailleur. Remko: “Kracht van de gemotoriseerde infanterie zit in snel en over grotere afstanden zelfstandig kunnen verplaatsen. Als zodanig optreden, is iets dat we nu ontwikkelen.” Let wel: uitgerust met onder meer Panzerfaust antitankwapens is de infanterie voor iedere pantser een ware schrik. ‘Onderluiks’ opererende tankbemanningen merken het voetvolk nauwelijks op, waardoor dat vrijwel onzichtbaar kan toeslaan.” 

Nauw verbonden aan het opereren met de Boxer is de pantsercomponent. Uitgerust met onder meer Panzerfaust antitankwapens is zij de schrik van menig tankbemanning.

Inspraak

Op de Oirschotse Heide daagt Remko de cursisten zoveel mogelijk uit mee te denken over de wijze van optreden. Essentieel daarbij is: hoe beperk ik het risico voor mijn voertuig en wat is daarbij de rol van de uitgestegen infanteriecomponent? Om de proef op de som te nemen, voeren de mannen een variëteit aan tactische verplaatsingen, opstellingen, offensieve en defensieve acties uit. Na iedere opzet komt het schoolbord tevoorschijn voor de evaluatie. “Het is een omscholing met open einden”, vult sergeant-1 instructeur Robin aan. “Hoe de brigade op termijn gaat opereren, zal mede afhangen van enkele momenteel aan de gang zijnde studies.” ”Ik denk dat het erop neerkomt dat we de Boxer bij de ene actie strikt inzetten als vervoersmiddel voor de infanteriecomponent”, gaat Remko verder. “En in een ander geval weer meer in de ondersteunende rol als vuurbasis. De kracht zit hem in de beweeglijkheid, snelheid en de mogelijkheid in korte tijd over grote afstanden te verplaatsen.” 

Sergeant-majoor instructeur Remko: “Een van de uitkomsten zal zijn dat je de Boxer voor de ene actie strikt inzet als taxi voor de infanteriecomponent. En de andere keer als vuurbasis.”

Perfectioneren

“Mij hoor je niet klagen hoor”, lacht pelotonscommandant tweede luitenant Joep. Nadat de CV90 pantserrupsen anderhalf jaar geleden werden wegbezuinigd bij 13 Lichte Brigade, heeft 42 BLJ geen transportmiddelen meer gehad. Nu rijden de eerste imposante Boxers over de legerplaats. “Dit voertuig maakt het optreden veel dynamischer dan ‘maatje 42’”, aldus Joep. “Na anderhalf jaar kunnen we weer drilmatig bereden werken.”Zijn peloton heeft een voorttrekkersrol in de omscholing. “Dat is hartstikke leuk, want er is nog niets in beton gegoten en bouw je aldoende mee aan je eigen toekomst. Je kunt het slechter treffen.”

Een recent gehouden schietkwalificatie voor de schutters van de Bravo-compagnie verliep gesmeerd. Niemand hoefde een oefening over te schieten. (Foto: sergeant-majoor Gerben van Es)