Militair personeel bevorderd

x

Luitenant-generaal

MA van der Laan (cav)

x

Brigadegeneraal

RJ Jeulink (art)

x

Luitenant-kolonel

PJ Sweep (log gnk); JG Lalbiharie (log gnk); GT Hoffman (log gnk); WJGP de Wit (log gnk); B Rook (gn); MCE Marquart Scholtz (log gnk); PHLM Cremers (vbdd); R Bakker (log b&t)

x

Majoor

R Breekveldt (inf); WR Dijkshoorn (luart); APA Haverkamp (luart); SCDA Vermeulen (inf); BA Ringersma (inf); FD Lap (log b&t); HJ Schouwenaars (luart); WJ van de Ridder (natres); MCEJ Derks (natres); S Moheb Arangeh (inf)

x

Kapitein / ritmeester

C Vermeulen (natres); T Vlielander (vbdd); TTJ Romein (inf); L Kralt (log b&t); R van Geresteijn (log b&t); J Zandvoort (inf); SGG Kloppenburg (gn); WAS Leer (log b&t); C Disco (log td); MA Aalbregt (log td); FR van het Reve (vbdd); DC de Jong (natres); TT Mannessen (log gnk); AS Klinkenberg (vbdd); R Hartzuiker (gn); V Kant (inf); T de Groot (luart); PCJ Donders (vbdd); HJ van der Meer (natres); AP de Geest (vbdd); RE Mulder (cav); D Driezen (log b&t); MC Koek (vbdd); HJJ Geelen (vbdd); G de Lange (art); J van den Bosch (inf); MTJ van der Ven (inf); RM Verhulst (gn); MM Lejeune (vbdd); JGH Droste (vbdd); RWI Verbaan (inf); T Paulusse (log ma)

x

Eerste luitenant

MAF Verhagen (natres); KD Verwijs (log gnk); N ten Hoope (log gnk); M den Toom (log gnk) K Hoogendijk (log gnk) BJF Haghuis (luart); JNA van Haaren (art); JS Temming (cav); R Ermers (luart); HJT Zijderveld (art); Y Shashtawy (art); J Delen (art); H Gillissen (log gnk); MJC van Veldhoven (gn); JP Beltman (log gnk); E Mussche (log gnk); JRR Severijns (log gnk); MWJ van Reedt Dortland (log b&t); JAM Berg (inf)

x

Tweede luitenant

ETM Kloppers (natres); EHA Verduijn (natres); J Velthuis (gn); P van der Stege (art); WP Noordenbos (art); EM Gruijters (natres); B Mulder (cav); MA Kot (gn)

x

Adjudant

JA Smeeïng (log b&t); GAAM Rikken (log b&t); HA Geerligs (log td); JA Berkien (log b&t); M Dijkstra (gn); M Gijsbertsen (log b&t); MWJ Nieuwenhuis (gn); HE de Nijs (gn)

x

Sergeant-majoor / opperwachtmeester

J de Jong (lo/s); D Dam (inf); R Venetiaan (natres); JH Heijdt (gn); AI Bensen (gn); FJC Vermulst (lo/s); D Heesakkers (lo/s)

x

Sergeant der eerste klasse / wachtmeester der eerste klasse

RCM Wubs (log td); AJ Vink (natres); ME Verheijen (inf); SHP van Lierop (gn); M Oosting (gn); FA van Zanten (art); H Steffens (art); F Stoelwinder (art); R van Bohemen (inf); MHC Parijs (log ma); AJJ Kunst (art); MM Ragbourn (log b&t); H Wagenaar (log gnk); J de Wissel (log b&t); AR Hoekstra (log td); JW de Vries (log td); H Veijer (log ma); KA Zwier (natres); J de Busser (art); FAF Biemans (inf)

x

Sergeant / wachtmeester

SCB Foekking (natres); LC Pols (natres); MPJM Muyrers (natres)

x

Korporaal der eerste klasse

MHM Eijpe (natres); GLJ Jacobs (natres); WG Struijk (log gnk); DLM Koffrie (log gnk); RPJ Baggen (inf); WB Keuzenkamp (log b&t); HWJP Jansen (natres); M van den Dikkenberg (cav); R Kerkhofs (gn); RB Westrik (cav); S de Bruijn (natres); RJ Postma (inf); RMAA Huijbregts (log gnk); S van den Broek (inf); J Apeldoorn (log td); FM Zomers (inf); GJ Bril (gn); R Hilgerink (inf); K Kieft (cav); AS Yenitürk (inf); RFR van der Kruk (inf); HA Zwerus (inf); MM Boot (gn); T Hassoldt (log b&t); S Stravers (inf); RJ Valenzuela (log gnk); E Poelman (art); J Wiersma (log b&t); KJM Boer (log td); K Hoes (inf); T Sleurink (log td); RM Keizer (log td); W van de Peut (log td); J Schriemer (log td); RGH Brink (log td)

Militair personeel dienst verlaten

x

Luitenant-generaal

MC de Kruif (inf)

x

Kolonel

MM Barendrecht (log gnk)

x

Luitenant-kolonel

MJM Donkers (inf); B de Matter (vbdd); K Penning (inf); R Robbemond (inf); CWBJ Tempelaars (inf)

x

Majoor

WA van Boven (log b&t) RA Heyden (log b&t) PHM Könnemann (log b&t); RWM Lucas (vbdd); G Nijnens (inf); APJ Reinking (log b&t); G Schüssler (inf); J Smit (log ma)

x

Kapitein / ritmeester

J Akkerman (log td) JWH Gubbels (log td); RG Kiljan (art); A Shah (inf)

x

Eerste luitenant

JPM Pannekeet (log b&t); LF Sterk (vbdd)

x

Tweede luitenant

B Havenaar (inf)

x

Vaandrig / kornet

TG Hess (art)

x

Adjudant

PAM Achterberg (art); PJ van den Berg (log td); ER de Boer (art); GC Bos (log td); BJA Bussink (log ma); RJTM Eggink (log ma); HCE van den Hurk (cav); AD Kleinjan (luart); DC Kortbeek (log b&t); ADM van Mier (inf); AHM van der Mispel (inf); VA Monné (log gnk); HFW Norp (log b&t); CL Oostwoud (log td); JA Quaak (log b&t); F Schep (inf); HEJ Verstegen (vbdd)

x

Sergeant-majoor / opperwachtmeester

AFM Kozak (log b&t); R Vellekoop (inf)

x

Sergeant der eerste klasse / wachtmeester der eerste klasse

GJL Baten (lo/s); J Bont (cav); M ten Brink (vbdd); MCA van den Broek (log b&t); RJHM Broeren (lo/s); JWJA van Driel (log gnk); SL van Haren (log gnk); RD Homs (inf); MCS Korremans (log gnk); JJ Nicholls (vbdd); R van der Spaan (cav); S Srnic (log gnk); JACG van der Steen (vbdd); BM Steynis (inf); TCM Voermans (gn); R Westervoorde (inf)

x

Sergeant / wachtmeester

JM Koetje (art)

x

Korporaal der eerste klasse

MA Bonekamp (cav); HH Bouman (log td); MP Bulder (inf); B van Dulken (log b&t); HJ Ellens (log td); HJ Frens (luart); R Goossens (vbdd); JAW de Graaf (log td); RPH Hendriks (log td); F Hoedt (log td); DM Homann (inf); M Jansen (inf); R de Jong (log gnk); SPA Kock (vbdd); D Lubbers (log b&t); HC Luka (log td); AR Nieuwenhof (log b&t); MWP Niewold (inf); TAJ Oude Nijhuis (inf); BA Peletier (vbdd); AHA Pennings (inf); S Rolevink (log td); F Teulings (log b&t); R Tichelaar (log gnk); JGW Veerman (inf); PHWJ Verpoort (vbdd); FJ Visser (log td); B van der Vlies (gn); KV de Vries (log b&t); M Zimberlin (luart)

Burgerpersoneel dienst verlaten

Schaal11

VCW de Nijs

Schaal 10

RJ Kleinveld

Schaal 9

WG van der Wielen

Schaal 7

RA Fransen

Schaal 6

R Koops; PCG Weidema

Schaal 5

IS Moonen

Schaal 4

J Metselaar

Reünies

Limburgse Jagers in Uruzgan

Wanneer: woensdag 29 juni

Waar: De Ruyter van Steveninck Kazerne te Oirschot

Info en aanmelden: www.limburgsejagers.nl/content/vvrlj

Bijzonderheden: voor allen die zijn uitgezonden naar Uruzgan onder de vlag van de Limburgse Jagers, dan wel als Limburgse Jager aan een individuele uitzending in Uruzgan hebben deelgenomen.