Materiële gereedheid: onze zorg!

De maand mei stond in het teken van gedenken en vieren, de Landmachtdagen, de Invictus Games en mijn eerste heisessie met mijn ondercommandanten.

Allereerst wil ik mijn bewondering uitspreken over de prestaties van de Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games. Met het behalen van in totaal 18 medailles (5 goud, 4 zilver en 9 brons) hebben jullie een absolute topprestatie geleverd! Jullie hebben je niet door een handicap of ziekte laten beperken en gingen door waar anderen stoppen.

Daarnaast wil ik iedereen bedanken die zich tijdens de Landmachtdagen heeft ingezet om de landmacht op een positieve manier zichtbaar te maken. Op 11 mei werden honderden scholen door militairen bezocht in het kader van ‘Praten met Soldaten’ en op 12 mei zijn er op 9 verschillende locaties activiteiten georganiseerd, waaronder demonstraties.

Materiële gereedheid

In mijn eerste heisessie met mijn ondercommandanten hebben we gesproken over de financiële krapte, die eerder leidde tot maatregelen op personeelsgebied, en de gevolgen hiervan op het materieel-logistieke domein. Op dit moment is met name de materiële gereedheid een zorgpunt voor mij. Onvoldoende beschikbaarheid van inzetbare voertuigen, verouderd materieel, het tekort aan reserveonderdelen, inzetbare wapens, zichtmiddelen en munitie. Dit zijn de problemen in het materieel-logistieke domein die u op de werkvloer dagelijks voelt. En ik ben mij er wel van bewust dat de uiterst professionele houding en ‘can do’-mentaliteit van de militairen en burgermedewerkers binnen het CLAS de problemen niet altijd zichtbaar maken.

Ik vind het belangrijk om u duidelijk te maken dat ik bekend ben met de problemen die er zijn op het gebied van de materiële gereedheid/inzetbaarheid en dat ik er iets aan wil en gá doen. Het verbeteren van de materiële gereedheid is voor mij een zaak die absolute prioriteit krijgt. Hoewel ik direct de verwachtingen wil temperen dat we dit ‘wel even oplossen’, want de problemen zijn uiteenlopend, de koers is niet altijd door het CLAS te beïnvloeden, en bijna altijd is er een directe relatie met het tekort aan financiële middelen.

Tiger Team

Toch mogen we niet weglopen voor de problemen die er zijn. Daar waar het binnen onze mogelijkheden ligt een bijdrage te leveren aan de verbetering van de materiële gereedheid, moeten en zullen we dat doen. En heel veel kunnen we zelf doen. Ik heb een team samengesteld dat het gehele materieel-logistieke domein integraal beziet en met verbetervoorstellen zal komen. Dit team stemt af met een defensiebreed ‘Tiger Team’. Met de andere leveranciers wordt het vraag- en aanbodmanagement van de grond getild, de processen met herstelbare artikelen bekeken etc. Verbeteringen voeren we stapsgewijs door. 

Zorg dragen

Materiële gereedheid heeft ook te maken met het tijdig vervangen van materieel. Daarover spreken wij op het niveau van Defensiestaf.

En zoals ík op mijn niveau maatregelen zal nemen ter bevordering van de materiële gereedheid, vraag ik ú om zorg te dragen voor het beschikbare materieel. Hierbij denk ik aan het plannen en uitvoeren van onderhoud aan materieel, niet alleen maandelijks, maar zeker na oefeningen, het opleiden in het goed gebruiken en onderhouden van het materieel, het direct en correct melden van problemen aan materieel zodat reservedelen tijdig beschikbaar zijn en onderhoud ingepland kan worden, het tellen van het materieel en het correct werken met SAP. Ook dit zal de materiële gereedheid positief beïnvloeden. Materiële gereedheid is immers een zorg van ons allemaal!

Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat, hoewel we er alles aan doen om de materiële gereedheid te verbeteren en hiervoor de nodige stappen zullen zetten, de problemen hierdoor niet morgen zijn opgelost. Met onze gezamenlijke inspanning kunnen we echter wel de inzetbaarheid van ons materieel en daarmee de algehele inzetbaarheid van de landmacht verbeteren. En natuurlijk hoop ik dat dit er op de werkvloer snel toe leidt dat er minder beperkingen zijn, de randvoorwaarden voor de taken ingevuld zijn en dat daardoor de druk op u allen wordt verminderd.

Luitenant-generaal Leo Beulen

Commandant Landstrijdkrachten