x

411 Pantsergeniecompagnie oefent met Franse counterpart

Twee weken lang oefende 411 Pantsergeniecompagnie samen met het Franse 13e Régiment du Génie in het Franse Valdahon. Naast het kenmerkende geniewerk, kwamen ook het uitwisselen van expertise, operationeel optreden en de fysieke belasting aan bod.

De genisten van 13 Lichte Brigade bekwaamden zich tijdens Joint Engineer samen met de Fransen onder andere in kaart- en kompaslezen, ZHKH, radioprocedures en contact drills. Fysiek werden ze uitgedaagd tijdens een meerdaagse verplaatsing in bergachtig terrein in koude weersomstandigheden. Maar de grootste meerwaarde was toch wel het samenwerken met Franse genie-collega’s. De genisten leerden veel door het uitwisselen van ervaringen en door te zien hoe andermans materieel gebruikt werd.

x

VN-medailles op Kamp Castor

Militairen van de Special Operations Land Task Group (SOLTG) en het Joint Support Detachment kregen onlangs in Mali hun VN-medaille opgespeld. Zij ontvingen de medaille omdat zij zich langer dan 90 dagen hebben ingezet voor de VN-missie MINUSMA.

Commandant MINUSMA, generaal-majoor Michael Lollesgaard, reikte op 6 december het eremetaal uit aan het vijfde detachement van de SOLTG. Deze eenheid verzamelt inlichtingen via lange-afstandspatrouilles in het onherbergzame noorden van Mali. Majoor Joost, commandant SOLTG-5, zei op Kamp Castor dat zijn eenheid een complexe opdracht heeft. “Een zware omgeving, een extreem klimaat, gigantische afstanden en een onvoorspelbare vijand die zich mengt tussen verschillende gewapende groeperingen, vragen om een geloofwaardige, betrouwbare en zelfvoorzienende eenheid.”

Personeel van het Joint Support Detachment ontving het ereteken in november. Het detachement is de essentiële ondersteunende eenheid die onder meer verantwoordelijk is voor de logistiek, de medische faciliteiten, het onderhoud aan operationele voertuigen en de force protection van de kampen in Gao en Bamako.

x

Strijd om CLAS-bokaal thriller

46 teams, 10 kampioenschappen, georganiseerd door de LO/Sportorganisatie van de KL en 1 zenuwslopend slotstuk op 19 november. Na de afsluitende cross-estafette in Schaarsbergen stonden de heren van de Koninklijke Militaire Academie samen met het Bevoorrading en Transport Commando bovenaan.

Met een betere klassering in de slotwedstrijd wonnen de cadetten uiteindelijk de KL-sportcompetitie 2015. Bij de dames legde het Operationeel Ondersteuningscommando Land beslag op de trofee. Daarmee overtroefden de ondersteunende eenheden dit jaar de gevechtseenheden. Generaal-majoor Marc van Uhm reikte de prijzen uit. De P-CLAS benadrukte het belang van fysieke en mentale vorming en sport voor het optreden van militairen en het imago van de Landmacht. Hij gaf ook aan dat we ons gelukkig mogen prijzen met een professionele LO/Sportorganisatie die dit kan faciliteren. Tot slot riep Van Uhm eenheidscommandanten op om zich in 2016 te mengen in deze sportieve strijd.

Patriots naar hoogste niveau

P-CLAS generaal-majoor Marc van Uhm reikte 12 november aan 7 Patriotvuurleiders het unieke certificaat Patriot Weapon Instructor uit. De eerste lichting wapeninstructeurs trainde tijdens een intensieve cursus alle technische, tactische en operationele aspecten van optreden met het Patriotsysteem.

“In de sterk veranderende wereld van lucht- en raketverdediging is het essentieel dat personeel zich blijft ontwikkelen”, zegt kapitein Alex, Hoofd Command & Control Element 802 Squadron. “Met deze gloednieuwe cursus, ontwikkeld op het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, brengen we onze deskundigen snel op het hoogste niveau”.

De cursus is tevens in het leven geroepen om kennis en ervaring te borgen. De nieuwe instructeurs worden ingezet om personeel op te leiden en huidige vuurleiders zich te laten doorontwikkelen.

Nieuw zilveren erekoord voor moedige Libanongangers

Militairen van het ‘Qana-detachement’ van 44 Pantserinfanteriebataljon vochten in 1979 voor hun leven, raakten gewond en werden gegijzeld. Voor hun uitzonderlijke optreden tijdens de VN-missie in Libanon (UNIFIL) ontvingen zij in december als eerste het nieuwe zilveren erekoord.

Het koord hoort bij de Sculptuur Operationeel Optreden. Deze ontvingen de militairen al op 21 oktober 2011 van toenmalig Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee. Zijn opvolger Mart de Kruif reikte op zaterdag 12 december het nieuwe Defensieversiersel uit op het Veteraneninstituut in Doorn. De Kruif: “De belangrijkste gronden daarvoor waren discipline, professionaliteit, kameraadschap en opofferingsbereidheid. Om de sculptuur ook zichtbaar te maken op het uniform, heb ik onlangs besloten hieraan een zilveren erekoord toe te voegen.”

Waarom een zilveren erekoord?
Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan, hoofd sectie Ceremonieel en Protocol, legt uit: “We ontvingen geluiden van commandanten uit missiegebieden dat er behoefte was aan iets dat meer recht doet aan bepaald optreden. Het rode erekoord kun je ook in Nederland verdienen en het gevechtsinsigne betekent dat je je werk bleef doen onder vuur. Het zilveren erekoord onderscheidt zich van rood doordat rekening wordt gehouden met de verzwarende operationele omstandigheden. Ten opzichte van het gevechtsinsigne zit het verschil hem in het uitzonderlijk handelen tegenover ‘gewoon’ je werk doen onder gevechtsomstandigheden.”

Foto: Jan Peter Mulder

Grensoverschrijdend 1 Civiel en Militair Interactiecommando

De reservisten-zware eenheid 1 CMI CO oefende in november met en bij onze zuiderburen met een grensoverschrijdend scenario. Huizenhoge golven, een dreigende kernramp; de militairen kregen het tijdens Yellow Ribbon zwaar te verduren.

In Nieuwpoort en Edegem trad 1 CMI CO samen op met Belgische collega’s van de InfoOpsGroup uit Heverlee. Psyops-personeel (Psychologische operaties), CIMIC en functioneel specialisten brachten elk hun eigen expertise mee. De specialisten zetten hun wetenschappelijke kennis in bij de analyse van de gemeentelijke Bijzondere Nood Interventie Plannen. Psyops leefde zich uit op massacommunicatie. CIMIC werkte op het koppelvlak van samenwerking tussen Defensie en civiele partners. In het scenario stoeide ze met de complexiteit die het snel evacueren van grote groepen mensen met zich meebrengt. De schemerige grens tussen oefening en inzet werd zichtbaar toen de InfoOpsGroup halverwege de oefening werd teruggeroepen vanwege de veiligheidssituatie in België.