04

Dit artikel hoort bij: Landmacht 05

Les van ‘Waterloo’: koester je bondgenootschap

Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto Hans Roggen

De Koninklijke Landmacht herdacht donderdag 18 juni de Slag bij Waterloo, die exact 200 jaar geleden plaatsvond. Tijdens een ceremonie met 350 militairen werd op de Bernhardkazerne in Amersfoort stilgestaan bij deze historische slag, die nog steeds van betekenis blijkt. Detachementen van alle destijds deelnemende regimenten en korpsen kwamen voorbij.

Napoleon vond zijn Waterloo door toedoen van een internationale coalitie, met als kern een Pruisisch en een Brits-Nederlands leger. Onder leiding van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II, vochten 30.000 Nederlanders mee. Tijdens de Slag bij Quatre-Bras, 2 dagen voor ‘Waterloo’, brachten de Nederlanders oprukkende Franse troepen tot staan. Hierdoor ontstond een goede uitgangspositie voor de geallieerde troepen bij Waterloo.

Nederlandse eenheden wisten het tij te keren op kritieke momenten in het verloop van de slag. “Het was een inzet van vrijwel alles waarover men op dat moment beschikte”, aldus Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif. “Op geen moment in de geschiedenis van de landmacht zijn we zo massaal ingezet en hebben we samen met onze geallieerde wapenbroeders zo’n groot resultaat weten te realiseren.”

Grote betekenis

Volgens professor Ben Schoenmaker van de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is de Slag bij Waterloo ook vandaag nog van grote betekenis. “Geen land was sterk genoeg om de Fransen alleen te verslaan, dus moesten we de handen ineenslaan. Toch was die samenwerking heel spannend: hoe zou het bondgenootschap zich houden? Zouden landen eigenbelang mogelijk voor laten gaan en proberen elkaar de kastanjes uit het vuur te laten halen? Uiteindelijk werd Waterloo een succesverhaal. De les die we daarvan kunnen leren is: koester je bondgenootschap! Net als toen hebben we ons bondgenootschap, de NAVO, hard nodig om samen wat te kunnen bereiken. En net als toen moet je dan ook bereid zijn om daar de prijs voor te betalen.”

Militaire Willemsorde

Voor oud-marineman Arie Zonjee heeft Waterloo niet zozeer een politiek-strategisch, als wel een persoonlijk tintje. Een van zijn voorvaderen, Hubertus Sonjee (toen nog met een S), vocht in Waterloo, in het leger van de Prins van Oranje. “Hij was als veearts van grote waarde voor de cavalerie. Als sergeant van de Huzaren van Boreel nam hij deel aan de slag bij Waterloo, waar hij zelfs een vaandel van de Napoleontische troepen te pakken kreeg. Dit leverde hem de Militaire Willemsorde op.”

Waar Zonjee met gepaste trots spreekt over de verrichtingen van zijn voorvader, kijkt De Kruif met eenzelfde gevoel terug op de inzet van 200 jaar geleden: “Wij mogen trots zijn en dit gebruiken als baken. Nu en in de jaren die voor ons liggen, is er een rol weggelegd voor de Koninklijke Landmacht. Een rol die wij samen eerst goed kunnen invullen door bewust om te gaan met de voorbeelden die onze voorgangers ons gaven.”

De week van Waterloo

200 jaar Slag bij Waterloo werd afgelopen week op verschillende manieren herdacht en gevierd. Niet zo vreemd gezien het grote belang van de slag voor de geschiedenis van Europa. Daarnaast speelde de landmacht een belangrijke rol in Quate Bras en Waterloo en ook dat is het vermelden waard.

Bekijk de fotoslider en zie wat er allemaal nog meer gebeurde.

9 juni:

In de Hermitage in Amsterdam maakt generaal-majoor Mark van Uhm de grootste maquette van Nederland af door de laatste figuurtjes te plaatsen. De maquette meet 32 vierkante meter en is het levenswerk van Piet Prinsen uit Castricum.

9 juni:

Professor dr. Ben Schoenmaker overhandigt in het Rijksmuseum in de hoofdstad het eerste exemplaar van zijn boek ‘Waterloo, 200 jaar strijd’ aan D66 voorman Alexander Pechtholt wiens voorvader Waterloo-veteraan was.

15 juni:

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert slaat bij de Munt in Utrecht het eerste exemplaar van een nieuwe munt, het Waterloo Vijfje. De exclusieve munt van vijf euro is in Nederland wettig betaalmiddel, in het buitenland niet.

18 juni:

Op de Vlasakkers herdenkt de landmacht de Slag bij Waterloo. Het is een kleurrijke en stijlvolle ceremonie in aanwezigheid van detachementen van alle regimenten en korpsen die in 1815 aan de slag meededen. Bij een zogenoemd veldaltaar worden kransen gelegd.

18 juni:

Na afloop van de ceremonie op de Vlasakkers krijgt C-LAS, luitenant-generaal Mart de Kruif, een bijzondere onderscheiding van het landmachtpersoneel. Hij ontving de Bronzen Soldaat voor zijn verdiensten als Commandant Landstrijdkrachten. Sinds de instelling in 1961 zijn 23 exemplaren uitgereikt. Als herkenning mag een gouden erekoord op het uniform worden gedragen.