09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

KMarKort

Koning zeer geïnteresseerd in Forensisch- en Opsporingsteam

Koning Willem-Alexander heeft zich verdiept in het forensisch- en opsporingswerk van de Koninklijke Marechaussee. Dat gebeurde op Camp New Amsterdam. Daar maken forensische, digitale en tactische rechercheurs zich klaar voor hun taken binnen het Forensisch- en Opsporingsteam (FO-team). Dat vertrekt nog dit voorjaar voor ongeveer 6 weken naar Oekraïne.

In het door oorlog geteisterde land doet een FO-team voor de derde keer onderzoek naar oorlogsmisdaden. De leden stellen er bewijs veilig, spreken met getuigen en verrichten DNA-onderzoek. Dat gebeurt onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC).

De koning was erg benieuwd naar eerdere ervaringen. De teamleden werkten in Oekraïne namelijk in niet alledaagse omstandigheden. De rechercheurs vertelden onder meer welke invloed dit op hun taken heeft. Het komende onderzoek is overigens niet het laatste. Volgens de huidige planning keert het Forensisch- en Opsporingsteam dit najaar voor de vierde keer terug.

Fit & Vitaal-symposium groot succes

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee vond begin maart het Fit & Vitaal-symposium plaats. Meer dan 150 deelnemers kwamen naar de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn om te luisteren naar inspirerende sprekers en aan de slag te gaan met thema’s als voeding en fysieke en mentale belasting.

Collega’s van het programma Fit & Vitaal organiseerden het symposium onder meer om het programma onder de aandacht te brengen bij collega’s uit de operatie en om meer inzicht te krijgen in de thema’s die spelen op de werkvloer. Brigadeleiding, teamleiders en collega’s uit de operatie waren uitgenodigd voor het symposium.

In het ochtenddeel - onder leiding van dagvoorzitter majoor Koen Polak (commandant Hoog Risico Beveiliging) - spraken onder meer brigadegeneraals Manon Molenaar (Inspecteur Militaire Gezondheidszorg) en Jos Pieters (commandant Landelijk Tactisch Commando) over de verantwoordelijkheid van de werkgever op het thema. Daarna gaf voormalig shorttrackbondscoach Jeroen Otter zijn visie op wat er voor nodig is om een team optimaal te laten presteren en de rol van een leidinggevende hierin. In de middag sloten 13 wetenschappers aan om met KMar-collega’s uit de operatie in te zoomen op vraagstukken uit de praktijk. De combinatie wetenschap en ervaringen vanuit de werkvloer zorgde voor interessante discussies over onder meer voeding, fysieke belasting en gezondheidsklachten rondom onregelmatig werken.

Kick-off project Gambit: sensing voor persoonsbeveiliging

Het team Deep Vision van de Koninklijke Marechaussee heeft een nieuw project gepresenteerd: project Gambit. Het doel van het project is om onderzoek te doen naar slimme sensortechnologie ter ondersteuning van persoonsbeveiliging. Een belangrijk onderdeel is het automatisch detecteren van afwijkend gedrag op camerabeelden met behulp van kunstmatige intelligentie. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de benodigde IT-infrastructuur.

Het project geeft gedeeltelijk invulling aan het Flexibel Reactie Concept (FRC). Het FRC is een innovatief beveiligingsconcept dat beschrijft hoe het stelsel Bewaken & Beveiligen effectiever en efficiënter kan omgaan met de toenemende dreiging vanuit de georganiseerde misdaad. Op dit moment bevindt het concept zich nog in een vroeg stadium, en wordt het ontwikkeld door het Kenniscentrum Bewaken & Beveiligen, waarbij onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de KMar zijn aangesloten.

Start eerste Future Borders verordening

De eerste van in totaal 7 Europese verordeningen die ervoor moeten zorgen dat de veiligheid in het Schengengebied wordt vergroot is op 7 maart 2023 in werking getreden. De verordening, SIS Recast genaamd, draagt bij aan een betere digitale samenwerking op Europees niveau en is een verbetering van het bestaande Schengen Informatie Systeem (SIS), waarmee Europese lidstaten informatie uitwisselen over gezochte of vermiste personen of goederen.

De grootste wijziging in SIS Recast is dat Europese lidstaten terugkeerbesluiten met elkaar gaan delen en elkaar informeren wanneer iemand voldoet aan de terugkeerverplichting. Zo ontstaat er meer zicht op de naleving van terugkeerbesluiten, ook wanneer een persoon via een ander land de EU verlaat. Daarnaast maakt de uitbreiding van SIS het makkelijker om kwetsbare personen te beschermen tegen ontvoering of mensensmokkel doordat niet alleen potentiële daders, maar ook potentiële slachtoffer kunnen worden geregistreerd. Door de uitbreiding van het systeem heeft de KMar als grensautoriteit meer informatie in handen om terrorisme, illegale migratie en criminaliteit te bestrijden.

De KMar is niet de enige organisatie in Nederland die gebruik maakt van SIS. Binnen de veiligheidsketen zijn ook de Nationale Politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst betrokken bij de invoering van SIS Recast. Er is door alle partijen intensief samengewerkt om de invoering van SIS Recast op tijd mogelijk te maken. Dat gebeurde onder regie van het programma Grenzen en Veiligheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Met dank aan de ambassadeurs van het programma Future Borders op de brigades zijn alle grenswachters, die met het gewijzigde SIS te maken krijgen, vooraf geïnformeerd over de wijzigingen en hebben zij instructies gekregen over de nieuwe werkwijze. Ook de collega’s op de andere brigades zijn geïnformeerd en hebben een toolkit ontvangen.

Dien voordracht koninklijke onderscheiding op tijd in

Ieder jaar kunnen collega’s, zowel militair als burger, voorgedragen worden voor een koninklijke onderscheiding. Dien op tijd jouw voordracht in voor een collega, in ieder geval vóór 14 juli 2023. De onderscheidingen, de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau, worden tijdens de jaarlijkse ‘Lintjesregen’ uitgereikt door de minister van Defensie. Doorgaans gebeurt dit op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Ken jij een collega die een bijzondere waardering verdient? Aarzel niet en draag hem of haar (in vertrouwelijkheid) voor! E-mail de voordracht vervolgens vóór 14 juli 2023 naar protocol.kmar@mindef.nl om meegenomen te worden in de uitreikingen van april 2024. Het advies is om minimaal een half jaar van te voren te beginnen met een voordracht. De voordracht dient namelijk goed onderbouwd te zijn, inclusief bewijsstukken en ondersteuning.

Meer informatie of vragen? Neem dan contact op met de Commissie Dapperheidsonderscheidingen via Cdo.kmar@mindef.nl. Informatie over waaruit een voordracht moet bestaan, kunt u vinden op het intranet van de KMar.

Betere voorbereiding met preboarding-app

Een degelijke voorbereiding is de sleutel tot succes voor elke leerling die aan de marechausseeopleiding begint. En die voorbereiding komt van 2 kanten, dus ook vanuit het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee. Het OTCKMar heeft daarom een preboarding-app ontwikkeld waarmee de nieuwe collega alvast kennis kan maken met de KMar en het opleidingscentrum. Op die manier krijgt de leerling een goed beeld van wat er wordt verwacht nog voordat de opleiding start.

De app moet ervoor zorgen dat het zogenoemde boarding-proces van leerlingen op het OTCKMar naar een hoger niveau wordt getild en vroegtijdige uitval wordt teruggebracht. De app zorgt er ook voor dat de toekomstige collega - tijdens het wachten op de start van zijn of haar opleiding - alvast deel uitmaakt van de marechausseeorganisatie. Daarnaast staan er in de app onder andere sportschema’s, checklists en linkjes naar filmpjes. De app wordt op de persoon beschikbaar gesteld als een leerling is toegelaten tot de opleiding.