04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Next level KMar

Innovatiecentrum broodnodig om bij de tijd te blijven

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen. Het Innovatiecentrum KMar biedt innovatieve collega’s de kans om hun idee daadwerkelijk te realiseren.

Schiphol Plaza, daar gebeurt elke dag wel wat. Dagelijks staan mensen aan de balie van de brigade Politie & Beveiliging om aangifte te doen. Van diefstal van bagage tot een verloren paspoort. Maar een aangifte opnemen, kost veel mankracht en tijd. “Kan dat niet slimmer en effectiever”, dachten de collega’s.

“Op de werkvloer ontstond onder aanvoering van opperwachtmeester Christian het idee voor een aangiftezuil”, vertelt kapitein Iris, die als taakveldcoördinator Politiedienst haar mensen stimuleert om te innoveren. “De zuil is een scherm waar iemand zelf aangifte kan doen van relatief simpele zaken. Vergelijk het met een NS-kaartautomaat.” Het is laagdrempelig en zorgt ervoor dat de KMar mankracht efficiënter kan inzetten.

Het Innovatiecentrum KMar is gevestigd in Huis ter Heide. Laurens (links) en majoor Joep zijn kwartiermakers van het vorig jaar opgerichte centrum. Bo is een stagiaire bij het innovatiecentrum, dat verder bestaat uit kapitein Miguel, adjudant Olaf en opperwachtmeester Philip.

Doortimmerd plan

De aangiftezuil is 1 van de ruim 40 projecten die onder de hoede vallen van het vorig jaar opgerichte Innovatiecentrum KMar. Jaarlijks heeft het innovatiecentrum budget om collega’s te begeleiden die hun innovatieve idee handen en voeten willen geven. Collega’s schrijven een doortimmerd plan waarin ze rekening houden met planning, kennisbehoefte, financiën en bruikbaarheid. Een zogeheten ‘intaketafel’ beoordeelt de aanvraag en als er goedkeuring is, gaat het richting de ‘innovatietafel’. Die geeft, in samenwerking met ontwikkelgroepen bij het Landelijk Tactisch Commando, de uiteindelijke toestemming om een project te starten of niet. “De innovatie moet natuurlijk wel realistisch en praktisch bruikbaar zijn voor de KMar”, zegt majoor Joep.

‘Snelheid is belangrijk bij innovatie’

Netwerken bouwen

Het innovatiecentrum wil binnen en buiten Defensie netwerken opbouwen op het gebied van innovatie en een overzicht maken van bestaande, afgeronde en nieuwe initiatieven. “Want misschien is een landmacht- of politiecollega met iets bezig waaraan de KMar ook iets heeft of andersom. "Dubbel werk is onnodig”, zegt Laurens. Het kan gaan om kleine innovaties die direct op de werkvloer zijn te gebruiken, maar ook goede ideeën op strategisch niveau zijn nodig. “Belangrijk is wel om de snelheid erin te houden”, zegt Laurens. “De ontwikkelingen gaan rap en je wilt niet achter de feiten aan lopen.” En ja, dan kan een project ook mislukken. Zonder vallen en opstaan, leert niemand lopen. Al is mislukken een groot woord. “We leren altijd lessen voor de toekomst. Hoe we iets bijvoorbeeld juist niet moeten aanpakken”, vult Joep aan. “Dat is ook waardevol.”

De KMar moet meer aandacht hebben voor cryptovaluta en hoe criminelen die gebruiken, vindt rechercheadviseur Lisanne. Zij runt nu een project om te zien of speciale software hierbij kan helpen.

Cryptovaluta volgen

Een ander innovatieproject dat nu loopt, is dat van rechercheadviseur Lisanne. Zij wil met speciale software stromen cryptovaluta zoals Bitcoin analyseren. Zo’n follow the money-concept gebruiken financiële rechercheurs al om criminele praktijken aan te pakken. Maar cryptovaluta is nieuw voor de KMar. “Hier moeten we meer mee doen”, vond ze. Na een pitch bij de intake- en innovatietafel kreeg zij toestemming om met deze software een experiment te doen. “Kapitein Miguel is onze begeleider vanuit het innovatiecentrum. Hij denkt met ons mee en dat is heel prettig”, zegt Lisanne. Er is geregeld contact om te zien of het project nog op koers ligt, of er genoeg kennis in huis is en wat er allemaal verder moet gebeuren om het project op termijn in te bedden in de KMar.

Een team onder leiding van kapitein Iris ontwikkelt een aangiftezuil voor Schiphol. Zo’n apparaat kan de werklast verminderen, zodat collega’s hun aandacht op andere zaken kunnen richten.

Aangiftezuil

Door het nauwe contact blijft de vaart erin en worden ‘hobbels in de weg’ op tijd onderkend. Want een innovatietraject is niet 1-2-3 gefikst, weet ook kapitein Iris. Het idee voor de aangiftezuil werd vorig jaar uitgekozen voor verdere doorontwikkeling nadat Deep Vision, een ander KMar-innovatieonderdeel, technisch een en ander had ontwikkeld. Het team van Iris dacht binnen 2 maanden zo’n aangiftezuil te hebben. Maar zo snel gaat dat helaas niet. “We moesten eerst goed uitvogelen wat we precies wilden en welke technische kennis er nodig is. Ook wij krijgen begeleiding via het innovatiecentrum, want we moeten wel de juiste stappen doorlopen. Zo is het regelen van de IT een wereld apart. Daar moet je in de planning wel rekening mee houden.”

'Innovatiecentrum KMar begeleidt, faciliteert en denkt mee'

Links: “De innovatie moet natuurlijk wel realistisch en in de praktijk bruikbaar zijn voor de KMar”, zegt kwartiermaker bij het Innovatiecentrum KMar, majoor Joep. | Rechts: “De ontwikkelingen gaan rap en je wilt als organisatie niet achter de feiten aan lopen", aldus kwartiermaker Laurens.

Hulp van buiten

Het innovatiecentrum is nog jong en in opbouw, terwijl het ook al volop draait en bezig is met de begeleiding van innovatieve en creatieve marechaussees en het bouwen van netwerken. “We maken voor bepaalde expertise ook graag gebruik van stagiaires van hogescholen, universiteiten en studenten van Defensity College”, aldus Joep. Marleen is zo’n militaire werkstudent van Defensity College. Ze denkt mee over projecten en de opzet van het innovatiecentrum. Met een achtergrond in de gezondheidswetenschappen is ze niet meteen KMar-inhoudelijk bezig. “Maar ik kan wel mijn academische vaardigheden toepassen om een frisse blik te bieden en mee te denken.” En die blik van buiten is ‘goud waard’ en nodig om navelstaren te voorkomen, vult Laurens aan.

Innovatie is niet nieuw bij de KMar, deze foto’s zijn voorbeelden van eerdere initiatieven. Het innovatiecentrum wil alles bundelen en creatieve collega’s met een goed idee begeleiden. Het doel is om veelbelovende ideeën om te zetten in concrete initiatieven die op de werkvloer kunnen worden gebruikt.

Meegaan met de tijd

Rechercheadviseur Lisanne hoopt later dit jaar op experimentele basis met de cryptovaluta-software aan de slag te gaan. “Dan kunnen we hopelijk ook iets laten zien, zodat het onderwerp gaat leven en er een urgentiegevoel komt. Want het belang van cryptovaluta is nog een blinde vlek bij de KMar. Terwijl het veel oplevert om daar op verder te rechercheren.”

De eerste aangiftezuil wordt misschien eind volgend jaar geïntroduceerd, hoopt Iris. “We mikken eerst op 1 exemplaar op Schiphol Plaza”, zegt ze. “Als die goed werkt, kunnen we meer zuilen plaatsen op andere locaties op Schiphol. Ik denk dat zulke innovaties ons werk echt kunnen helpen. De KMar kan niet blijven werken zoals we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Tijden veranderen nou eenmaal en we moeten flexibel blijven.”

Meedoen

Ben je een KMar-collega en heb je een innovatief idee om effectiever en efficiënter te werken? E-mail naar innovatiecentrumkmar@mindef.nl. Voor een overzicht van innovatieprojecten bij Defensie check je innovatie.mindef.nl (intranet).

Tekst: kapitein Arjen de Boer | Foto’s: Herman Zonderland, Phil Nijhuis en John van Helvert