07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 03

Een dagje KMarren met…

Tweede luitenant Channon, teamleider Frontoffice Passagiersinformatie-eenheid Nederland (FO Pi-NL)

Luchthaven Schiphol, het is net een bijenkorf. Om de zoveel minuten landt er een vliegtuig of stijgt er een op. Vliegtuigen vol toeristen, zakenmensen en ander volk dat om wat voor reden dan ook een ticket heeft geboekt. Vorig jaar waren er ruim 52 miljoen reizigers via Schiphol, meldt de luchthaven zelf. Een gigantisch aantal, maar nog steeds minder dan voor corona toen er meer dan 70 miljoen waren.

Tussen die zwerm mensen zitten ook individuen die iets ernstigs op hun kerfstok hebben. Of die kwaad in de zin hebben. Alleen staat dat niet op hun voorhoofd geschreven. Zij proberen onder de radar te blijven. Om passagiers verdacht van zware criminaliteit en/of terrorisme toch in de smiezen te krijgen, is medio 2019 de Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) aan de slag gegaan.

Tweede luitenant Channon is sinds 7 maanden teamleider bij de Frontoffice van Pi-NL. Deze eenheid controleert de vluchtlijsten op personen die mogelijk gesignaleerd staan. Als dat zo is, loopt de Frontoffice van Pi-NL die zogeheten match verder na en kijkt of er nog meer informatie te vinden is over deze persoon. “Zo controleren we of de persoon op de lijst ook daadwerkelijk de persoon is die wordt gezocht”, vertelt Channon. Dit moet nauwkeurig gebeuren omdat er sprake is van persoonlijke informatie. Bovendien zou het heel vervelend zijn wanneer de verkeerde persoon wordt aangehouden. “Daarom werken we volgens het 4 ogen-principe. Er kijkt altijd een collega mee voor een dubbelcheck.” De informatie wordt over elkaar heen gelegd om te voorkomen dat er dubbele gegevens worden verstuurd. Het doel is zo compact mogelijk de meest belangrijke informatie te delen. Die checks gebeuren overigens afzonderlijk van elkaar in verband met privacy.

Pi-NL zeeft dus veel informatie en geeft deze info desgevraagd aan andere instanties zoals de KMar-brigades, politie en het Openbaar Ministerie. Zij kunnen dan actie ondernemen. Vervolgens wordt aan Pi-NL teruggekoppeld of de informatie klopte. In het eerste jaar van Pi-NL zijn zo ruim 3.000 personen doorgegeven aan bevoegde instanties. Zij kwamen voor op een internationale signaleringslijst. Het ging om verdachten van bijvoorbeeld drugshandel en witwaspraktijken.

In deze editie van KMarren met… laat Channon aan de hand van een gefingeerde oefencasus zien hoe het werk van de Frontoffice Pi-NL ongeveer in zijn werk gaat. Alle persoonsgegevens in het clipje zijn dus nep. Dat geldt ook voor de foto van de verdachte, die is samengesteld door kunstmatige intelligentie.

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je bij Pi-NL werken? Ze zoeken nog collega’s! Mail voor meer informatie naar Pi-nl.frontoffice@mindef.nl

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: kapitein Arjen de Boer | Video: sergeant-majoor Max Baars | Montage: Karel Polack