08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Achter de schermen

…bij de militaire politiezorg in Vlissingen

Eerder deze maand rolden honderden Amerikaanse legervoertuigen vanuit een schip de haven van Vlissingen binnen om even verderop te worden gestald voor vertrek naar Oost-Europa. Hierdoor is een deel van de haven een maand lang aangewezen als ‘Tijdelijk Militair Object’ (TMO). Gedurende die periode heeft de Koninklijke Marechaussee de militaire politiezorg op deze transitlocatie, die tijdelijk omgedoopt is tot militair terrein.

Wijkopperwachtmeester Stefan van de brigade Scheldestromen zorgt voor de coördinatie van de militaire politiezorg. “Normaal gesproken houden wij ons vooral bezig met de militaire politiezorg op de terreinen van de Koninklijke Luchtmacht en het Korps Commandotroepen in ons bewakingsgebied, en nu komt deze locatie er tijdelijk bij.”

Meer weten over de militaire politiezorg op en rond de haven van Vlissingen? Scroll naar beneden!

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: majoor Evert-Jan Daniels

Gastlandsteun

Een gemechaniseerde brigade van de Amerikaanse krijgsmacht verplaatst voertuigen van de haven van Vlissingen naar oefenterreinen in Polen en Litouwen. Het gaat onder meer om tanks, infanteriegevechtsvoertuigen en andere uitrustingstukken. Vanuit Vlissingen gaat het materieel via de weg, het spoor en over het water richting Polen en Litouwen.

De Amerikaanse landmachtvoertuigen gaan voor een half jaar naar Oost-Europa, als onderdeel van de versterkte militaire aanwezigheid aan de Oostflank van het NAVO-gebied. De eenheid lost hier een andere Amerikaanse brigade af. Voor de doorvoeroperatie wordt het overslagterrein in de haven van Vlissingen ingesteld als TMO. Zodra al het materieel de grens over is, eindigt de Host Nation Support – gastlandsteun – van de Nederlandse krijgsmacht.

Draaiboek

In het voortraject heeft het wijkteam van de brigade Scheldestromen allerlei zaken afgestemd met betrokken partijen zoals de Amerikanen, de Koninklijke Landmacht, de Amerikaanse ambassade en het haventeam van de Nationale Politie. Belangrijkste boodschap: in geval van calamiteiten op het TMO, weten zij bij wie ze moeten zijn. Denk daarbij aan verkeersongevallen, ongeoorloofde drones, verdachte personen op het terrein en ongeoorloofde foto’s en video’s.  

“Als er iets gebeurt op het TMO, dan handelen wij daarop”, aldus Stefan. “Als er iets gebeurt net buiten het TMO, dan is de politie ervan. Voor al dit soort zaken hebben wij een draaiboek opgesteld.”

Verbinding

Om met iedereen in verbinding te blijven, voert het wijkteam of de noodhulp van de brigade Scheldestromen elke dag een sociale patrouille uit op het terrein. “Zo blijven wij zichtbaar en makkelijk benaderbaar”, legt de wijkopperwachtmeester uit.

Stefan is erg enthousiast over zijn rol in de Host Nation Support. “Verbinding is het sleutelwoord. Alles draait om samenwerking. En het werk is heel divers. We handelen incidenten af en geven adviezen aan allerlei betrokkenen. Het is hartstikke leuk. Je bent een soort spin in het web. Het werk is heel afwisselend.”

MP

De Amerikanen hebben hun eigen militaire politie mee, maar die zijn niet bevoegd op Nederlands grondgebied. “Dus ook aan hen geven wij door hoe ze ons kunnen bereiken. Aan al die partijen delen wij mee wat onze taken zijn. We informeren hen over onze mogelijkheden en beperkingen. Ook kunnen ze tijdens deze overleggen hun vragen kwijt over de veiligheid en de beveiliging.”

Nu alle voorbereidingen zijn getroffen en de operatie in gang is gezet, is het voor de collega’s van de brigade een kwestie van zichtbaar blijven en zorgen dat ze in verbinding blijven staan met alle betrokken actoren van de Host Nation Support. “Het is een belangrijke operatie, waarvan het belangrijk is dat die slaagt. We hebben over alles nagedacht om niets aan het toeval over te laten.”

In principe is er geen verschil met eerdere edities van de Amerikaanse voertuigverplaatsing via Nederland naar het oosten, maar sinds de oorlog in Oekraïne zijn zaken minder vanzelfsprekend. Stefan: “Ik was vorig jaar op missie in Litouwen toen Oekraïne werd binnengevallen. Sindsdien ben je extra alert rond het thema veiligheid. Zaken zijn minder vanzelfsprekend dan vroeger.”