06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Een dagje KMarren met…

Adjudant Kees de Witte, Wapenadjudant Koninklijke Marechaussee

De rode draad door zijn takenpakket vormt de onderofficier. Als Wapenadjudant Koninklijke Marechaussee is het vertegenwoordigen van de ruggengraat van de organisatie namelijk de voornaamste missie van adjudant Kees de Witte. Als spreekbuis en schakel naar Commandant Koninklijke Marechaussee (CKMar) en ook de Marechausseeraad vervult De Witte een aantal belangrijke taken in dienst van de onderofficieren.

Een van de taken is CKMar gevraagd en ongevraagd te adviseren. Hij legt daarom veel werkbezoeken af, zowel in het binnenland als het buitenland. Hij vormt als het ware de ogen en oren van CKMar. “Ik heb absoluut geen kantoorbaan, mijn functie is erg dynamisch”, benadrukt hij. “Ik ben veel in gesprek met collega’s en hoor wat er speelt binnen de organisatie. Ook ben ik IBT-gecertificeerd en draai als het even kan een dienst mee met de collega’s. Alles wat ik zie en hoor helpt mij weer als ik in Den Haag aansluit bij bijvoorbeeld de Marechausseeraad.”

Daarnaast levert De Witte een bijdrage aan de ontwikkeling van de (toekomst)visie en de vernieuwde beleidsvisie op de rol en positie van de onderofficier Koninklijke Marechaussee. Hij ziet toe op de kwaliteitsborging en vorming van de onderofficieren en marechaussees en bevordert een juiste toepassing van de gedragscode. Ook vervult de Wapenadjudant een brugfunctie tussen de CKMar en de onderofficieren en legt hij het door CKMar gevoerde beleid uit aan de operationele collega’s. Tenslotte voert De Witte representatieve taken uit door bij plechtigheden naast CKMar op te treden of hem te vertegenwoordigen.

Als Wapenadjudant werkt De Witte nauw samen met de andere stafadjudanten binnen de KMar, zoals de adjudant van het Landelijke Tactisch Commando, de adjudant van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee en de bij brigades en sectoren geplaatste stafadjudanten. Ook vertegenwoordigt hij de Koninklijke Marechaussee in het overleg met de Krijgsmachtadjudant en de adjudanten bij de overige defensieonderdelen.

De Witte vindt het fantastisch dat hij de rol van Wapenadjudant nu al ruim 2 jaar mag vervullen. “De Marechaussee is een mooie organisatie en er werken fantastische collega’s. Collega’s die op momenten de juiste beslissingen moeten nemen, soms in een split-second. Als organisatie vragen we veel van onze mensen, zodat ze er staan op het moment dat het erop aankomt. Ik ben er trots op deze functie te mogen vervullen. Dat ik de onderofficieren mag vertegenwoordigen en mij als een soort smeerolie door de organisatie mag bewegen om knelpunten te signaleren en waar mogelijk oplossingen te bieden.”

Ben je geïnteresseerd geworden in de functie van stafadjudant bij de KMar? Er wordt jaarlijks een uitvraag gepubliceerd op intranet. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wapenadjudant C. de Witte (C.d.Witte@mindef.nl), of met bureau MD, contactpersoon dhr. T.M. Smid (TM.Smid@mindef.nl).

Meedoen aan 'Een dagje KMarren met...'?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in 'Een dagje KMarren met...'? Neem dan contact op via kmar.magazine@mindef.nl.

Tekst: Robert den Hartog | Regie: Job van Dijk | Video: René Louter | Montage: Job van Dijk