03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De 12 mooiste foto's...

…van de opleiding Persoonsbeveiliger Binnenland

De eerste lichting Persoonsbeveiligers Binnenland (PB) is gestart aan de opleiding. Zij gaan personen als ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters beveiligen. De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) verzorgt de opleiding en kan rekenen op belangstelling vanuit de hele KMar-organisatie: van Zuid-Limburg tot Delfzijl. Cursisten zijn evenredig vanuit de brigades aangenomen, zodat nergens grote gaten in het personeelsbestand ontstaan.

De staf van de opleiding tot Persoonsbeveiliger Binnenland kijkt naar de cursisten door een ‘BSB-bril’, vertelt eerste luitenant Onno, hoofd van de PB-opleidingen van de BSB. “Het begint bij het openstaan om te willen leren. Bij de aanname kijken we naar dat potentieel, minder naar ervaring of rangduur. Collega’s die zich persoonlijk willen ontwikkelen, kennis vergaren en vaardigheden eigen maken zijn grote kanshebbers om door de opleiding heen te komen.”

En dat is hard nodig, want de eerste lichting moet na de opleiding - die 12 weken duurt - meteen aan de slag kunnen. “De eerste week stond in het teken van onboarden; een vertrouwde leeromgeving creëren en ruimte geven aan het groepsproces. Klinkt rustig, maar cursisten ervaren het als een week met veel nieuwe indrukken en informatie.” De tweede week bestaat uit het opdoen van kennis over je taken als Persoonsbeveiliger Binnenland, waarbij KMarMagazine mocht meekijken.

De fysieke gesteldheid is vanzelfsprekend belangrijk voor PB’ers, daarom krijgen ze onder meer les in zelfverdediging in de dojo. Vertrouwen op het eigen lichaam en een fit gevoel werken door op mentale capaciteiten om zelfverzekerd met je taken aan de slag te gaan.

De cursisten zijn terechtgekomen in een andere leeromgeving dan ze gewend zijn uit bijvoorbeeld eerdere opleidingen, ziet Onno. “Wij zetten in op individuele betrokkenheid, niet op sancties. Uitleggen waarom we iets doen is een grotere motivator dan de voorligsteun. Bovendien zou het een risico voor de beroepspraktijk zijn als iemand routinematig handelt om straf te ontlopen, in plaats van adaptief te handelen op de situatie.”

Om adaptieve experts te creëren, moeten cursisten snel kunnen schakelen in nieuwe situaties. Daarom wordt bij elke les veel aan zelfreflectie gedaan. “In de beginfase moet iedereen zich durven openstellen. Niemand doet ‘zomaar’ iets, iedereen begrijpt waarom we zaken op een bepaalde manier aanpakken.”

De opleiding besteedt veel aandacht aan soft skills: presteren onder druk, in alle situaties goed blijven samenwerken en communiceren: ook met de Te Beveiligen Persoon (TBP). “Over het algemeen zijn zij autoriteiten, met wie je in elke context moet kunnen levelen. Je moet dus naar een ander niveau schakelen om gedrag te kunnen beïnvloeden en anders communiceren dan je waarschijnlijk met je maten zou doen.”

De medische lessen gaan verder dan de basisvaardigheden Zelfhulp en Kameradenhulp. PB’ers moeten in complexe situaties de belangrijkste levensreddende handelingen kunnen uitvoeren vóór de hulpdiensten ter plekke zijn.

Een levensreddende handeling is bijvoorbeeld reanimatie van een teamlid, een TBP of een ander betrokken persoon.

Veel lessen beginnen met theorie in het leslokaal. Daarna komen steeds meer scenario’s uit de beroepspraktijk aan bod. Als de kennis en het zelfvertrouwen groot genoeg zijn, verplaatsen de PB’ers in spé naar het civiele domein om hun nieuwe, verantwoordelijke taken te oefenen.

De cursisten maken volgens het hoofd van de PB-opleiding een gemotiveerde eerste indruk. “Ze leren veel in korte tijd, die inzet is ook nodig om na de opleiding direct inzetbaar te kunnen zijn.”

Op de schietbaan wordt van de PB’ers meer gevraagd dan statisch raak schieten. In penibele situaties moeten ze handelen naar de ambtsinstructies. “Daarbij moet je met veel zaken rekening houden; mag je schieten, waar ga je staan, hoe communiceer je? Allemaal vragen die je in een korte tijd moet beantwoorden.”

Presteren onder zulke druk, doet iets met een mens, weet Onno. “Daarvoor moet je niet alleen veel theoretische kennis hebben, maar vooral jezelf goed kennen om volledig de controle te kunnen houden. In een kort moment moet het allemaal samenkomen.”

Ook op de schietbaan is het dus belangrijk dat cursisten zich vertrouwd voelen, onder meer door alle facetten van de ambtsinstructies te integreren.

Verder is het een kwestie van zoveel mogelijk verschillende scenario’s oefenen, zowel op de schietbaan als daarbuiten.

Tekst: kapitein Djenna Perreijn | Foto’s: Valerie Kuypers en Paul Voorham