10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMar Wereldwijd

Saint-Astier, Frankrijk

In ‘KMar Wereldwijd’ laten we elke maand een collega aan het woord die in het buitenland actief is voor de Koninklijke Marechaussee. Deze keer is dat cadet-kornet Christine van der Doe in Frankrijk.

Cadet-kornet Christine van der Doe (rechts) bij de opleiding Diplôme d’Armes in Frankrijk.

"Op 11 april 2022 begon mijn week niet met een appèl op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, maar op de Place d’Armes van het Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG) in Saint-Astier, Frankrijk.

Voor een periode van 6 weken heb ik meegelopen met de Diplôme d’Armes. Dat is een opleiding van 8 weken waarbij Gendarmes opgeleid worden tot groepscommandant binnen een peloton van de Gendarmerie Mobiel, vergelijkbaar met de Bijstandseenheid van de Koninklijke Marechaussee. Doordat ik was aangesloten bij één van de 16 pelotons, kon ik aan veel programmaonderdelen meedoen.

De Franse collega’s hebben gedurende de 8 weken diverse vakken gevolgd, veel geoefend en aan het eind van de periode is een schriftelijk en/of praktijkexamen afgenomen. De vakken reiken van kaartlezen tot aan optreden bij demonstraties.

Schietexamen.
Procedure voertuigen en personen.

Traangasgranaten

Voor mij waren de theorie- en praktijklessen over het handhaven en het herstellen van de orde, het dagelijkse werk van de Gendarmerie Mobiel, het meest interessant, omdat ik hier zelf geen ervaring mee had. Tijdens deze lessen heb ik traangasgranaten gegooid, geschoten met verschillende wapens en met een wapenstok en schild voor oefendemonstranten gestaan.

Gendarmes voor start voor oefendemonstratie.

Waardevol

Deze buitenlandstage heeft mij de kans gegeven om te bekijken hoe andere Gendarmerie-forces opereren en welke verschillen en overeenkomsten er zijn op het gebied van opleiden en leidinggeven. Ik heb veel nieuwe dingen geleerd op het gebied van ordehandhaving, op een andere manier kennis gemaakt met Frankrijk en waardevolle mensen ontmoet. Kortom, een geweldige ervaring die ik altijd mee zal dragen.

Training van een amoksituatie.

Bakermat

Ik heb van huis uit de Franse taal geleerd, waardoor ik goed kon communiceren met de collega’s in Frankrijk en goed kon meedoen met de lessen. Graag wilde ik een buitenlandervaring opdoen tijdens de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie. De Franse Gendarmerie is in mijn ogen de bakermat van de Europese Gendarmeriekorpsen, daarom wilde ik daar graag stage lopen.

Verder spraken de taken van de Gendarmerie Mobiel mij aan, omdat die in Nederland anders worden aangelopen en ordehandhaving een veel besproken onderwerp was tijdens de lockdowns van de afgelopen jaren. Om de stageperiode mogelijk te maken, heb ik contact gehad met de attaché van Defensie in Parijs. Hij heeft mij erg veel geholpen.”

Cadet-kornet Christine van der Doe
Koninklijke Militaire Academie, Breda