06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: het bezoek van Your Marra aan de Marechausseeraad op woensdag 13 juli 2022.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“De Marechausseeraad (Marra) is het hoogste overlegorgaan binnen de Koninklijke Marechaussee en geeft richting aan de strategische koers van onze organisatie. Als CKMar zit ik de Marra voor en ben ik bevoegd bindende besluiten te nemen. Net als in andere organisaties hebben we als Marechaussee sinds een paar maanden met Your Marra ook een ‘jeugdige’ variant van onze raad. Ik ben daar erg blij mee. Ik vind het belangrijk dat collega’s die normaal gesproken wat dieper in de organisatie hun taken uitvoeren gezamenlijk praten over de Marechaussee van vandaag en morgen. Een platform waarin op een andere manier wordt gedacht en gekeken naar uitdagingen waar we als organisatie tegenaan lopen en dat een bijdrage levert aan een toekomstbestendige Marechaussee door andere perspectieven te bieden op thema’s die bij ons op tafel liggen of elders binnen de organisatie spelen.

Zijn we goed bezig als Marra, kloppen onze aannames en behandelen we de juiste onderwerpen? Door collega’s te betrekken bij het besluitvormingsproces en mee te laten denken over vraagstukken die normaal gesproken wat ver van hun bed zijn, kun je je als Marra spiegelen. Als je al langer meeloopt in onze organisatie bestaat toch de kans dat je bepaalde zaken voor waar aanneemt en dat je denkt dat je het allemaal weet en begrijpt. Nu kunnen we dat checken. Your Marra gaat ons helpen om uit die verleidelijke patronen te stappen door bijvoorbeeld anders naar de oplossing van een probleem te kijken. Ze gaan handen en voeten geven aan vraagstukken, hun zienswijze toelichten en ook vooruit denken, zowel in tijd als in de ontwikkeling van onze organisatie. Het zou mooi zijn als we er uiteindelijk allemaal wijzer, scherper en beter door worden.

Het was de eerste keer dat Your Marra aansloot bij de Marra. En ik moet zeggen dat het heel natuurlijk aanvoelde. Ze hebben de hele vergadering bijgewoond. We hebben ons als Marra niet beperkt in onze gesprekken en daar spreekt vertrouwen uit. De Your Marra-leden hebben zich gepresenteerd en het viel mij op dat ze zich knap georganiseerd hebben en een goede rolverdeling hebben gemaakt. Op die manier kunnen ze toekomstige onderwerpen op de juiste wijze beetpakken en naar ons terugzetten. Je moet er voor waken dat een initiatief als dit niet tussen wal en schip belandt of dat ze zich laten overspoelen met informatie, maar deze eerste kennismaking geeft mij veel vertrouwen voor de toekomst. Ze hebben er echt over nagedacht, zijn zeer betrokken bij de organisatie en weten waaraan ze beginnen. Ik vond het een leuke en rijke ervaring en ik zie uit naar de volgende ontmoeting.”

Iris van der Heide, lid Your Marra

“Your Marra is op 4 april 2022 opgericht en bestaat in totaal uit 20 collega’s. De samenstelling van onze groep is zeer divers: militairen en burgers uit alle lagen van de organisatie en met verschillende achtergronden en specialismen, zoals personeelszaken en informatietechnologie. We vergaderen 1 keer per maand. Ons doel is om op een positief kritische manier een tegengeluid te bieden aan de Marechausseeraad. Gevraagd en ongevraagd geven we advies en onze visie over onderwerpen die bij de Marra op tafel liggen en waarover besluiten moeten worden genomen. Met onze frisse blik slaan we zo een brug tussen het leiderschap van nu en het leiderschap van de toekomst. Als Your Marra brengen we ook onderwerpen ter tafel die ons opvallen vanuit onze eigen ervaring of binnen het werkveld, waarin we werkzaam zijn.

Bij andere defensieonderdelen waren er al soortgelijke initiatieven als Your Marra, zoals Jong DMO en Jong Defensie. De KMar beschikte echter nog niet over een soortgelijk platform, dat advies geeft binnen de top van de organisatie. CKMar heeft aangegeven dat hij het erg belangrijk vindt om te weten wat er in de organisatie speelt zodat de besluiten die hij neemt als voorzitter van de Marechausseeraad goed aansluiten bij het operationele werk. We kunnen die behoefte vervullen, omdat we dichterbij de werkvloer staan en soms beter weten hoe het erin de praktijk aan toe gaat. Neem bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw systeem. Wat ging er in het verleden goed en wat niet? We brengen de valkuilen in kaart en geven advies dat in de besluitvorming kan worden meegenomen. Dat doen we op een creatieve manier, niet met ellelange documenten.

Momenteel werken we met 3 themagroepen: Sturing en inrichting, Personeel en Informatie en innovatie. Tijdens het bezoek aan de Marra hebben alle 3 de dossierhouders een presentatie gehouden en spraken we met CKMar. Door de vragen die hij stelde merkte je meteen dat hij Your Marra serieus neemt en betrokken is. Hij gaf aan dat hij in de toekomst graag tijd vrijmaakt om te luisteren naar onze visie en adviezen. Anderzijds zei hij dat we ervoor moeten waken niet een kopie te worden van de Marra en ons vizier ook moeten richten op onderwerpen die buiten onze themagroepen vallen. Als Your Marra gaan we ons nu richten op de toekomst. We gaan verder bouwen en onze naam vestigen om zo uiteindelijk met onze gedreven groep collega’s tot goede adviezen te komen voor de Marra en zo een bijdrage kunnen leveren aan de langetermijnvisie van onze organisatie.”

Tekst: Robert den Hartog