03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

De 12 mooiste foto's...

…van een maritieme grensbewakingscontrole

Met een temperatuur van boven de 35 graden zuchtte Nederland op 19 juli 2022 onder de hitte. Wachtmeesters-1 Janco en Kevin van de brigade Scheldestromen hadden de betreffende dag dienst. Het duo voerde met hun jokerboat Coaster 470 controles uit in het kader van de maritieme grensbewaking op de Oosterschelde, Noordzee en in jachthavens. En daar was het vanwege de vakantie en de warmte een stuk drukker dan normaal.

Illegale migratie, migratiecriminaliteit en identiteitsfraude vinden niet alleen plaats over de weg, aan boord van een trein of via een luchthaven. Criminelen maken ook gebruik van vaartuigen en jachthavens om illegale praktijken uit te voeren. Zo is bekend dat mensensmokkelaars migranten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk proberen te smokkelen met pleziervaartuigen of rubberboten. Reden te meer voor de Marechaussee om ook aan de maritieme grens interessante vaartuigen en de documenten van opvarenden te controleren en te investeren in de informatiepositie.

Om beter te weten wat er zich op het water en in de jachthavens afspeelt, heeft de brigade een speciaal Jachthaventeam opgericht. De teamleden, onder wie Janco en Kevin, voeren meerdere keren per week vaarpatrouilles uit op het water, maar hebben ook een jachthaven toebedeeld gekregen. In hun haven onderhouden ze nauw contact met onder andere de jachthavenmeester, die nog beter zicht heeft op wat er zich allemaal afspeelt op en rond de maritieme buitengrens en een belangrijke informatiebron kan zijn voor de collega’s.

Bekijk hieronder de foto’s van de maritieme grensbewakingscontrole.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant Cinthia Nijssen