08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

KMarKort

Open trainingen Invictus Games 2023 van start

Het selectieproces voor deelname aan de Invictus Games 2023 in Düsseldorf start op zaterdag 20 augustus 2022. Tijdens een voorlichtingsdag kunnen belangstellenden dan uitleg krijgen over de organisatie en het proces naar de 6e editie van de Spelen die van 9 tot 16 september 2023 worden gehouden.

Militaire oorlogs- en dienstslachtoffers of collega's die chronisch ziek werden tijdens hun diensttijd (denk hierbij aan bijvoorbeeld kanker, MS en ALS) zijn altijd welkom om in Doorn te komen sporten met gelijkgestemden. Dit kan tijdens open trainingen en sportspecifieke trainingen. Deze sportmomenten, waarvan de data terug te vinden zijn op het intranet van Defensie, zorgen voor verbinding en erkenning en dragen bij aan fysiek en mentaal herstel.

Je kunt je tot en met 1 augustus aanstaande opgeven voor de open training of de voorlichting via sportplatform@mindef.nl. Wil je op de hoogte blijven van alle actuele informatie over sporten voor herstel dan kun je via hetzelfde adres je gegevens doorgeven voor de maillijst.

Nieuwe app schat risico's hitteletsel in

Hitteletsel is helaas geen onbekend fenomeen bij Defensie. Met uitzendingen naar bijvoorbeeld Afghanistan en Mali krijgen militairen daarom regelmatig training en instructies van optreden onder (zeer) warme omstandigheden. Ook bij ‘gewone’ opleidingen in Nederland kan hitteletsel optreden. Sinds enkele weken is een er nu hitte-app beschikbaar, waarmee geholpen wordt om hitteletsel bij militairen te voorkomen.

De hitte-app combineert richtlijnen over werk- en rusttijden en drinkbeleid tijdens inspanning. De app helpt dus bij het inschatten van risico’s op hitteziekte Voorafgaande aan een fysieke activiteit wordt een zogenoemde Last Minute Risk Assessment (LMRA) gedaan. Hierbij speelt het klimaat een rol. Voor iOS-gebruikers is de hitte-app te vinden in de Defensie App Store, bij Android-gebruikers wordt de app automatisch geïnstalleerd in de Workspace.

KMar wint Defensie Data Wars

De Marechaussee heeft de Defensie Data Wars gewonnen. Met een delegatie van 5 personen van team Innovatie van Analyse en Onderzoek van de afdeling Intelligence werden teams van de landmacht, luchtmacht en marine verslagen. De Defensie Data Wars is een defensiebrede hackathon, waarbij meerdere data science-teams het tegen elkaar opnamen.

Het ochtenddeel bestond uit data science-opdrachten en het middagdeel uit escaperoomachtige, datagerelateerde puzzels. Daarbij waren de meeste opdrachten defensiegerelateerd. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een algoritme dat uit kan vinden welk gedeelte van Nederland in de gaten wordt gehouden door vijandelijke satellieten.

De hackathon werd georganiseerd door het Datalab van JIVC/KIXS en gehouden op de Bernardkazerne in Amersfoort. Behalve de strijd om de bokaal waren de Defensie Data Wars ook een mooie gelegenheid voor de specialisten om kennis met elkaar te maken.

Nieuwe videoclips over marechausseetaken beschikbaar

In de vorige editie van KMarMagazine werd al aangekondigd dat er naast de nieuwe corporate video wekelijks een clip beschikbaar zou komen op de social media-kanalen over de taken van de Marechaussee. Vandaag is de laatste clip in de reeks van 4 verschenen met als onderwerp Internationale taken.

Deze laatste clip en de 3 eerder verschenen video’s over de luchthaven, de grenspolitietaak en bewaken & beveiligen hebben wij voor u hieronder op een rijtje gezet. Veel kijkplezier.

Zomerstop KMarMagazine

De Koninklijke Marechaussee geeft jaarlijks 11 edities van het digitale personeelsblad KMarMagazine uit. Alleen in de maand augustus verschijnt er geen uitgave. De volgende editie van KMarMagazine verschijnt op donderdag 29 september 2022.

Geef je nu op voor de Veteranendag en reünie Koninklijke Marechaussee

Op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn wordt op zaterdag 1 oktober 2022 van 9.30 uur tot 13.30 uur de Veteranendag KMar gehouden. ’s Middags van 13.00 uur tot 17.00 uur is er een reünie voor alle oud-medewerkers van de KMar, dus voor alle militairen, burgers en voormalig dienstplichtigen die bij de Marechaussee hebben gewerkt.

Op de Veteranendag van de Koninklijke Marechaussee komen alle KMar-veteranen bij elkaar: jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst. De dag staat in het teken van ophalen van herinneringen en het vertellen van verhalen. Het thema dit jaar is ’Gewoon weer samen’. Voor KMar-postactieven die geen veteraan zijn wordt ’s middags een reünie gehouden om zo voormalige KMar-collega’s een platform te bieden in contact te blijven met de KMar-organisatie. Er is van alles te doen en te beleven. Zo zijn er verschillende demo’s en treedt het Orkest Koninklijke Marechaussee op.

Veteranen in daadwerkelijke dienst kunnen zich opgeven via Veteranendag.KMar@mindef.nl. Postactieve veteranen kunnen zich opgeven via het Veteraneninstituut. Opgeven voor de reünie kan door een e-mail te sturen naar: Reunie.KMar@mindef.nl, onder vermelding van personalia, ps-nummer/registratienummer en lichting. Aanmelden voor beide bijeenkomsten kan nog tot 1 september 2022. Na opgave volgen de uitnodiging en andere wetenswaardigheden.

Staatssecretaris J&V bezoekt KMar en Zeehavenpolitie in Hoek van Holland

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg heeft een bezoek gebracht aan de brigade Zuid-Holland en de Zeehavenpolitie. In de haven van Hoek van Holland kreeg de staatssecretaris een duidelijk beeld van de samenwerking in de strijd tegen migratiecriminaliteit. 

Van der Burg werd in Hoek van Holland ontvangen door de commandant van het Landelijk Tactisch Commando brigadegeneraal Roger Costongs en het sectorhoofd van de Zeehavenpolitie Jan Janse. Vervolgens werd hij door het HOI-MT (Handhaving, Opsporing, Intelligence) van de brigade Zuid-Holland bijgepraat over het grensproces en de problematiek rondom inklimmers, pleziervaartcontroles en de zogeheten ‘small boats’. Dat zijn kleine bootjes waarmee migranten regelmatig illegaal de oversteek proberen te maken van het vasteland naar Groot-Brittannië. 

Het HOI-MT verduidelijkte vervolgens de verschillende aspecten (met alle bijkomende uitdagingen) van de maritieme grensbewaking, door onder andere een 100%-controle en de inzet van een migratiecontrolehond te laten zien. Ook de samenwerking met ketenpartners, zoals de Zeehavenpolitie en ferrymaatschappijen, kwam aan bod.