01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 07

Meer marechaussees naar Caribisch gebied

‘Project met impact’

De brigade Caribisch gebied van de Koninklijke Marechaussee krijgt er veel nieuwe collega’s bij. In totaal maar liefst 71. Zij worden ingezet voor het zogeheten protocol Versterking Grenstoezicht op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Een eerste groep van ruim 30 collega’s is deze maand al begonnen, vooruitlopend op de officiële reorganisatie die moet leiden tot vaste plaatsingen vanaf juli 2023. Majoor Jan Ploegstra mag als projectleider het geheel in goede banen leiden. Hij vertelt over het hoe en waarom van dit omvangrijke plan. “Het is een project met veel impact."   

Majoor Jan Ploegstra.

‘In een klap 71 vacatures erbij’

Protocol Versterking Grenstoezicht, wat houdt dat in?

“Het protocol inzake de versterking van het grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk is vorig jaar ondertekend door de verantwoordelijke bewindslieden uit Nederland en de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De 3 landen hebben de wens uitgesproken om intensiever samen te werken, dus ook met de KMar, Douane Nederland en de Kustwacht Caribisch Gebied, in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit om zo beter beschermd te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van mensensmokkel, mensenhandel, drugssmokkel en ook illegale migratie.

Ieder land heeft een plan opgesteld om samen te investeren in het grenstoezicht en de politiedienst op de luchthavens en het toezicht aan de maritieme grens. Hierbij ligt een sterke focus op het versterken van de informatiepositie, zodat je tot de juiste keuze van inzet van mensen en materiaal kunt komen."

Het gros van de collega’s is gedetacheerd voor een periode van 6 tot 12 maanden.

Hoelang is het protocol van kracht?

"Het protocol is afgesloten voor 7 jaar met mogelijkheden tot verlenging. De plannen van aanpak van de landen richten zich op de eerste 3 jaar. De komende jaren zal er dus een soort vervolgplan gemaakt gaan worden voor de jaren daarna. In het ideale plaatje hebben de landen de hulp van de KMar na die 7 jaar niet meer nodig.”

Wat is momenteel de status van het project?

“Deze maand zijn de eerste collega’s begonnen met hun werk op basis van het protocol Versterking Grenstoezicht in de desbetreffende 3 Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. De meesten zijn een paar weken geleden uit Nederland aangekomen, een deel was al hier. Het gros van de collega’s is gedetacheerd voor een periode van 6 tot 12 maanden. Daarnaast hebben enkele collega’s al een vaste plaatsing gekregen, vooruitlopend op de reorganisatie. Dat zijn cruciale functies voor de continuïteit van dit project, zoals de hoofden Operaties op Aruba en Curaçao.” 

Ook de Kustwacht Caribisch Gebied draagt bij aan het grenstoezicht.

‘Ik heb mij hier enorm kunnen ontwikkelen’

Om wat voor functies gaat het?

“De nieuwe collega’s worden met name ingezet voor het toezicht aan lucht- en maritieme grenzen. Want op Sint Maarten na hebben de eilanden geen landsgrenzen. Het gaat om grensgerelateerde functies in het HOI-domein: handhaving, opsporing en intelligence. Dat zijn onder meer opsporingsambtenaren in de grensbewaking en in de politiedienst op de luchthavens, intell-medewerkers, rechercheurs, collega’s met focus op vorming en begeleiding, leidinggevenden, analisten en specialisten voor op te richten falsificatendesks. Op Curaçao komen er uiteindelijk 31 arbeidsplaatsen bij, op Aruba 29 en op Sint Maarten 11.

We ondersteunen op Curaçao en Sint Maarten als KMar de lokale diensten al langer via het protocol Flexpool KMar, ongeveer 20 collega's per land. Op Aruba zijn we ook actief vanuit de Flexpool, daar werken 4 collega’s. De eerstelijnsgrenscontrole is wel per land anders georganiseerd: op Curaçao is het een taak van de politie, op Aruba is dat een aparte dienst Inmigracion Aruba en op Sint Maarten is het de dienst Immigration Border Protection Service."

Het gaat om grensgerelateerde functies in het HOI-domein: handhaving, opsporing en intelligence.

Nu zijn er 30 extra collega's. Wanneer komt de rest?

“In oktober komen er 19 collega’s bij en in januari nog eens 8. Dan zit je aan een kleine 60 VTE’en. In de opbouw gaan we 71 VTE niet halen, omdat bepaalde competenties nu lastig te leveren zijn en omdat in Nederland onze collega’s ook keihard nodig zijn. Er is veel werk voor onze organisatie in binnen- en buitenland, daarom is het belangrijk om afgewogen keuzes te maken waar we onze mensen inzetten.  

Als de reorganisatie eenmaal rond is, na overleg met de medezeggenschap en de bonden, hopen we vaste plaatsingen vanaf juli 2023 te realiseren. Die vacatures kunnen we hopelijk eind dit jaar of begin volgend jaar publiceren, zodat de geselecteerde collega’s voldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op hun buitenlandplaatsing.

Dan hebben we dus in een klap 71 vacatures bij de brigade Carib. Regulier hebben we jaarlijks ongeveer 15 vacatures, dus dan staan we voor de uitdaging om circa 85 vacatures te vullen in het Caribisch gebied. Dat zijn pittige aantallen. Het is daardoor een project met veel impact en een grote en mooie uitdaging.”
 

‘De landen willen graag dat we komen helpen’

Op Curaçao komen er uiteindelijk 31 arbeidsplaatsen bij, op Aruba 29 en op Sint Maarten 11.

Dus de brigade Caribisch gebied groeit enorm…

“Toen ik hier in 1999 kwam voor mijn eerste functie, zaten we hier met een man of 15. Straks is de brigade Caribisch gebied gegroeid naar maar liefst 250 mensen. Dat is heel veel. We hebben dan ongeveer 110 marechaussees die lokale diensten ondersteunen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat is uitdagend, maar het is ook een kans voor de collega’s. Het zijn gewoon geweldige functies in een bijzondere omgeving en een andere cultuur, waar onze collega's en de lokale collega’s over en weer veel van elkaar kunnen leren, en dus door goed samen te werken er echt sprake zal zijn van het versterken van het grenstoezicht.

Op Aruba komen er zoals gezegd 29 marechaussees bij, wat uiteraard een grote verandering is voor het land Aruba en ook voor onze organisatie. Aan beide kanten zullen we moeten wennen aan elkaar. Ik ben veel op Aruba geweest de laatste periode, zo ook de afgelopen 2 weken met de opstart van onze eerste collega’s. Als ik merk hoeveel draagvlak er is voor het werk van de KMar, hoe prettig mensen in de diensten met elkaar omgaan, dan ben ik ervan overtuigd dat het een succes wordt en dat we als KMar echt het land Aruba op een goede manier gaan ondersteunen. Die overtuiging is er bij de andere landen absoluut ook.”

Wat betekent dit protocol voor de samenwerking met ketenpartners?

“In de aanloop naar dit project hebben we met alle partijen om tafel gezeten die actief zijn in het grenstoezicht. We hebben intensief samengewerkt om dit mogelijk te maken: er zijn enorm veel mensen bij betrokken. Een grote winst, nu al, van dit project is dat hierdoor een sterkere focus is ontstaan op een ketenaanpak binnen de landen van het werken aan de grens. We werkten natuurlijk al samen, maar deze voorbereiding heeft geleid tot een enorme boost in het als keten kijken naar het grenstoezicht.”

‘Het project begint te leven’

Hoe is de sfeer rond het project?

 “We hebben een goede relatie op de werkvloer met de diensten die we gaan ondersteunen. Ze willen graag dat we komen helpen, dus er ligt een stevig fundament voor ons om hier aan de slag te gaan. Ik ben superblij dat de eerste mensen nu echt zijn begonnen. Het project begint te leven, het is tastbaar. En nu gaan we stap voor stap uitbreiden.”

De dynamiek hier is fantastisch en uitdagend.

‘Het zijn geweldige functies’

U werkt zelf al een tijdje in de Carib…

“Ik heb 4 jaar op Curaçao gewerkt, 3,5 jaar op de Bovenwindse eilanden / Sint Maarten en nu draai ik mijn laatste functie op Curaçao, tot juli 2023. De dynamiek hier is fantastisch en uitdagend. Ik heb mij enorm kunnen ontwikkelen, zowel in mijn vakgebied als op persoonlijk vlak. Het werk is anders, de cultuur, het land. In de samenwerking staat of valt alles bij de kwaliteit van je persoonlijke relaties. Het tonen van respect, leren van de lokale collega’s, vertrouwen durven te geven, niet oordelen, continu focussen op samenwerken, durven te dienen: dat is zo belangrijk en daarin gaat elke collega die hier werkt zich ontwikkelen. Als het je lukt, krijg je er ongekend veel voor terug. Zodra je in verbinding staat met de lokale collega’s om je heen, krijg je de beste collega’s die je maar kunt wensen.”

Tekst: kapitein Henny de Boer | Foto’s: archief Mediacentrum Defensie