08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Achter de schermen

…bij de loopbaanbegeleiding van de Koninklijke Marechaussee

Militairen veranderen om de 2 tot 3 jaar van functie. Dat biedt kansen, maar kan af en toe ook best eens lastig zijn. Collega’s die door het web van vacatures hun carrièrepad even niet meer zien, kunnen te allen tijde aankloppen bij een loopbaanbegeleider. “Iedereen heeft recht op ontwikkeling.”

Om écht een goed beeld van zijn werkzaamheden te krijgen, zouden we eigenlijk een dagje met ‘m de hort op moeten. De paden op, de brigades in. Maar ja, corona. Ook loopbaanbegeleider Bas Wubbema (40) zit grotendeels aan huis en computerscherm gekluisterd. En hoewel dat voor een ‘echt mensenmens’ niet meevalt, probeert hij er samen met zijn collega’s het beste van te maken. “We zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar wel bereikbaar.”

Scroll naar beneden en kom meer te weten over de loopbaanbegeleiders van de KMar.

Tekst: kapitein Charlotte Snel | Foto’s: sergeant Gregory Fréni, Rijksoverheid

Locaties

Wubbema is een van de 20 loopbaanbegeleiders van de Koninklijke Marechaussee. Op papier vallen ze onder de Staf KMar in Den Haag, maar omdat iedere brigade een loopbaanbegeleider heeft, liggen de werklocaties nogal uiteen. Wubbema heeft 3 brigades in Noord-Oost Nederland onder zijn hoede: Brigade Oostgrens-Noord, Brigade Waddengebied en Brigade Drenthe-IJsstelstreek. Een uitgestrekt maar relatief dunbevolkt werkgebied met zo’n 350 collega’s, verspreid over 10 verschillende locaties.

Rechten en plichten

Een loopbaanbegeleider is er voor iedereen. Van militair tot burger, van generaal tot marechaussee. Het recht op een loopbaangesprek en persoonlijke ontwikkeling is vastgelegd in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) en het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD). Een loopbaangesprek mag je op ieder moment aanvragen, al is het niet verplicht.

Missie

De missie van de loopbaanbegeleider is het ondersteunen van de medewerkers en het in kaart brengen van hun loopbaanwensen. Hierbij wordt altijd actief gezocht naar het punt waar de ambities en mogelijkheden samenkomen, met als overkoepelend doel het stimuleren van de ontwikkeling van de medewerker. Een kanttekening: het einddoel moet wel bijdragen aan de kwaliteit van de operatie en aansluiten op de wensen van de organisatie.

Regisseur

De naam geeft het al een beetje weg, maar de loopbaanbegeleider is er puur en alleen om jou te begeleiden. Ze zijn geen functietoewijzer en stippelen geen kant-en-klaar carrièrepad voor je uit. Van iedere medewerker wordt proactiviteit verwacht. Want, zo stelt Wubbema: “Je bent de regisseur van je eigen loopbaan.”

Zelf is hij daar best streng in. “Ik help collega’s om zichzelf te ontwikkelen en interessant te maken voor een andere functie, maar het begint bij jezelf. Jij wilt iets anders? Prima, maar wat heb je daar al voor gedaan? Ben je al bij de afdeling langs geweest en heb je gevraagd wat ervoor nodig is om die functie te bekleden? Als je iets wilt, moet je er ook wat voor doen.”

Spiegel voorhouden

Om een realistisch beeld van de kansen en mogelijkheden te schetsen, is een belangrijke taak van de loopbaanbegeleider het voorhouden van een spiegel. Een loopbaangesprek begint daarom steevast met 3 vragen: wie ben jij, wat kan jij en wat wil jij? Zodra deze zaken concreet zijn en de conclusie bijvoorbeeld luidt dat er een bepaalde opleiding nodig is, stelt de medewerker samen met de loopbaanbegeleider een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op. Hierin worden alle onderbouwde afspraken zwart op wit vastgelegd.

“Súperbelangrijk”, benadrukt Wubbema. “De leidinggevende en brigadecommandant geven uiteindelijk toestemming voor jouw vrijstelling van arbeid op de contactdagen dat je naar school moet. Zwaarwegend dienstbelang gaat natuurlijk voor, maar er moet wel rekening mee worden gehouden. Afspraak is afspraak.”

Intern/extern

Loopbaanbegeleiders focussen zich hoofdzakelijk op de ontwikkeling van medewerkers voor een functie binnen of buiten Defensie. Kies je voor het laatste, dan ga je een uitstroomtraject in met de intentie om de dienst daadwerkelijk te verlaten. In het kader van deze uitstroom werken de loopbaanbegeleiders nauw samen met de afdeling Employability & Reservisten. Zij helpen collega’s die hun loopbaan buiten Defensie willen of moeten voortzetten bij het vinden van een andere baan. Wubbema: “Maar het overgrote deel van onze werkzaamheden bestaat gelukkig uit het intern begeleiden van medewerkers. Als het kan, houden we ze natuurlijk graag binnen de organisatie.” 

Chatbot

De loopbaanbegeleiders is er alles aan gelegen om collega’s in beweging te krijgen, maar ook binnen de eigen afdeling staan ze niet stil. Zo worden er op het gebied van innovatie mooie stappen gemaakt. De KMar is onder andere aangesloten bij een chatbot-project van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Binnenkort gaat op intranet een pilot van start. Medewerkers kunnen dan via de eigen Sharepointpagina 24/7 hun vragen neerleggen bij het digitale hulpje van Wubbema en zijn collega’s. De chatbot is ingericht om antwoord te geven op repeterende, algemene vragen zodat de medewerker uiteindelijk beter voorbereid zijn of haar loopbaangesprek in gaat.

Meer weten over loopbaanbegeleiding binnen de KMar? Alle informatie vindt u op het digitale ‘Ontwikkelplein’. In een vlog legt Bas Wubbema uit hoe u via intranet op deze pagina komt: mebrowser://mediasite.mindef.nl/MEDIASITE/Channel/yourvlog/watch/67fce32f9fff4e798561c28fbc3157ad1d.

Het Ontwikkelplein op intranet is ook direct te benaderen via: mebrowser://kmarops.mindef.nl/sites/030/SitePages/Introductiepagina.aspx.