07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: de digitale nieuwjaarsbijeenkomst Koninklijke Marechaussee van donderdag 13 januari 2022.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst blikken we traditiegetrouw kort terug op het afgelopen jaar en kijken we wat uitgebreider vooruit naar wat ons het komende jaar te wachten staat. Normaal gesproken hield ik een korte toespraak en ontmoette ik collega’s in levende lijve. Vanwege corona was dat vorig jaar en ook dit jaar niet mogelijk. We hebben daarom gekozen voor een digitale bijeenkomst en geprobeerd een sfeer te creëren die bij een nieuwjaarsbijeenkomst hoort. Op een ontspannen wijze zijn met een aantal gasten belangrijke thema’s besproken, konden de kijkers live vragen stellen en meedoen aan een quiz. Ook ik vind het contact van mens tot mens leuker, maar we ervaren steeds meer de kracht en het bereik van dit medium. In de toekomst zullen we vaker een mix van digitaal en live toepassen, bijvoorbeeld bij de Wapendag en misschien ook bij de Veteranendag.

Commandant Grensbewaking Schiphol luitenant-kolonel Karen van Giersbergen was één van de gasten tijdens de bijeenkomst. Ze besprak samen met CKMar onder andere de komst van het Entry & Exit Systeem (EES).

Komend jaar staat er flink wat te gebeuren. We blijven sowieso doorontwikkelen naar een Future Proof KMar. Op het gebied van IT zien de ontwikkelingen er wat mij betreft goed uit. In de plannen is opgenomen dat er structureel geld wordt vrijgemaakt. Er worden dit jaar diverse nieuwe applicaties opgeleverd, die een bijdrage zullen leveren aan het verder professionaliseren van onze organisatie. Deze successen moeten we vieren. Op personeelsgebied voorzie ik wel de nodige uitdagingen. Ik hoop sowieso dat we spoedig een nieuwe CAO hebben. Maar daarnaast wil ik ook graag een impuls geven aan het stelsel van toelagen en toeslagen en kijken of we de collega’s kunnen geven waar ze recht op hebben. Ik zie daar nu nog een flink gat. Het is een 'dissatisfier'. Daarom staat dit onderwerp hoog op mijn to do-lijst. Helaas is dit niet binnen een dag geregeld en zijn we afhankelijk van veel andere spelers. Ik blijf in ieder geval optimistisch.

CKMar: “Op persoonlijk vlak heb ik komend jaar ook enkele doelen gesteld. Zo wil ik meer aandacht besteden aan de dingen die mij lief zijn, sport en hobby’s. In september beklim ik met de fiets de Mont Ventoux voor een goed doel.”

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar dan hoop ik dat we die lijn dit jaar kunnen doortrekken. Ik heb in 2021 een Koninklijke Marechaussee gezien die leverde als dat werd gevraagd. Een robuuste en solide organisatie die er stond als het erop aankwam en ook op de been is gebleven. Tijdens bijvoorbeeld de evacuatie uit Afghanistan, de moord op Peter R. de Vries, de avondklokrellen en de watersnood in Limburg bewezen we dat we een belangrijke rol vervullen voor Nederland. We mogen trots zijn op de door ons geleverde kwaliteit. Daarmee bedoel ik niet alleen op de collega’s die in de frontlinie hebben gestaan. Ook de organisatie die achter de schermen werkt en de randvoorwaarden schept, zoals voeding, planning, huisvesting, transport en logistiek, is onmisbaar. Samen maken we het verschil. Laten we dat beseffen en ook dit jaar die verantwoordelijkheid dragen.”

Wilt u de nieuwjaarsbijeenkomst terugkijken? Dat kan op het intranet: klik hier.

Tekst: Robert den Hartog