05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Een dagje KMarren met...

Opperwachtmeester Andries, brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

Een museum, een dierentuin, een achtbaanfabrikant of een viswerker: het zijn voorbeelden van locaties waar je niet snel een collega van de Koninklijke Marechaussee verwacht aan te treffen. Een uitzondering vormen de inspecteurs van de brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart. Als bedrijven of instanties vracht door de lucht verzenden, moeten ze zich aan strenge wet- en regelgeving houden. Als nationaal toezichthouder controleert BTBB in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) of bedrijven en instanties hun werk binnen de gesloten vrachtketen goed uitvoeren en luchtvracht op de juiste wijze behandelen en controleren.

Opperwachtmeester Andries werkt 20 jaar bij de Marechaussee en sinds een jaar als inspecteur Luchtvracht bij het BTBB. Hij bezoekt onaangekondigd een van de ruim 1.100 bedrijven, die te boek staat als bekende afzender of erkend agent. Eenmaal ter plaatse voert hij audits, inspecties en testen uit. “We proberen bijvoorbeeld of we zomaar bij een bedrijf naar binnen kunnen lopen. Ze testen we of de beveiliging nog in orde is. Maar we kijken ook hoe er ter plaatste wordt omgegaan met de wet- en regelgeving. Is het personeel goed opgeleid en gescreend? Hoe slaan ze de luchtvracht op, hoe transporteren ze de goederen en hoe voeren ze zelf controles uit?”

“We houden toezicht op de veilige luchtvrachtketen. Zo leveren we een bijdrage aan een veilige burgerluchtvaart”, legt Andries uit, die met zijn collega’s rechtstreeks rapporteert aan het NCTV. “We hebben een handboek, waarin tot in detail staat omschreven waar een bedrijf aan moet voldoen. Als er zaken zijn die niet kloppen, kunnen we handhaven. Kan iets meteen opgelost worden, dan zien we daarop toe. Als dat niet meteen kan of zaken structureel niet in orde zijn, kunnen we besluiten een bedrijf te deactiveren en mag het niet meer met luchtvracht werken tot dat alles weer voldoet en dat door ons is gecontroleerd. De impact kan dus erg groot zijn.”

Behalve het toezichthouden bij bedrijven in Nederland kan Andries ook ingezet worden voor inspecties in het buitenland. Daarnaast neemt hij ook de examens af voor de particuliere hondengeleiders en hun ‘explosive detection dogs’, die luchtvracht controleren op de aanwezigheid van explosieven. Ook test hij personeel dat werkt met x-ray-apparatuur op hun bekwaamheid door heimelijk ‘bompaketten’ tussen de reguliere luchtvracht te verstoppen. “Ik bezoek veel bijzondere locaties en praat met mensen van de werkvloer tot aan de directeur. Die variatie en de collega’s met wie ik samenwerk, geven mij het werkplezier en de diepgang waar ik naar op zoek ben.”

Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart

De brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart bestaat uit ongeveer 50 marechausseecollega’s. Behalve de inspecties die ze uitvoert op de luchtvrachtketen, voert ze een soortgelijke taak uit op de luchthaven. Daar houden inspecteurs toezicht op alle kritieke processen die worden uitgevoerd, bijvoorbeeld bij de incheckbalies, de securityfilters, de leveranciers van goederen aan winkels en bij het vervoer van bagage naar de vliegtuigen. Daarnaast voeren collega’s van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebedrijven (WPBR) screenings uit van personeel dat binnen de beveiligingsketen op een luchthaven werkzaam is. Beleidsmedewerkers, een jurist, analisten en een klachtenfunctionaris van het bureau Executieve Ondersteuning verrichten werkzaamheden waarmee ze de inspecteurs ondersteunen en ook de trajecten die voortkomen uit het toezicht.

Wilt u meer lezen over de brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart? In editie 1 van 2020 staat een uitgebreid artikel. 

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil je ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl

Tekst: Robert den Hartog | Video: Pieter Visser | Montage: Karel Polack