06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze keer: een werkbezoek aan de brigade Grensbewaking van Schiphol in het kader van Future Borders, oftewel de toekomst van de grens.

‘Door EES komen er handelingen bij’

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Dit werkbezoek stond met name in het teken van de ontwikkelingen rond de implementatie van het Entry Exit System (EES), de nieuwe EU-verordening die in mei volgend jaar van kracht wordt. Ik heb me onder meer laten bijpraten door 2 ambassadeurs van Future Borders, die de uitdagingen op de werkvloer goed begrijpen en duidelijk hebben verwoord.  

Ik wilde uit eerste hand horen hoe het toekomstige grensproces eruit komt te zien. Door EES* komt er een aantal handelingen bij, voor zowel de passagier als voor ons. Ik wilde weten of er nog problemen zijn en zo ja, hoe we die zo klein mogelijk kunnen houden. Om de impact van de nieuwe manier van aanmelden, registreren en identificeren voor derdelanders met eigen ogen te zien, hebben we de route gelopen die de passagier op de luchthaven zal afleggen. Vanaf de gate tot en met de grensbewaking.

Het is een ingewikkelde puzzel om ervoor te zorgen dat onze operatie, die van Schiphol en de reis van de passagiers zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten binnen EES. Een van de zaken die uitgezocht moet worden is waar de bijbehorende selfservice-kiosken geplaatst kunnen worden en wat dat betekent voor de passagiersstromen. Vlakbij de gate of net voor de grensbewaking? Beide opties worden nu bekeken.

De collega’s hebben bepaalde zorgen met mij gedeeld. Voor mij is het belangrijk om te horen wat er leeft, zodat ik daar iets aan kan doen. Het is nu aan mij om samen met onder meer Schiphol en het ministerie van Justitie en Veiligheid nóg slimmere oplossingen te bedenken. Ik zit in de board van Amsterdam Airport Schiphol, waardoor ik bepaalde onderwerpen bij de betrokken partijen op tafel kan leggen. Ik ga de verschillende spelers, nationaal en internationaal, uitnodigen om mee te denken. Dit is iets wat we sámen moeten doen.”

‘Niet-Europeanen krijgen straks digitale stempels’

‘De digitale werkwijze wordt een stuk gemakkelijker’

Wachtmeester Jimmy van de brigade Grensbewaking:

“Ik was uitgenodigd om bij de rondleiding van CKMar aanwezig te zijn om input te geven vanuit de praktijk. Voor mij is het EES-project redelijk nieuw. Ik maak pas sinds een paar maanden deel uit van het Future Borders-team, waarin ik als vertegenwoordiger van de praktijk kan meedenken over de toekomst van de grens. Maar een kans om als wachtmeester de commandant te ontmoeten laat ik natuurlijk niet liggen.

Het nieuwe digitale EES-systeem is heel anders dan de huidige werkwijze. Nu zijn we vaak de toegestane verblijfsperiode van derdelanders aan het uitrekenen aan de hand van fysieke stempels in het paspoort. Dat valt straks in een keer weg als niet-Europeanen digitale stempels krijgen in hun digitale EES-dossier. Ook krijgen we dankzij EES een melding in het systeem als iemand eerder de toegang tot Schengengebied is geweigerd. Op dit moment plaatsen we een weigeringsstempel in het paspoort, maar als iemand zijn paspoort vernieuwt, is die verdwenen. 

Ik weet inmiddels ook dat als EES er komt, de grenscontrole in eerste instantie voor ons tijdrovender wordt. Alle gegevens van alle niet-Europeanen moeten dan voor het eerst worden ingevuld in hun EES-dossier. Dan hebben we het over zaken als een foto en vingerafdrukken. Maar na verloop van tijd, als veel mensen al een EES-dossier hebben en opnieuw het Schengengebied inreizen, verloopt de controle sneller. We moeten nu dus even ons best doen om de veranderingen aan te leren, maar uiteindelijk wordt de digitale werkwijze een stuk makkelijker voor ons.  

CKMar vroeg afsluitend of ik hem nog iets wilde meegeven over de invoering. Ik heb onder meer gezegd dat het voor collega’s in de uitvoering het handigst is om het nieuwe systeem in een keer in zijn geheel in te voeren, in plaats van gefaseerd. Dat is voor ons het meest overzichtelijk. Ik begrijp natuurlijk dat de commandant mede afhankelijk is van andere partijen en landen om dat doel te bereiken. Het is best complex allemaal.”

*Meer weten over EES en Future Borders? Lees dit artikel dat we onlangs publiceerden over de nieuwe EU-verordening. 

Tekst: kapitein Henny de Boer