03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Krachten gebundeld tijdens Korridorfahndung

'Impuls voor acties in de toekomst'

De Koninklijke Marechaussee, Douane, Nationale Politie, Bundespolizei en Landespolizei bundelden donderdag 4 november hun krachten tijdens de grootschalige grenscontrole Korridorfahndung. Het doel van de actie was het bestrijden van illegale migratie, identiteitsfraude, mensensmokkel en mensenhandel, mobiel banditisme en verkeers- en transportcriminaliteit. De controles vonden plaats langs de gehele oostgrens. Collega's van de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord in Venlo namen ook een deel voor hun rekening en voerden controles uit bij de nabijgelegen grensovergangen.

Eerste luitenant Daan was algemeen commandant vanuit de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord: "Tijdens deze Korridorfahndung is er anders dan in voorgaande jaren meer dynamisch opgetreden en zijn er zogenaamde MADO-koppels gevormd. Daarbij controleren de Koninklijke Marechaussee en de Douane samen een voertuig. De KMar controleert de personen op de aanwezigheid van documenten die de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke status aantonen, de Douane controleert op goederen."
De KMar-collega’s hadden tijdens de controle met name oog voor illegale migratie, identiteitsfraude, mensensmokkel en mensenhandel. Heeft een persoon een geldig grensoverschrijdingsdocument op basis waarvan de identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke status kan worden vastgesteld? Daarnaast hielden ze ook oog voor andere zaken die niet zijn toegestaan. Daan: "Tijdens onze controles stuiten wij regelmatig op andere feiten die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie of het Wetboek van Strafrecht."
Wat is er aan de hand? De grootschalige controle trok natuurlijk de nodige aandacht, zowel van burgers als van de (lokale) media. Daan stond in zijn rol als algemeen commandant de aanwezige pers te woord, die tijdens de actie naar de controlepost bij de brigade aan de Columbusweg in Venlo waren gekomen. Hij legde de journalisten het nut en de noodzaak van Korridorfahndung uit. Behalve dat de pers tekst en uitleg kreeg over de actie maakte ze ook video-opnames van de controle om te delen met hun lees- en kijkpubliek.
Douaniers controleerden samen met een collega van de Koninklijke Marechaussee een vrachtwagen. Daan: "De Douane let onder andere op de aanwezigheid van goederen waarover accijns betaald moet worden, zoals tabak, en eventuele verboden goederen om te vervoeren, zoals drugs. De Douane zette een geldhond in en een hond die gespecialiseerd is in het vinden van verdovende middelen en tabak. De KMar kijkt naar de documenten en controleert de vrachtwagen tevens op de aanwezigheid van zogenoemde inklimmers."
Vanuit de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord werden voor Korridorfahndung diverse specialismen ingezet, zoals de operationele intell-medewerkers, de Recherche en de Motorpool en uiteraard de dienstploeg. Ook het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) was paraat. In het GPT werken een Nederlandse collega van de Koninklijke Marechaussee of Nationale Politie samen met een Duitse collega van de Bundespolizei of Landespolizei en maakten daarbij gebruik van elkaars bevoegdheden. De landsgrens vormde op die manier geen belemmering bij het uitvoeren van controles.
Motorrijders selecteerden op een daarvoor geschikte plek langs de snelweg vrachtwagens, bestelbussen en personenauto’s. Als er een interessant voertuig passeerde, kreeg de bestuurder een stopteken en werd naar de controlestrook begeleid. De brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord controleerde in het kader van Korridorfahndung bij 4 grote grensovergangen met Duitsland. Bij de tussenliggende kleine posten, waarvan de brigade er tientallen heeft, werden ook controles uitgevoerd.
Er worden in het grensgebied vaak valse of vervalste paspoorten, rijbewijzen en andere documenten aangetroffen. Om een document op echtheid te controleren maakten collega’s ook gebruik van een loep. Daan: "Voorafgaand aan de actie bepaalden wij, onder andere op basis van de informatie die de operationele intell-medewerkers hebben aangeleverd, waar wij onze controles wilden uitvoeren. Ook werden veelvoorkomende zaken die wij dagdagelijks aan de grens tegenkomen gepresenteerd, zodat de collega’s op straat weten waar zij op dienen te letten."
Een collega fouilleerde een persoon, omdat er mogelijk sprake zou zijn van de aanwezigheid van verdovende middelen. De andere collega lette op de veiligheid rondom de fouillering. Daan: "De collega’s hebben de man uiteindelijk aangehouden vanwege het in bezit hebben van bijna 500 gram hasj. Ook is tijdens de actie een zogenaamde look-a-like aangetroffen, toen een persoon zich legitimeerde met een document van iemand anders. Verder kreeg iemand een terugkeerbesluit uitgereikt en zijn er bij verschillende mensen openstaande boetes geïnd."
Daan blikt terug op een geslaagde editie van Korridorfahndung. "Het was een geslaagde actie waarbij wij als KMar nauw hebben samengewerkt met de verschillende andere diensten, ieder vanuit zijn eigen taakstelling en bevoegdheden. Door dit soort grootschalige acties gezamenlijk uit te voeren worden de banden tussen organisaties en instanties verder aangehaald en kunnen een impuls vormen voor nieuwe succesvolle acties en samenwerkingsverbanden in de toekomst."

Tekst: Robert den Hartog en eerste luitenant Daan | Foto's: sergeant Cristian Schrik