Jeruzalem, Israël

“Ik ben momenteel voor een jaar uitgezonden naar de missie United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authorities (USSC), met als standplaats Jeruzalem. Deze missie is een uitvloeisel van de Oslo-akkoorden tussen Israël en de Palestijnen, waarbij de Verenigde Staten een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming. Als gevolg van dit voorlopige vredesakkoord is de Palestijnse Autoriteit opgericht, die een beperkt autonome bestuursfunctie in de Westbank heeft. De Palestijnse Autoriteit wordt ondersteund vanuit de USSC-missie, geleid door de Verenigde Staten. Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland hebben ook een rol in deze missie.

Links: Tijdens een bezoek aan de Jordaanse overheid tonen zij zich bereid om de Palestijnse politie te gaan trainen. | Rechts: Training voor Palestijnse agenten in Jordanië voorbereiden.

Het ministerie van Defensie draagt bij aan deze missie met 3 militaire experts en het ministerie van Buitenlandse Zaken levert 3 civiele experts. Ik word ingezet als strategic engagement officer en adviseer over politietaken van de Palestijnse politie in het hoog risicospectrum. Ik heb regelmatig ontmoetingen met officieren van de Palestijnse politie, zogenaamde engagements, waarbij we over het politievak praten. De informatie die dat oplevert gebruiken we in programma’s die de capaciteit en kwaliteit van de Palestijnse politie versterken. Een voorbeeld van zo’n programma is het Jordanian Training Program, waarbij Jordanië haar politieopleidings- en trainingsinstituten aanbiedt voor trainingen van de Palestijnse politie.

Regelmatig lopen protesten bij de Haram al- Sharif uit op rellen tussen Palestijnen en Israëlische politie.

Daarnaast ben ik de senior national representative voor Nederland. In die rol ben ik verantwoordelijk voor 2 Nederlandse militaire collega’s, beiden in dezelfde rang. Zij werken in Ramallah, waar ze samenwonen en -werken met een Brits detachement. Een officier van de luchtmacht zet zijn expertise op het gebied van Planning & Control in. Een collega van de landmacht heeft een achtergrond op het gebied van human resources en adviseert de Palestijnse veiligheidsdiensten over strategische HR-vraagstukken. De 3 civiele experts van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben vooral de focus op onderwerpen als Human Rights, Rule of Law en gender. Naast de Nederlandse inzet voor USSC heeft Nederland ook een groot aandeel in EUPOL COPPS. Dat is een EU-missie waar politiemensen uit de Europese Unie bijdragen aan de ontwikkeling van de Palestijnse politie. Met zijn allen dragen we zo bij aan het Nederlandse beleid in het vredesproces in het Midden-Oosten en het bereiken van een ‘twee staten oplossing’.

Links: De Al-Aqsamoskee is het centrum van religieuze strijd. | Rechts: De Oude Stad van Jeruzalem ademt een sfeer uit van 1001 nacht.

Wat mij vooral raakt is de intensiteit van het conflict. Israël lijkt op het oog een vakantieland en in zekere zin is het dat ook. Ik woon naast de Oude Stad van Jeruzalem vlakbij alle bezienswaardigheden. De stranden van Tel Aviv lijken heel erg op de mediterrane, zoals wij die kennen van Frankrijk of Spanje. Toch zijn er regelmatig gewelddadigheden rond de Al Aqsa moskee in Jeruzalem of op de Westbank. Naast het geweld zijn er ook regelmatig politieke ontwikkelingen die het conflict weer op scherp zetten. De bijdrage die wij kunnen leveren is vooral zorgen voor omstandigheden die onderhandelingen mogelijk maken. Uiteindelijk is stabiliteit een belangrijke eerste bijdrage aan het werken naar een oplossing voor het conflict.”

Luitenant-kolonel David

Strategic engagement officer / senior national representative
United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authorities (USSC)