08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

Achter de schermen

…bij de Infodesk Koninklijke Marechaussee

Voor spannende achtervolgingen en aanhoudingen moet je hier niet zijn. Op het moment dat de deuren van de kantoorruimte van de Infodesk opengaan, wordt het blikveld gevuld met bureaus, computers en monitors. Saai? Helemaal niet! Met de computersystemen - die een schat aan informatie bevatten - vormt de Infodesk het aanspreekpunt voor diepgaande informatieverzoeken van KMar-collega's en externe partners voor lopende (inter)nationale onderzoeken. De medewerkers nemen een aanvraag in behandeling, controleren deze, verzamelen de gevraagde informatie uit de beschikbare systemen en verstrekken deze zo snel, zorgvuldig en volledig mogelijk.

De Infodesk KMar is conform de Regeling Regionale Infodesk uit 2001 opgericht. De continu beschikbare eenheid is gehuisvest op Fort de Bilt in Utrecht en valt organisatorisch onder het Informatieknooppunt van de afdeling Intelligence. In totaal werken er 14 collega’s: 11 medewerkers, 2 coördinatoren en 1 teamleider. Zij handelen per maand tot soms wel 1.000 informatieverzoeken af, zoals het bevragen van systemen, rechtshulpverzoeken en Meld Misdaad Anoniem-meldingen. Opperwachtmeester Carolien, medewerker Infodesk: “Wij zijn echt de spin in het web en dat maakt het werk erg veelzijdig. Soms ben je met meerdere informatieverzoeken tegelijk bezig. Het is erg leuk als je de gewenste informatie vindt en zo een bijdrage kunt leveren aan een groot onderzoek.”

Scroll naar beneden om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de Infodesk.

Tekst: Robert den Hartog | Illustraties: Crossmedia, Mediacentrum Defensie

Informatiesystemen

ARGUS, Blue View, VVA TRIP, CIS, Experian en de Kamer van Koophandel zijn slechts enkele van de ongeveer 30 bevragingssystemen die de Infodesk tot haar beschikking heeft. “Wat onze Infodesk uniek maakt ten opzichte van andere afdelingen is de veelheid aan informatiesystemen waarmee wij werken én onze vergaande autorisaties”, legt Carolien uit. KMar-collega’s - ook die in het Caribisch Gebied - kunnen vanwege privacywetgeving en de Wet Politiegegevens niet alle informatie uit systemen opvragen en inzien. De Infodesk kan deuren openen die voor anderen gesloten blijven. “Als het voor hen stopt kunnen wij nog dieper zoeken en ze van de gewenste informatie voorzien." Lachend voegt ze er aan toe: "We hebben een aardig lange lijst met wachtwoorden.”

Rechtshulpverzoeken

Sinds maart 2016 heeft de Infodesk KMar er een nieuwe taak bijgekregen. Toen is het Team Internationale Rechtshulp (TIR) opgegaan in de Infodesk KMar. Daardoor is ook het controleren, registreren en coördineren van uitgaande politionele rechtshulpverzoeken en inkomende justitiële en politionele rechtshulpverzoeken bij de Infodesk ondergebracht. “Het kan zijn dat een onderzoeksteam informatie over een persoon in het buitenland wil inwinnen of dat een ander land informatie over een Nederlander opvraagt”, legt Carolien uit. “Dat verzoek dienen ze bij ons in en wij zetten het uit bij de juiste kanalen in ons netwerk, zoals het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) in Zoetermeer. Als wij een antwoord krijgen zetten we dat weer door naar de aanvragers, zodat zij verder kunnen rechercheren.”

Herleidbaar

Waar gewerkt wordt met informatie is strenge wet- en regelgeving van toepassing. En dat geldt ook voor de Infodesk. Carolien: “Wij willen de collega’s natuurlijk graag helpen, maar we verstrekken informatie niet zomaar. De juiste wegen moeten worden bewandeld, anders help je een zaak om zeep. Zo moet aan ieder informatieverzoek een door een officier van Justitie ondertekende vordering ten grondslag liggen. Wij controleren de inkomende verzoeken en zijn ook verplicht alle handelingen en vervolgstappen vast te leggen in SUMM-IT, een applicatie die ondersteunt bij het verwerken van gegevens en dossiervorming. Zo blijft alles herleidbaar en kun je ook in de rechtbank aantonen dat bewijs op een rechtmatige manier is verkregen en niet bijvoorbeeld via een goede bekende.”

Meld Misdaad Anoniem

Behalve het afhandelen van informatieverzoeken en rechtshulpverzoeken vervult de Infodesk nog een andere bijzondere rol. De medewerkers handelen ook anonieme meldingen af, die burgers via Meld Misdaad Anoniem doen. De tips die binnen het werkveld van de Marechaussee vallen zet de Stichting M. door aan de Infodesk. Carolien: “Op het moment dat er een melding binnenkomt, zitten we aan de voorkant van een eventueel onderzoek. Wij beslissen namelijk wat we met een melding doen. Als de informatie interessant is verwerken we deze in BPS en veredelen we de tip met extra informatie. Daarna zetten we het totaalpakket weg bij de collega’s, waar het thuis hoort. Zij kunnen dan als het moet direct in actie komen of een onderzoek opstarten.”