07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: het geven van een lezing met als titel ‘Van data tot dader’ voor de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK).

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Ik vind het hartstikke leuk om over het werk van de Koninklijke Marechaussee te praten en aan geïnteresseerden uit te leggen waarom onze organisatie op aarde is. Waarom we de dingen doen, die we doen en op welke manier we daar invulling aan geven. Enkele maanden geleden sprak ik met de toenmalig voorzitter van de KVBK, generaal-majoor Ivo de Jong, en vertelde hem over mijn werkbezoek aan de brigade Recherche. Ik vertelde hem hoe de collega’s daar werken met een schat aan informatie van gehackte pgp-servers, die data veredelen tot intell en gebruiken in hun zoektocht naar daders. Mijn verhaal aan hem resulteerde uiteindelijk in een uitnodiging om deze vorm van informatiegestuurd optreden te delen met een breder publiek tijdens een interactieve lezing. Samen met kolonel Bart Hulsbosch, hoofd afdeling Intelligence, heb ik invulling gegeven aan dat verzoek.

Binnen Defensie gaat het vaak over informatiegestuurd optreden, ofwel hoe gebruik je informatie om tot resultaten te komen. Ik legde de focus op het ‘wat’ en ‘waarom’ van informatiegestuurd optreden bij de Marechaussee. Bart zoomde aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden in op hoe onze organisatie invulling geeft aan IGO en hoe we beschikbare data gebruiken bij onderzoeken die binnen onze Grenspolitietaak, Bewaken en Beveiligen en Internationale Militaire Politietaken vallen. We legden bijvoorbeeld uit dat we er met data alleen nog lang niet zijn en dat er naast techniek ook ouderwets vakmanschap, kennis en expertise nodig zijn om data betekenis te geven om uiteindelijke resultaten te boeken. Omdat de lezing ook online was te volgen, konden we niet alles vertellen. Toch denk ik dat we er in geslaagd zijn om de aanwezigen mee te nemen in dit hot topic, onze realiteit.

Kolonel Bart Hulsbosch, hoofd afdeling Intelligence, legt uit hoe de KMar invulling geeft aan het informatiegestuurd optreden en het gebruik van data.

Tijdens de lezing kwamen veel verschillende aspecten van het gebruik van data aan de orde, zoals de behoefte aan en afhankelijkheid van personeel en techniek. Maar ook de uitdagingen waar je als organisatie tegen aanloopt, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging en het gebruik van registers van andere partijen, kwamen aan bod. Ook werd de samenwerking binnen het vakgebied met onze ketenpartners binnen en buiten Defensie aangekaart. Wat gaat er goed gaat en wat kan beter? Het toonde wat mij betreft eens te meer de noodzaak aan dat we moeten kijken hoe we elkaar verder kunnen versterken. Daarnaast was het leuk om te zien dat naarmate we meer vertelden, de aanwezigen steeds enthousiaster werden. ‘O, doen jullie dat zo, dat had ik niet verwacht.’ Het is dan mooi als je kunt uitleggen hoe je als organisatie ook op dit vlak het verschil probeert te maken.”

De complete lezing kunt u bekijken via: https://www.kvbk.nl/van-data-naar-dader

Tekst: Robert den Hartog