Vathy, Griekenland

“Allereerst hoop ik dat het goed gaat met jullie en jullie naasten. Het is tegenwoordig moeilijk een artikel of bulletin te lezen zonder dat het onderwerp geraakt wordt door de COVID-19-problematiek. Dat is ook het geval voor de Europese migratieproblematiek aan de Griekse buitengrenzen.

Vanuit de Koninklijke Marechaussee ben ik gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC). Die heeft mij geplaatst op Samos, één van de belangrijkste Griekse migratie-eilanden, gelegen in het oosten van de Egeïsche Zee. De andere migratie-hotspots bevinden zich op Lesbos, Chios, Kos en Leros.

Links: Samen met de collega’s van de pre-boarding op de luchthaven in Athene. Rechts: Samen met de burgemeester en de locoburgemeester van Samos.

Ik ben op Samos de vertegenwoordiger van de Europese Commissie op het migratiedossier. Ik ben als enige marechaussee op het eiland geplaatst, voor minimaal een jaar, maar elders in Griekenland zijn ook marechaussees werkzaam. We hebben collega’s op de luchthaven in verband met pre-boarding, we hebben een liaison-officier op de Nederlandse ambassade en er is een aantal collega’s van het Europese grensagentschap FRONTEX actief op andere eilanden.

Smokkelaars

Vanuit Afrika, het Midden-Oosten en Azië trekken mensen om verschillende redenen (oorlog, politiek, of economisch) veelal via Turkije naar Griekenland. Op deze manier hopen zij Europa in te trekken, na het betalen van duizenden euro’s aan smokkelaars. Voordat deze migranten hun reis in welke richting dan ook kunnen voortzetten, worden zij gedurende hun procedure in Griekenland opgehouden.

Voor de mensen die op de eilanden verblijven, is er een speciale deal gemaakt met Turkije. Daarbij is één van de afspraken dat er mensen terug naar Turkije kunnen worden gestuurd, mits zij niet op het Griekse vasteland zijn geweest.

Het opvangkamp Vathy op Samos en de zelfgemaakte woningen waar de mensen in leven.

In eerste instantie verblijft iedereen die op de eilanden is aangekomen in een opvangkamp, waarbij op Samos de omstandigheden ronduit slecht zijn. Er wordt momenteel aan een nieuw opvangkamp gewerkt, maar dat laat nog even op zich wachten. Mensen zitten vooral in zelfgemaakte tenten. Stromend (warm) water is regelmatig niet aanwezig. De voeding is matig en de medische zorg slecht. De piramide van Maslov heeft het hier zwaar te verduren.

De bouw van een nieuw kamp in een vergevorderd stadium.

Ogen en oren

Mijn taak is dat ik de ogen en oren van de Europese Commissie ben, ik weet precies wat er hier allemaal speelt. Als vertegenwoordiger van de EC op het migratiedossier ben ik het eerste aanspreekpunt voor het directoraat-generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken (DGHOME) van de EC in Brussel, maar ook voor onder andere de Griekse autoriteiten, non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de Verenigde Naties. Daarnaast ben ik adviseur en vraagbaak voor de directeur van het vluchtelingenkamp. En verder onderhoud ik regelmatig contact met de Nederlandse ambassade en voorzie ik die ook van informatie ten behoeve van Buitenlandse Zaken of Kamervragen.

Links: Veel telewerken vanuit mijn ‘kantoor’ wanneer ik niet op het kamp ben. Rechts: Samen met mijn vaste loopmaatjes.

Advies

Doordat ik alles zie en hoor op Samos, kan ik ook makkelijk gevraagd en ongevraagd advies geven over wat goed gaat, wat beter kan en wat nodig is. Ik kan dus tijdig aan de bel trekken.

De hulporganisaties en de Griekse autoriteiten kunnen in Brussel een fondsaanvraag indienen, om bijvoorbeeld faciliteiten te verbeteren, of iets geheel nieuws op te zetten. Wanneer dit mijn gebied betreft, zal ik geconsulteerd worden of het verstandig is aan dit verzoek te voldoen of niet, of onder welke voorwaarden. Daarnaast rapporteer ik dagelijks aan de Europese Commissie, waaronder rechtstreeks aan de directeur-generaal. Er wordt van mij verwacht dat ik zaken stroomlijn en iedereen met elkaar in verbinding houd.

Links: De brand in het opvangkamp heeft veel verwoest, enkele mensen waren alles kwijt. Rechts: De serie aardbevingen van eind oktober in de Egeïsche Zee heeft flink wat schade aangericht.

Aardbeving

Het leven op een eiland als Samos kan heel leuk zijn, maar is niet altijd even makkelijk. We hebben zeer hete zomers en - bijna niet te geloven - best strenge winters. Eind vorig jaar brandde een deel van het kamp af en daarnaast hadden we een eind oktober een zware aardbeving in de Egeïsche Zee, gevolgd door een tsunami die veel verwoest heeft. Daarbij vielen 2 doden te betreuren.

Gelukkig hebben we niet veel COVID-19-gevallen op het eiland. Wij hebben de maatregelen van Griekenland te volgen en die zijn best streng. Ondanks de soms lastige omstandigheden proberen we er het beste van te maken.”

Ik wens jullie het beste vanuit Samos,

Luitenant-kolonel Stanley
Vertegenwoordiger migratiedossier Europese Commissie op Samos