02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMar Future Proof: Techniek

‘Slimmer werken door techniek’

Om voorbereid te blijven op de toekomst heeft de Koninklijke Marechaussee enkele maanden geleden een uitgebreid toekomstprogramma gedeeld: KMar Future Proof. Dit programma kent 4 hoofdthema’s: mens, techniek, positionering en Informatiegestuurd Optreden (IGO). Brigadegeneraal Menno Kersbergen, directeur Personeel en Bedrijfsvoering, bewaakt de voortgang binnen het spoor Techniek. KMarMagazine stelde hem 6 vragen.

Brigadegeneraal Menno Kersbergen, directeur Personeel en Bedrijfsvoering.

Wat behelst het thema Techniek?

“Techniek spitst zich bij de Marechaussee toe op informatievoorziening (IV) en de daarbij behorende informatietechnologie (IT). Wellicht niet zo stoer als een tank van de landmacht of een vliegtuig van de luchtmacht, maar IV en IT zijn onmisbaar voor de Marechaussee. Ze vormen de randvoorwaarden, de basis voor ons informatiegestuurd optreden. Als je de operationele collega’s met een gerichte opdracht wil inzetten, daar waar het er toe doet, dan moet je over een sterke informatiepositie beschikken. Techniek vormt dan een belangrijke middel. Binnen het thema bekijken we hoe techniek ons kan ondersteunen, maar ook hoe ze ons efficiënter en effectiever kan laten werken.”

Hoe staat het met de IV en IT bij de KMar?

We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onze informatievoorziening en informatietechnologie. Sinds 2015 zijn binnen het programma IT IGO samen met onder andere het Joint IV Commando veel systemen en apps ontwikkeld die de medewerker ondersteunen op het gebied van ‘command en control’, ‘verzamelen, analyseren en matchen’ en ‘sensing’, zoals COPGEO en de ‘Hit no hit-app’. Ze leveren een goede bijdrage aan onze informatievoorziening. Maar we zien dat de systemen nog onvoldoende een geïntegreerd geheel vormen. Ook zijn er nog tal van producten in ontwikkeling. We zijn een lerende organisatie op dit gebied en we willen nu een volgende stap maken.”

COPGEO (Common Operational Picture Geografisch) geeft inzicht in de huidige operationele situatie.

Wat heeft jullie prioriteit?

“We hebben binnen het thema Techniek een roadmap voor de toekomst opgesteld met als titel ‘Grenade 29’. De term Grenade verwijst naar onze marechausseegranaat. Met de 29 bedoelen we dat ons IT-gedreven systeem het 29e wapensysteem van Defensie is. Grenade 29 bestaat uit 2 sporen. Het eerste spoor dat tevens de hoogste prioriteit heeft, is IT op orde. Dat houdt in dat we tot 2024 onze huidige systemen op orde willen brengen: afbouwen waar nodig, verbeteren waar kan en samenhang creëren. Daarnaast vragen we in spoor 2 om meer financiële ruimte, zodat we de ondersteuning van IT kunnen doorontwikkelen, we meebewegen met de snelle digitalisering en toekomstbestendig worden.”

Kersbergen: “Collega’s zullen gaan ervaren dat alle digitale tools veel stabieler draaien en 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.”

Wat is het uiteindelijk het doel?

“Er is nog veel werk, maar het doel is als KMar slimmer te werken door techniek. We streven naar een professioneel IV-wapensysteem, waarbinnen alle technologieën met elkaar verbonden zijn, dat volledig geïntegreerd is binnen de operatie en in verbinding staat met onze ketenpartners. Een systeem dat vertaalslagen maakt en de beschikbare informatie in een cyclisch proces verrijkt, veredelt en verwerkt tot intelligenceproducten voor de operatie. Een belangrijke stap in dat proces is dat we een Data Omgeving KMar (DOK) gaan inrichten. 1 centrale plek waar onze gegevens komen te staan, natuurlijk zeer goed beveiligd omdat het politiegegevens zijn. Daarbinnen kunnen we dan onze analyses uitvoeren.”

Enkele basisregistratie systemen, zoals SUMMIT, BPS en VBS, worden vernieuwd.

Wat gaan de collega’s merken van de veranderingen?

“Er wordt momenteel achter de schermen aan nieuwe en vernieuwde informatieproducten gewerkt, zoals het Common Intelligence Picture (CIP) voor een grafische weergave van intelligencebeelden, het nieuwe bevelvoeringsysteem TOBS (vervanging OPRS), de nieuwe versie van de KOWA en de vernieuwing van enkele basisregistratie systemen, zoals SUMM-IT, BPS en VBS. Als deze systemen gelanceerd worden, zullen de collega’s merken dat ze gebruiksvriendelijker zijn. En dat is een flinke verbetering. Maar ook zullen de collega’s gaan ervaren dat alle digitale tools veel stabieler zullen draaien en 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar zijn.”

Kersbergen: “Tips en ideeën om het gebruiksgemak van nieuwe producten te vergroten zijn altijd welkom.”

Kunnen collega’s nog een bijdrage leveren?

“Jazeker. Het succes van een technisch middel is afhankelijk van de gebruiker en is niet alleen een feestje is van de IT-ontwikkelaars. We luisteren tijdens het vernieuwen en ontwikkelen van systemen en producten dan ook zoveel mogelijk naar de wensen van de gebruikers. Zij moeten er immers mee gaan werken. Die wisselwerking is erg belangrijk en mooi om te zien. Tips en ideeën om het gebruiksgemak te vergroten zijn altijd welkom. Daarnaast vervullen de collega’s nog een andere belangrijke rol. Ze moeten ervoor zorgen dat de gegevens die ze invoeren kloppen. We vragen van medewerkers de bereidheid tot deze nauwkeurigheid. Ik noem dat een stukje ‘databewustzijn’.”

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: archief Mediacentrum Defensie