09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

Achter de schermen

…bij de sectie Aanstelling

Over belangstelling op de arbeidsmarkt heeft de Koninklijke Marechaussee al jaren niet te klagen. Als een vacature voor marechaussee, wachtmeester of officier wordt opengesteld, moet deze de volgende dag noodzakelijkerwijs alweer worden gesloten. Dat is het moment waarop het werk voor de sectie Aanstelling van de KMar echt begint. Alle geschikte kandidaten moeten namelijk diverse testen, keuringen en onderzoeken afronden om aan de opleiding te mogen beginnen. En in dat aanstellingstraject speelt de sectie Aanstelling een cruciale rol. “Zonder ons stroomt er geen nieuw personeel binnen. Zo simpel is het.”

De sectie Aanstelling van de KMar werkt vanuit Amsterdam en is organisatorisch ondergebracht bij de afdeling Recruitment en Aanstelling van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) van het Defensie Ondersteuningscommando. De sectie telt 4 collega’s, onder wie senior Selecteur Voorlichter en meewerkend voorman kapitein Nico Smit. “Staf KMar verstrekt jaarlijks een aanstellingsopdracht. Daarin staat hoeveel nieuwe collega’s er nodig zijn en aan welke militaire basiseisen ze moeten voldoen. Wij zijn verantwoordelijk voor het werven en keuren van interne en externe kandidaten. We begeleiden ze door het proces, vanaf de sollicitatie tot en met de aanstelling. We verzorgen de planning en houden onder andere de voortgang per persoon in de gaten.”

Scroll naar beneden en kom nog meer te weten over de sectie Aanstelling.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant-1 Mike de Graaf

Het aanstellingstraject

Na de sollicitatie doorloopt elke kandidaat onder toeziend oog van de sectie Aanstelling het sollicitatietraject met daarin een aantal mijlpalen. Wordt een keuringsonderdeel niet gehaald dan valt de sollicitant af en wordt eventueel bekeken of hij of zij bij een ander krijgsmachtdeel terecht kan. Smit: “Wij maken een eerste voorselectie. Daarna volgt een online capaciteitentest om te toetsen of reken-, taal- en logisch inzicht op niveau zijn. Daarna volgt een psychologische onderzoek aan de hand van een vragenlijst en een gesprek met een psycholoog. Kandidaten moeten tijdens dit gesprek motiveren waarom ze bij de KMar willen werken. Officieren krijgen een soortgelijk gesprek voor een sollicitatiecommissie op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.” De volgende stap is de medische sportkeuring. “Ze moeten daarin bijvoorbeeld 2.200 meter lopen in 12 minuten, ongeacht of iemand man of vrouw is. Als ook dit vinkje is behaald en het persoonlijke dossier op orde is, wordt het sollicitatietraject afgesloten met een veiligheidsonderzoek door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Daarna volgt het arbeidsvoorwaarden- en plaatsingsgesprek en de uiteindelijke aanstelling.”

3 op de 4

De grootste uitdaging voor de sectie Aanstelling is om op tijd voldoende kandidaten gereed te hebben voor de opleiding. “Ons doel is de beschikbare opleidingsplekken 100% te vullen en de aanstellingsopdracht te realiseren.” Iets waar de sectie volgens Smit al jarenlang in slaagt. Regeren is volgens hem vooruitzien. En daar is de sectie dan ook continu mee bezig. “Als we de opkomstdata van nieuwe lichtingen van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar en de KMA ontvangen, starten we met het maken van onze planning. Deze data ontvangen we het liefst in een zo’n vroeg mogelijk stadium. Dan kunnen we onze deadlines bepalen, zodat we iedereen tijdig gekeurd krijgen. Wanneer zetten we de vacature open? Hoeveel kandidaten hebben we nodig? De ervaring leert dat we voor iedere opleidingsplek 4 sollicitanten nodig hebben. 3 op de 4 vallen gedurende het traject namelijk op een bepaald punt af, sommigen zelfs nog op het allerlaatste moment. En dan zijn we in onze planning ook nog afhankelijk van de beperkte beschikbare capaciteit voor psychologische onderzoeken en medische sportkeuringen. Allemaal factoren waar we rekening mee moeten houden.”

COVID-19

Het afgelopen jaar heeft de sectie Aanstelling vanwege COVID-19 noodgedwongen haar manier van werken aangepast. Was het eerst een komen en gaan van ‘spijkerbroeken’, reservisten, specialisten en doorstromers die een (andere) functie bij de KMar ambieerden, vanwege het virus is het aantal fysieke contactmomenten tot een minimum beperkt. Een paar weken lang hebben de keuringen zelfs volledig stilgelegen. “Maar dat was vanwege ons vitale beroep gelukkig van korte duur. We hebben wel extra maatregelen genomen. Zo is bijvoorbeeld de capaciteitentest gedigitaliseerd en maken de kandidaten deze nu vanuit huis. Daarnaast kunnen ze op afstand met de computer hun persoonlijke dossier in orde maken. Die papieren namen ze voorheen mee op het moment dat ze opkwamen voor het psychologisch onderzoek. Dat scheelt veel fysiek contact en ook papier. Deze aanpassingen zullen na COVID-19 blijven bestaan. Het psychologisch onderzoek en de sportkeuring gebeuren hier nog wel op locatie en zijn nu jammer genoeg de schaarse momenten waarop we nog wel contact hebben met onze toekomstige collega’s.”

Toekomst

Aan de wand van het kantoor hangt een overzicht met de opkomstdata van de verschillende lichtingen. In de kolommen ernaast staat per doelgroep hoeveel mensen er al gereed zijn en hoeveel er nog gekeurd moeten worden. In totaal ‘passeren’ dit jaar ongeveer 2.000 kandidaten bij de sectie Aanstelling. In de systemen houden Smit en zijn collega’s bij welke stappen de kandidaten hebben afgerond en of er bijzonderheden zijn. “De meeste lichtingen zijn dit jaar al grotendeels gevuld”, legt Smit uit. “Dat komt doordat dat eind vorig jaar een opleiding is uitgesteld vanwege Covid-19. Deze sollicitanten hebben we allemaal door moeten schuiven naar dit jaar. We streven ernaar om het aanstellingstraject zo kort en duidelijk mogelijk te houden en zijn continu bezig om het nog effectiever en efficiënter in te richten. Dan zijn dit vervelende situaties. Niet alleen voor ons, maar ook voor de kandidaten, die klaar stonden om aan de opleiding te beginnen. Wanneer de eerste vacatures weer online gaan? We blijven uiteraard vooruit kijken. Waarschijnlijk kunnen geïnteresseerden aan het einde van het 2e kwartaal weer solliciteren.”