08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

De agenda van de commandant

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: een werkbezoek aan het Team Ondermijning Luchthaven (TOL) van de brigade Brabant-Zuid, dat werkzaam is op en rond Eindhoven Airport.

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“De KMar heeft zich gecommitteerd aan het Breed Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit (BOTOC) om ondermijning van de Nederlandse samenleving door criminelen te bestrijden. Het is een speerpunt van het kabinet. Samen met het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Belastingdienst en de Douane maakt Defensie sinds kort onder andere deel uit van het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dit team draagt iedere partij bij vanuit haar eigen expertise en wordt binnen het eigen werkterrein informatie ten aanzien van ondermijning verzameld, geanalyseerd en gedeeld. De Marechaussee doet dit onder andere op de aangewezen luchthavens. Dit zijn namelijk knooppunten die voor criminelen interessant zijn en waar ze proberen de service, snelheid en faciliteiten te misbruiken. Dat moeten we voorkomen en daar zetten we onze tanden in.

CKMar: “Het TOL heeft, ondanks dat het team pas een jaar bestaat, al mooie resultaten geboekt, fenomenen in kaart gebracht en informatie verzameld.”

In de strijd tegen ondermijning hebben we diverse lokale initiatieven opgestart. Een daarvan is het TOL. Zij brengen in kaart wie gebruik maken van Eindhoven Airport en wat er allemaal op en rond dit knooppunt gebeurt. Het TOL maakt daar informatieproducten van. Deze worden binnen de KMar en extern, bijvoorbeeld in het MIT, gedeeld. Zo leveren we een bijdrage aan het oprollen van criminele ondermijnende samenwerkingsverbanden. Daarbij is het belangrijk dat we ons realiseren dat we niet zelf alle boeven hoeven te vangen. En dat moeten we ook niet willen. We moeten samenwerken en informatie delen. Keuzes maken, zodat er goede balans is tussen wat wij doen en wat externe partijen oppakken.

Tijdens mijn bezoek ben ik samen met leden van het TOL 'undercover' gegaan op de luchthaven om te ervaren hoe ze te werk gaan en hun informatie verzamelen. Erg interessant om dit in de praktijk mee te maken. Het TOL is een enthousiaste groep collega's. Ze hebben, ondanks dat het team pas een jaar bestaat, al mooie resultaten geboekt, fenomenen in kaart gebracht en informatie verzameld. Zo heeft hun werk geleid tot de arrestatie van een zware crimineel. Ik heb met de collega's gesproken over hoe het team het rendement verder kan verhogen, maar ook gehoord tegen welke praktische problemen ze nog aan lopen. Daar gaan we mee aan de slag. Het is in deze startfase nog zoeken naar wat de beste werkwijze is, maar dat dit team potentie heeft, staat vast."

Wachtmeesters Mark en Amy, TOL brigade Brabant-Zuid:

"Als leden van het nieuwe TOL vormen wij de ogen en oren van de KMar op Eindhoven Airport. Onze werkwijze is niet geheel nieuw, alleen zijn we in het kader van ondermijning als TOL breder georiënteerd. Onze focus ligt niet op het maken van korte klappen, maar op zicht te krijgen op het grotere plaatje. We hebben als doel informatie te verzamelen over wat er allemaal op en rond de luchthaven gebeurt. Daar maken we informatiedossiers van en die delen we binnen de KMar en met externe partijen. We werken als rechercheteam volgens het innovatieve HOI-principe, waarin Handhaving, Opsporing en Intelligence de krachten bundelen en elkaar versterken, zodat we sneller en effectiever kunnen acteren.

Wachtmeesters Mark en Amy: “We hebben de commandant laten ervaren hoe een onopvallende observatie op de luchthaven in zijn werk gaat.”

We zijn erg blij dat CKMar ons team heeft bezocht. We zijn pioniers op dit werkterrein, een tastbaar resultaat. We hopen dat we in de toekomst vast op functie worden geplaatst. Het bezoek was voor ons dan ook een mooie gelegenheid om hem duidelijk te maken wat de toegevoegde waarde is van ons team. Hoe we een bijdrage leveren in de strijd tegen ondermijning en aan het Informatiegestuurd Optreden, maar ook tegen welke problemen we nog aanlopen. We hebben de commandant laten ervaren hoe een onopvallende observatie op de luchthaven in zijn werk gaat. Vermomd als reiziger hebben we hem uitgelegd waar we tijdens het werk zoal opletten en daadwerkelijk personen aangesproken waar we een onderbuikgevoel bij hadden. Hij was erg enthousiast.

CKMar deelde ook zijn visie op ons werk en wat prioriteit heeft. Als voormalig districtscommandant Zuid kent hij de omgeving waarin wij werken heel goed. Hij benadrukte dat het belangrijk is dat we als TOL niet alleen informatie delen, maar gebruik moeten maken van de informatie waarover onze ketenpartners beschikken. En dat het belangrijk is dat we in ons netwerk investeren. Aan de hand van een aantal actuele casussen is die samenwerking met onze ketenpartners naar voren gekomen. Zaken waarin wij als TOL informatie hebben ingewonnen, die puzzelstukjes vormden in een grote onderzoek en waarvoor we van onze ketenpartners complimenten hebben ontvangen. Daarmee hebben we aangetoond dat ons werk zijn vruchten afwerpt."

Tekst: Robert den Hartog