09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMarKort

Opnames serie Ewout Genemans gestart

Programmamaker Ewout Genemans, bekend van de tv-programma’s Bureau Burgwallen en Bureau040, loopt de komende maanden mee voor een nieuwe documentaireserie over de Koninklijke Marechaussee. 

Genemans volgt een paar vaste gezichten, die in meerdere afleveringen terugkomen. De serie biedt de kijker daardoor een brede inkijk in de organisatie.

Vanochtend vonden al opnames op Schiphol plaats. De 7-delige serie komt naar verwachting in mei 2021 op RTL5.

3 nieuwe tentoonstellingen Marechausseemuseum

Commandant van de Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens, chef kabinet kolonel Christianne Vermuë en directeur René Parijs van het Marechausseemuseum hebben onlangs 3 nieuwe tentoonstellingen geopend in het museum in de Gelderse gemeente Buren. 

In de tentoonstelling ‘Marechaussees van Oranje’ wordt aandacht geschonken aan de individuele keuzes van marechaussees tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het uitbreken van de oorlog telde de KMar ruim 1200 man beroepspersoneel. Een kwart van hen ontkwam in de meidagen van 1940 naar Engeland. De in Nederland gebleven marechaussees stonden voor een dilemma: werken voor de bezetter of opstappen? 

Een andere nieuwe tentoonstelling is gewijd aan vrouwen bij de Marechaussee: ‘Zij aan zij’ genaamd. Sinds 40 jaar is het vrouwen toegestaan in operationele dienst voor de KMar te werken. De expositie bestaat uit foto’s uit de afgelopen 40 jaar, vrouwenuniformen en interviews met een van de eerste vrouwelijke marechaussees en met kolonel Vermuë.  

Gulden Boek
Als 3eis er een bezinningsruimte toegevoegd aan het museum, waarin het Gulden Boek wordt tentoongesteld. Hierin staan onder andere alle belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Wapen der Koninklijke Marechaussee. Met speciale aandacht voor wachtmeester-1 Jeroen Severs, die omkwam bij een vredesmissie in Irak.    

De collectie in het Marechausseemuseum richt zich op het cultuurhistorisch erfgoed van de Nederlandse Marechaussee. Vanaf de oprichting in 1814 tot de moderne en professionele Marechaussee van nu. Behalve de 3 nieuwe tentoonstellingen heeft het museum ook een vaste collectie. In verband met COVID-19 is reserveren en het dragen van een mondkapje verplicht. 

Nieuw informatieproduct Intell voor sturing en operatie

De afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando (LTC) beschikt vanaf deze maand over het nieuwe informatieproduct Common Intelligence Picture (CIP). Dit product biedt de besluitvormende tafels een actueel en geografisch overzicht op landelijke evenementen, migratiestromen en georganiseerde criminaliteit op de luchthavens. Inzicht in de bijbehorende risico’s hoort daar bij. Hierdoor kan centraal de juiste inzet van mensen en middelen worden bepaald

Het CIP is dynamisch van opzet; het aanmaken en tussentijds bewerken van informatie is mogelijk. De bijbehorende risicoclassificatie verandert dan automatisch mee. Zo blijft de informatie actueel én afgestemd op de persoon die met de informatie werkt. 

Stapsgewijs beschikbaar
Het CIP wordt in verschillende stappen naar de organisatie gebracht. De evenementenrisicokalender is op dit moment alleen beschikbaar voor de afdeling Intell en wordt zo snel mogelijk naar de tafels en operatie gebracht. Hierna volgen de modules migratiestromen en georganiseerde criminaliteit op de luchthavens. Deze 2 bevinden zich nu nog in de testfase. Op termijn wordt de digitale toolbox van de collega’s op straat uitgebreid en komt de informatie uit het CIP ook voor mobiel beschikbaar. Dat is nu nog in ontwikkeling. 

Versterking rechtsstaat Aruba dankzij steunpakket

De Koninklijke Marechaussee krijgt samen met de Douane extra geld voor ondersteuning bij het grenstoezicht op Aruba. Dit resultaat komt voort uit een overeenstemming tussen Nederland en Aruba over het 3e coronasteunpakket van 2020. In ruil voor hervormingen zorgt het Nederlandse kabinet voor financiële steun, investeringen in de ontwikkeling en het versterken van de rechtsstaat van Aruba.

Het kabinet ziet een goed functionerende rechtsstaat als een belangrijke voorwaarde om schokken op te vangen. Behalve het extra geld voor de Marechaussee en de Douane worden er ook extra middelen voor de Kustwacht Caribisch Gebied aangeschaft, zodat ook de maritieme grenzen van Aruba worden versterkt. 

Brigade Objectbeveiliging innoveert met 3D-printing

De brigade Objectbeveiliging beschikt sinds kort over een 3D-geprinte zaklamphouder voor aan het koppel. Plaatsvervangend commandant brigade Objectbeveiliging, kapitein Peter van der Hoeven, ontving de eerste zaklamphouder van Marten Wijnja, een werkstudent van Defensity, geplaatst bij Deep Vision. 

Binnen de brigade kampten operationele collega’s al een lange tijd met ondeugdelijke houders voor de standaard zaklamp. De lamp bleef niet goed in de houder zitten. Samen met Wijnja heeft de brigade de zaklamphouder ontwikkeld. Deep Vision heeft de beschikking over een 3D-printer. Binnen een week printte Wijnja een aantal prototypes uit. Na 2 maanden konden de eerste zaklamphouders in gebruik worden genomen. 

Kees de Witte nieuwe Wapenadjudant

Kees de Witte is de nieuwe Wapenadjudant van de Koninklijke Marechaussee. De voormalig LTC-adjudant kreeg op 6 november de functie overgedragen van Bert van Holst. De ceremonie vond plaats op het Opleidings,- Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn.

De wapenadjudant vervult een brugfunctie tussen de ‘onderofficier’ en de leiding van de KMar. Hij adviseert gevraagd en ongevraagd (P)CKMar over alle zaken betreffende het domein van de onderofficier. De Witte: “Mijn focus zal de komende periode liggen op de kwaliteit, de veiligheid en het werkplezier van onze medewerkers. Zodat we mensen in hun kracht zetten, ondersteunen en goed voor elkaar zorgen.”

Bert van Holst was de voorganger van De Witte en vervulde de functie van Wapenadjudant van 1 mei 2015 tot 6 november 2020. Tot maart 2021 blijft hij betrokken bij het leiderschap en de coaching van onderofficieren en een aantal projecten voor de ontwikkeling van de medewerkers.

CKMar legt krans voor overleden collega’s

De commandant van de KMar luitenant-generaal Hans Leijtens heeft eind vorige maand samen met wapenadjudant Bert van Holst een krans gelegd ter nagedachtenis aan de collega’s die ons zijn ontvallen.  

Traditiegetrouw legt CKMar op de ochtend van de jaarlijkse Wapendag in het bijzijn van nabestaanden en directe collega’s een bloemenkrans bij het monument voor de hoofdpoort van de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. 

In verband met COVID-19 vond de kranslegging ditmaal enkele dagen na de Wapendag plaats. Ook waren er vanwege de pandemie geen nabestaanden uitgenodigd voor de ceremonie. Zij hebben dit jaar een persoonlijke brief ontvangen van CKMar.