04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Themadag etnisch profileren op de KMA

‘Ik wilde iets betekenen voor anderen’

De Black Lives Matter-beweging en een documentaire over etnisch profileren maakten diepe indruk op cadet wachtmeester Kevin David (20) van de Koninklijke Marechaussee. Het thema bleef rondspoken in zijn hoofd, mede vanwege zijn eigen jeugdervaringen. “Ik werd erdoor geraakt en wilde iets betekenen voor anderen.” In samenspraak met majoor Joep Henst, commandant cadetteneskadron KMar, ontstond een werkgroep over etnisch profileren op de Koninklijke Militaire Academie. “Dit is precies waar ik op had gehoopt.”

Cadet wachtmeester Kevin David werd geraakt door de BLM-beweging.

Huidskleur

In de documentaire over etnisch profileren (‘Verdacht’ geheten) vertellen mannen met een donkere huidskleur dat zij geregeld staande worden gehouden om hun identiteitspapieren te laten zien. Dit zette David aan het denken: “Je denkt dat iedereen in Nederland gelijk wordt behandeld, maar als je die verhalen uit de documentaire hoort, merk je dat dat nog niet gebeurt.” David kijkt hier van 2 kanten naar. Aan de ene kant kan hij zich als marechaussee verplaatsen in de wetshandhavers, en tegelijkertijd weet hij hoe het voelt als je wordt beoordeeld op basis van je huidskleur.

David vertelt over zijn jeugd waarin hem dat meerdere keren overkwam. “Toen ik nog voetbalde bij de F’jes, zat ik na trainingen en wedstrijden vaak huilend in de auto. Teamgenoten zeiden dat mijn huidskleur op poep leek en dat ik op een aap leek.” Zijn moeder zette hem daarom op een andere club, maar daar was het niet veel beter. Toen is hij op basketbal gegaan, waar hij er geen last meer van had. “Toch gebeurde het ook wel eens op school of op andere plaatsen. Daar word je wel verdrietig van.”

Commandant cadetteneskadron KMar majoor Joep Henst: ik vroeg me af hoe ik Kevin het beste kon ondersteunen.

Emotie

De wachtmeester zocht contact met zijn commandant om zijn gedachten hierover te delen. Als eskadronskroon – een soort klassenoudste - had hij toch al geregeld contact met hem. Henst: “Ik merkte dat hij er echt mee zat. Vooral het verhaal over voetbal raakte me, omdat ik een echte voetbalfan ben. Dit is óók Nederland, dacht ik. Niet iedereen heeft die perfecte jeugd gehad.” Ondertussen ging David naar een antiracisme-demonstratie in Utrecht en merkte Henst dat de discussie ook meer bij hem zelf ging leven. “Ik vroeg me daarbij af hoe ik Kevin het beste kon ondersteunen.” 

David wilde graag naar een antiracisme-demonstratie gaan om uiting te geven aan zijn emoties. “Het was bijzonder om daar mensen met allerlei verschillende achtergronden te zien. Ook hier bekeek ik de situatie van 2 kanten. Ik zag mezelf met veel emotie, en ik zag ook overal agenten. Dus rees weer de vraag: hoe te handelen als marechaussee, wat is juist? Voor mij is het allerbelangrijkste dat iedereen gelijk wordt behandeld. Daarom droeg ik een bord met die tekst.”  

Bewustwording

David was blij dat hij bij de majoor terechtkon met zijn overpeinzingen over dit onderwerp en dat de majoor begrip toonde. “Het was heel fijn dat hij naar mij luisterde en dat hij achter me stond”, blikt de cadet terug. “Daardoor voelde ik me vrij om mijn gedachten te delen. We hebben veel gespard en uiteindelijk hebben deze gesprekken tot iets tastbaars geleid. Dat is wat ik graag wilde.” 

Samen met enkele mede-cadetten heeft David uiteindelijk een themadag over discriminatie en etnisch profileren georganiseerd, met enkele gastsprekers. Daarin kwam onder meer aan de orde dat je als marechaussee aan de ene kant wetten en regels leert, maar dat iedereen daarnaast ook eigen aannames heeft op basis van zijn of haar opvoeding en omgeving die je handelen kunnen beïnvloeden. “Dat was heel leerzaam”, evalueert David. “We konden vrij over dit onderwerp discussiëren, want centraal stond een veilige leeromgeving met respect voor elkaars mening. Het ging niet om goed of fout, maar om bewustwording.”

Henst is trots op zijn cadetten. “Deze discussie is voor en door cadetten gevoerd. Ik vind dat ze het geweldig hebben gedaan. Ze hebben op een kleine manier iets groots neergezet.” Inmiddels is op meerdere plekken uit de organisatie interesse getoond voor dit initiatief, dus mogelijk krijgt het elders - in wat voor vorm dan ook - navolging.

David heeft met medecadetten wachtmeester Lotte, marechaussee der 2e klasse Mark en wachtmeester Dagmar een themadag georganiseerd op de KMA over etnisch profileren.

Hoopvol

De wachtmeester glimlacht voldaan. “Ik vind het heel fijn dat hier tijd voor is vrijgemaakt en dat het mogelijk verder in de organisatie wordt opgepakt.” De gesprekken met de majoor hebben hem opgelucht. “Ik zat heel erg met dit thema in mijn maag, en dit was een uitlaatklep. Uiteindelijk heb ik deze emotie op een professionele manier om kunnen zetten in iets tastbaars. Ik hoop dat het bij iedereen leidt tot meer bewustwording op het gebied van diversiteit, gelijke kansen en gelijke behandeling.” 

De demonstraties en ontwikkelingen in de afgelopen maanden hebben David in elk geval hoopvol gestemd. “Ik heb veel goede initiatieven en geluiden gehoord in de maatschappij. Als iedereen de ander als een gelijke ziet en behandelt, denk ik dat je als samenleving heel ver komt.” 

Predictive profiling

Het tegengaan van etnisch profileren is iets wat al langer speelt bij de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Marechaussee maakt daarom gebruik van predictive profiling. Daarnaast bestaat er al geruime tijd een werkgroep diversiteit en inclusie en zijn er diverse activiteiten op het gebied van sociale veiligheid.

Tekst: ritmeester Henny de Boer | Foto: Phil Nijhuis