05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

‘Kijk, daar springen gewoon mensen uit een vrachtwagen'

Hoe handel je als marechaussee in het heetst van de strijd? In deze rubriek vertellen collega’s over een bijzonder moment tijdens de dienst. Een moment waarbij het er echt op aankomt.

Een vrachtwagen met alarmlichten op een vluchtstrook van de snelweg. Op zich is dit niet een heel bijzonder verschijnsel. Maar als opperwachtmeester Theo en wachtmeester Brian van de brigade Scheldestromen op 27 oktober hun wagen parkeren achter een trekker-opleggercombinatie met knipperende lichten speelt zich voor hun ogen een bijzondere gebeurtenis af. Hoewel het voorval ongeveer 3 weken geleden plaatsvond, is de verbazing nog steeds van hun gezichten af te lezen.

Theo en Brian scannen in het grensgebied het verkeer vanaf een voertuigselectiepunt.

Hoe stuitten jullie die dag op de vrachtwagen?

"We werden die dag ingezet voor Mobiel Toezicht Veiligheidscontroles. We hadden al 2 internationale treinen gecontroleerd en waren daarna naar de A4 gereden om steekproefsgewijs nog wat voertuigen te controleren. Er was die dag veel vrachtverkeer. Vanaf ons voertuigselectiepunt, dat net in Nederland ligt, scanden we het verkeer. Op het moment dat we terug wilden keren naar de brigade, passeerde een vrachtwagen met zijn alarmlichten aan. Op zich niet heel bijzonder. Maar toen we amper een minuut later hetzelfde voertuig op de vluchtstrook zagen staan, besloten we toch om poolshoogte te gaan nemen. Zo’n wagen langs de weg kan tot gevaarlijke situaties leiden."

En wat gebeurde er toen?

"Op het moment dat we onze wagen achter de vrachtwagen parkeerden en wilden uitstappen, zagen we dat er een stuk of 10 personen de rechterzijde van de oplegger uitklommen, door een gat in het zeil. 'Kijk nou, daar springen gewoon mensen uit de vrachtwagen', zeiden we tegen elkaar. Toen ze ons zagen, renden ze meteen de berm in. Ze klommen over een hekje met prikkeldraad, sprongen over een sloot richting een dijk, waarachter een groot weiland ligt. We reageerden meteen. Niet door als een kip zonder kop de achter die gasten aan te rennen. De chauffeur is namelijk ook interessant voor ons. We hebben tegen hem gezegd dat hij moest wachten en zetten toen de achtervolging in op de vluchters."

Het weiland waar het grootste deel van de vluchters uiteindelijk werd ingerekend.

Hebben jullie ze uiteindelijk weten te pakken?

"Ja, uiteindelijk betrof het 13 personen, waarvan we er 11 staande hebben gehouden. Zelf hadden we er al vrij snel 3 te pakken. 7 anderen zijn in de buurt van het weiland staande gehouden door collega's van de brigade en de politie. Op het moment dat we de achtervolging inzetten, deden we namelijk meteen een spoedaanvraag bij de meldkamer voor ondersteuning op onze locatie. Vanaf de dijk bij het weiland hadden we goed zicht op de omgeving en de vluchters. Wij gaven aanwijzingen door, zodat de toegesnelde collega’s ze konden insluiten. Later is er ook nog een persoon opgepakt in Putte. 2 personen hebben we niet meer aangetroffen. Het vermoeden bestaat dat zij België ingevlucht zijn."

Wat maakt deze zaak zo bijzonder voor jullie?

"We maken tijdens controles het nodige mee, maar toen we de personen uit de oplegger zagen springen, was dat wel even een bijzonder moment. Tijdens controles zijn we vaak op zoek naar zaken die niet kloppen. Nu kregen we het op een presenteerblaadje aangeboden. Het bevestigt dat ons werk echt onvoorspelbaar is en dat maakt het ook zo mooi. We dachten terug te rijden naar de brigade om te gaan lunchen en het volgende moment achtervolgden we vreemdelingen. Ook de samenwerking met de collega's was geweldig. Binnen een mum van tijd waren ze op locatie. Iedereen reageerde zo snel. Dat zegt wat over ieders motivatie en betrokkenheid. Een mooi resultaat en succes van onze brigade."

“Tijdens controles zijn we vaak op zoek naar zaken die niet kloppen. Nu kregen we het op een presenteerblaadje aangeboden.”
Het gat in het zeil, waardoor de inklimmers de vrachtwagen verlieten.

Hoe is het uiteindelijk afgelopen met de inklimmers en de chauffeur?

"De vreemdelingen, tussen de 17 en 27 jaar en afkomstig uit Ethiopië en Eritrea, hebben we staande gehouden op basis van de Vreemdelingenwet. Per persoon is gekeken wat hun verblijfstatus was en vervolgens zijn ze het vreemdelingentraject ingegaan. De 64-jarige Bulgaarse chauffeur hadden we aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij is later weer in vrijheid gesteld. Hij verklaarde dat hij op de achterwand van zijn trailer geklop hoorde en in zijn spiegel een gat in het zeil zag. Toen hij ons bij de grens zag staan, besloot hij daarom te stoppen. Ook de inklimmers verklaarden dat de chauffeur niet op de hoogte was dat ze in zijn vrachtwagen waren geklommen."

Ben of ken jij een collega die iets bijzonders heeft meegemaakt tijdens de dienst? Een moment waarbij ‘het erop aankwam’? Laat het ons weten via kmarmagazine@mindef.nl.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: sergeant Cinthia Nijssen