08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Achter de schermen

…bij de opleiding Documenten 2

Paspoorten, ID-kaarten, rij- en kentekenbewijzen, geld, stempels, visa en verblijfsvergunningen. Dagelijks krijgen KMar-collega's documenten en beveiligd drukwerk van over de hele wereld onder ogen. Aan hen de taak om te beoordelen of hetgeen ze aangeboden krijgen in orde is of niet. Om ervoor te zorgen dat de collega's over voldoende kennis beschikken om de juiste beslissing te maken, verzorgen instructeurs op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee de opleidingen Documenten (Doc) 1, 2 en 3.

De Doc 1-opleiding is voor alle operationele collega's gesneden koek. Iedereen krijgt namelijk in de initiële opleiding deze 3-daagse basisopleiding Documenten. Documentinstructeur opperwachtmeester Hans van de Kerkhof: "Doc 2 is een verdieping voor de collega's die zich verder willen ontwikkelen. Ze leren meer over de eigenschappen van druk- en printtechnieken, kleurenleer en beveiligingskenmerken van documenten en hoe ze deze kunnen herkennen. Ook gaan we dieper in op de middelen waarmee de echtheid van een document kan worden vastgesteld, zoals UV, infrarood en microscopen.”

Scroll naar beneden en kom nog meer te weten over de Documenten 2-opleiding.

Tekst: Robert den Hartog | Foto’s: Rob Gieling

IDcentre

Kennis en praktijk worden tijdens de 16-daagse Doc 2-opleiding gecombineerd. Een deel van de opleiding vindt buitenshuis plaats, bij het IDcentre in Eindhoven. Een externe organisatie die gespecialiseerd is in het productieproces van beveiligd drukwerk. René van Eert is managing director bij IDcentre. Zijn organisatie verzorgt al 30 jaar opleidingen aan onder andere de Marechaussee. "Wij geven de cursisten inzicht in hoe beveiligd drukwerk wordt gemaakt en welke materialen en technieken er worden gebruikt. We voorzien de cursisten van de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben, zodat ze weten waar ze tijdens het controleren van een document op moeten letten."

Theorie en praktijk

"Praatje, plaatje, daadje.” Zo omschrijft Van Eert de werkwijze van het IDcentre. Specialisten op het gebied van print- en drukwerk praten tijdens de opleiding niet alleen over verschillende print- en druktechnieken, als offset, zeefdruk en optisch variabele inkt. Ze laten het de cursisten ook in de praktijk ervaren. IDcentre heeft daarvoor de beschikking over diverse apparatuur waarmee de documentspecialisten in spe uiteindelijk ook zelf een document mogen maken. “Door theorie en praktijk te combineren valt vaak het kwartje", weet documentinstructeur Van de Kerkhof. "Het wauw-effect bij de cursisten, dat is mooi om te zien. Daar doe je het voor."

Herkennen, benoemen en omschrijven

De cursisten sluiten de opleiding af met een theorie- en praktijkexamen. Tijdens het praktijkexamen moeten ze een willekeurig document van voor tot achter kunnen herkennen, benoemen en omschrijven. Welke druktechniek is toegepast, welke papiersoort is gebruikt en wat zijn de beveiligingskenmerken? "Eenmaal opgeleid vormen ze een vraagbaak en hebben ze een adviserende rol voor hun Doc 1-opgeleide collega's", legt Van de Kerkhof uit. "Als ook een Doc-2'er geen uitsluitsel kan geven of een document echt, vals of vervalst is, kunnen ze terecht bij Doc 3-opgeleide collega’s. Zij werken bijvoorbeeld bij een ID-desk, Falsidesk of het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten."

Leerzaam en verhelderend

Wachtmeester Max de Wijk is één een van de cursisten die de Doc 2-opleiding volgt. Hij werkt bij de brigade Oostgrens-Midden in Zevenaar en inspecteert tijdens controles Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) op de weg en de internationale trein dagelijks documenten. Hij omschrijft de Doc 2-opleiding en het praktijkdeel bij het IDcentre als pittig, maar erg leerzaam en verhelderend. "Dit zijn specialisten, die veel kunnen uitleggen over het grafische vakgebied. Wij kunnen hun kennis vertalen naar ons marechausseewerk. Zo kunnen we sneller documenten herkennen en valse of vervalste documenten onderkennen. Ik ga hier in de praktijk zeker veel aan hebben."