02

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

KMar Future Proof: mens

Kwaliteit, maatwerk en vakmanschap

De KMar moet klaar zijn voor de toekomst en gaat daar komende jaren hard aan werken. Onder meer door extra inzet op de plannen rondom het thema 'mens'. Dat staat in ‘KMar Future Proof’, het toekomstprogramma van de Koninklijke Marechaussee. Immers, de basis van de Marechaussee zijn onze mensen, zij maken de Marechaussee sterker! De doelen zijn uitgestippeld in een visie voor de komende 3 tot 5 jaar, maar ook op korte termijn kan personeel al iets merken van de plannen.

Kolonel Frank Rippens, commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar).

Commandant van de KMar luitenant-generaal Hans Leijtens heeft het programma opgesplitst in de 4 hoofdthema’s positionering, mens, techniek en Informatiegestuurd Optreden (IGO). Bij het thema 'mens' houdt CKMar een pleidooi voor talentmanagement voor iedereen, niet alleen voor de top. Verder wil hij maatwerk en vakmanschap vergroten en de focus meer op kwaliteit in plaats van kwantiteit leggen. “Meer gaan denken in mogelijkheden dan alleen het toepassen van regels.”  

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Kolonel Frank Rippens is in de marechausseeraad sponsor van het thema mens. "Het is logisch om de thema's te verdelen, zo heb je een afgebakende verantwoordelijkheid", vertelt de commandant van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de KMar (OTCKMar). " Als verantwoordelijke van het thema 'mens' houd ik overzicht over de verschillende projecten die lopen en zorg ik dat we daadwerkelijk resultaten behalen. We maken korte- en lange termijnplannen, waarvan de mensen op de werkvloer het resultaat gaan merken."

Volgens Rippens past het thema 'mens' goed bij hem en het opleidingscentrum. 'Op het OTCKMar zijn we de hele dag met mensen bezig. In de opleiding staan we aan de basis van hun ontwikkeling en doorontwikkeling.'

Aannames versus informatie

Volgens Rippens beginnen veel zaken die belangrijk zijn om aan te pakken in de opleiding. "Daar wordt de basis gelegd. We proberen door te laten dringen hoe belangrijk het is om fysiek en mentaal fit te zijn. Door kennis en bewustzijn te creëren op het gebied van voedingsleer, de invloed van slaap en sporten." Gegevens daarover worden binnenkort bijgehouden door een slim horloge. Zo kan het instructiekader de vorderingen van de aspirant-marechaussee bijhouden. "En of de opleiding goed in elkaar steekt. Nu richten we het onderwijs vooral in op basis van aannames. We willen nog meer werken op basis van informatie. Zoals de verhouding groene en blauwe scholing voor initiële leerlingen. Doelstelling is dat de fysieke en mentale belasting uit de opleiding goed aansluit op het toekomstige werk.”

Met de gegevens van het slimme horloge houdt het instructiekader bij hoe leerlingen vooruit gaan en of de opleiding goed in elkaar steekt: zoals de verhouding groene en blauwe scholing voor initiële leerlingen. Foto links: Hans Rogge (archief). Foto rechts: sergeant-majoor Sjoerd Hilckmann (archief).
20 studenten zijn al uitgerust met het horloge, de rest volgt op korte termijn.

Lessen

Het thema 'mens' gaat natuurlijk niet alleen over de opleiding. Rippens: "Het is de bedoeling dat iedereen de lessen uit de opleiding, over hoe ze lichaam en geest verzorgen, vasthouden als ze operationeel zijn." Personeel dat al zo werkt, kan in de toekomst hulp inschakelen van leefstijlcoaches en fieldlab-managers die marechaussees begeleiden in sport, voeding en een duurzaam vitale levensstijl. "Andere krijgsmachtdelen werken daar al heel succesvol mee." 

Ook de sector Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) krijgt een rol in zulke ondersteuning. Door meer sportmomenten te faciliteren en meer locaties uit te rusten met geschikte sportfaciliteiten motiveren ze een gezonde levensstijl. Verder zal het IBT samen met leefstijlcoaches leidinggevenden adviseren over individueel maatwerk bij collega’s.

Medewerkers van de Hoog Risico Beveiliging (HRB) en Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) beantwoorden binnenkort vragen in een taakbelastingonderzoek. Foto links: sergeant-majoor Hille Hillinga (archief). Foto rechts: sergeant-majoor Maartje Roos (archief).

Korte termijn

De plannen rondom KMar Future Proof zijn een stip op de horizon, maar liever realiseert Rippens al eerder bepaalde goede voornemens. "Zoals het taakbelastingonderzoek bij de Hoog Risico Beveiliging (HRB) en Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB) begin volgend jaar. Zijn ze in staat met hun opleiding en uitrusting de taken goed uit te voeren? En we zijn benieuwd hoe belastend die taken worden ervaren. Aan de hand van die informatie kunnen we bijvoorbeeld bij werving en selectie of in de opleiding zaken aanpassen.

Daarnaast ligt het in de planning dat de ballistische vesten in 2021 worden vervangen voor lichtere vesten uit het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). Het huidige vest rust op de schouders, maar het nieuwe zit met een steunband op de heupbotten. "Veel comfortabeler dus."

In het project ‘Leerhuis’ kunnen collega’s volgens kolonel Rippens uit elke ‘kamer’ iets halen. ‘Iets ondernemen of leren. En aan de hand daarvan ga met je leidinggevende in gesprek over je toekomst.’ Foto: sergeant-majoor Gerben van Es (archief).

Regels

Bij het thema 'mens', wordt wellicht snel gedacht aan het tekort daaraan. Volgens Rippens moet de vraag vooral gaan over de kwaliteit in plaats van de kwantiteit. "We houden nu nog vast aan eigengemaakte regels waarin we zaken vaak kwantificeren. Je moet een x-aantal jaar ervaring hebben om door te stromen naar een bepaalde functie. Of een rangduur uitzitten tot bevordering. Dit moet anders. Dit is onder andere een van de onderwerpen uit de nieuwe Human Resource- strategie die door de Directie Personeel en Bedrijfsvoering gemaakt is. Hierin gaat het onder andere over loopbaanontwikkeling voor iedereen, duurzaam gezond inzetbaar (Fit & Vitaal), leren en ontwikkelen, de belangrijke rol van de leidinggevende en HR-professional en het in beeld brengen van de kwaliteiten in de organisatie (kwaliteit in beeld).

Tekst: ritmeester Djenna Perreijn | Foto's: Mediacentrum Defensie