Niamey, Niger

"Mijn naam is Jos Braker. Ik ben sinds 1 augustus 2019 werkzaam bij EUCAP SAHEL NIGER in de hoofdstad Niamey. EUCAP staat voor European Union Capacity building. EUCAP versterkt de interne veiligheidsdiensten in het West-Afrikaanse land onder andere door het geven van opleidingen en adviezen aan de Nigerese autoriteiten. Dit doen we ook op het gebied van irreguliere migratie.

In gesprek met de commandant CMCF en een Duitse collega.

Nederland levert hieraan een belangrijke bijdrage. Tezamen met de Duitsers financieren wij de oprichting van een mobiele compagnie (CMCF) die mobiele grenscontroles gaat uitvoeren. Deze compagnie bestaat uit 252 lokale politiemensen die een aanvullende opleiding krijgen. Samen met een Duitse collega van de politie werk ik als adviseur voor het hoofd Operaties met betrekking tot het CMCF-project. Dat is echt een pracht job waarbij er veel flexibiliteit van je wordt gevraagd.   

In gesprek met een Belgische collega voor het hoofdkwartier van EUCAP.

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik regelmatig contact met de commandant van de CMCF. Vooral investeren in een goede relatie is hier erg belangrijk. De situatie hier is niet zoals bij ons in Nederland. Dus je kunt onze werkwijze niet 1 op 1 vertalen naar de werkwijze in Niger. Dat geldt eigenlijk net zo binnen de missie.

Het hoofdkwartier van EUCAP.

Ik werk met veel buitenlandse collega’s met verschillende achtergronden en gewoontes. Met respect voor elkaars opvattingen en de kennis en ervaring die ik binnen de KMar heb opgedaan is het prettig werken. En uiteindelijk dragen we samen zeker bij aan de veiligheid in Niger en indirect ook aan die in Europa. 

Het appartementencomplex waar ik woon.

De veiligheidssituatie in Niamey is rustig. Door EUCAP zijn verschillende woningen gehuurd waar we wonen. We worden beveiligd door civiele beveiliging en de politie. Vooralsnog ben ik de enige Nederlandse militair in de missie. Er werken momenteel 2 collega’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken hier. We rijden met 4x4 auto’s die we delen met enkele collega’s. We mogen ons binnen de hoofdstad vrij bewegen indien we radio, telefoon en wapen bij ons dragen.

Op de weg voor ons appartementencomplex.

De bevolking van Niger is zeer arm. Daar word je dagelijks mee geconfronteerd. Toch zijn de Nigerezen zeer vriendelijk (behalve in het verkeer ;-)). Ik sluit hier in Niger na 41 jaar mijn diensttijd bij de KMar af. Ik had geen betere afsluiting kunnen bedenken."

Een etentje met collega's in het weekend in ons appartement.

Jos Braker
Border Management Advisor
EUCAP SAHEL NIGER

Meer weten over marechaussees in Niger? Eerder volgden we majoor Wouter voor ‘Een dagje KMarren met’: 
https://magazines.defensie.nl/kmarmagazine/2019/10/06_kmarren_met_niger_10-2019

Mocht u na het lezen van dit verslag ook geïnteresseerd zijn in deelname aan soortgelijke missies in het buitenland, neem dan contact op met majoor T. Boomsma, Hoofd Brigade Buitenland Missies (LTC/OPZ). Bereikbaar via TJ.Boomsma@mindef.nl.