01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

Operationele Intelligence staat midden in de operatie

Lokale intell-medewerkers laten IGO landen op brigades

2 inklimmers denken de Koninklijke Marechaussee in IJmuiden te slim af te zijn. Met een nieuwe modus operandi proberen ze ongezien in een voertuig op de ferry naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Omdat dezelfde werkwijze eerder op Hoek van Holland is toegepast, zijn de grensbewakers goed voorbereid en lopen de vreemdelingen tegen de lamp. Een mooi staaltje Informatiegestuurd Optreden (IGO), mede mogelijk gemaakt door de operationele intell-medewerkers op de locaties Hoek van Holland en IJmuiden.

De operationele intell-medewerkers zijn een concreet resultaat van de koerswijziging van de Koninklijke Marechaussee van gebiedsgebonden naar informatiegestuurd optreden op landelijk niveau. Een jaar geleden zijn ze in de plaats gekomen van de lokale Brigade Informatieknooppunten en sindsdien zijn ze actief op alle KMar-locaties in het land. Daar fungeren ze als vooruitgeschoven post voor de afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando, die hen centraal voedt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van migratie, cyber, georganiseerde criminaliteit, integriteit van de krijgsmacht en (Contra)-terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Tegelijkertijd informeren de operationele intell-medewerkers de afdeling Intelligence met lokale beelden.

Door intell te verstrekken in briefings geeft de operationele intell-medewerker de collega op straat een zo compleet mogelijk beeld mee.
Majoor Erik van den Berg geeft leiding aan ruim 100 operationele intell-medewerkers.

Compleet beeld

Majoor Erik van den Berg is hoofd sectie Operationele Intell (OI) en geeft leiding aan ruim 100 operationele intell-medewerkers. Van den Berg: “Onze taak is ervoor te zorgen dat wij tijdig de juiste informatie/intelligence leveren voor beeld-, oordeels- en besluitvorming in de commandovoering op brigades, zowel in de dagelijkse operatie als tijdens een crisis of calamiteit. Met andere woorden: er is een trend of ontwikkeling, maar wat betekent dat voor een bepaalde locatie. Door intell te verstrekken bij bijvoorbeeld een briefing proberen wij de collega's op straat een zo compleet mogelijk beeld mee te geven van zaken waar ze op moeten letten. Het is vervolgens aan de teamleider om er iets mee te doen en op welke manier.”

De intell-cyclus bestaat uit 4 stappen en is op alle niveaus binnen de intell-wereld toe te passen. In het geval van de sectie Operationele Intell krijgt de operationele intell-medewerker bij de eerste stap (initiëren) een gerichte opdracht. Bij stap 2 gaat de intell-medewerker aan de slag om stukjes informatie te verzamelen. Hij of zij kan daar allerlei informatiebronnen voor gebruiken. In de 3e fase voegt de intell-medewerker de informatie samen en maakt er intell van. In de laatste fase wordt de intell met de collega’s in de operatie gedeeld. De bevindingen van de collega’s op straat kunnen leiden tot nieuwe inzichten, en ontwikkelingen en trends bevestigen of ontkrachten. Dit kan leiden tot nieuwe opdrachten en maakt de intell-cyclus rond.

‘Nieuwe informatie kan leiden tot nieuwe inzichten, en ontwikkelingen en trends bevestigen of ontkrachten’

OI maakt deel uit van de intell-cyclus (zie graphic), die geen eenrichtingsverkeer is. De sectie van Van den Berg vormt het koppelvlak tussen de operatie en de landelijke afdeling Intelligence. “Informatie die op straat wordt verzameld, komt via ons weer op landelijk niveau terecht. Nieuwe informatie kan leiden tot nieuwe inzichten, en ontwikkelingen en trends bevestigen of ontkrachten. Dit kan leiden tot nieuwe werkwijzen. Zo konden in de casus met de inklimmers op Hoek van Holland en IJmuiden, collega's op basis van intell de 2 personen aanhouden. Door die wisselwerking met de operatie versterk je continu je intell-positie, werk je toekomstgericht en weten de collega’s op straat wat ze kunnen verwachten."

Decentraal

Het feit dat de operationele intell-medewerkers in het land werken, heeft volgens Van den Berg alleen maar voordelen. "Je kent de fysieke operationele omgeving, de partners in die omgeving en de criminaliteitsfenomenen. Dit geheel maakt dat je lokaal duiding kunt geven. Daarnaast maakt onze aanwezigheid het contact met de operatie laagdrempelig. Collega's kunnen met vraagstukken direct bij ons terecht en wij bij hun." OI zoekt zelf ook actief naar nieuwe informatie om lokaal en landelijk het informatiebeeld te versterken. "We hebben een sensorfunctie en onderhouden een netwerk met instanties en ketenpartners met wie we informatie uitwisselen. Zo weten we beter wat er in de omgeving speelt en begrijpen dit ook beter. Daarmee kunnen we ook ons voordeel doen."

OI zoekt zelf ook actief naar nieuwe informatie om lokaal en landelijk het informatiebeeld van de KMar te versterken.

Afdeling Intelligence 

Bij de afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando houden ruim 400 collega’s de informatiestroom binnen de KMar op gang. Dagelijks zijn ze op hun eigen werkterrein bezig met het verzamelen van informatie en het maken van intell voor de collega's in de operatie. De afdeling Intelligence bestaat naast de sectie Operationele Intelligence uit het Intell Knooppunt (IKP), Analyse en Onderzoek (A&O) en de Bijzondere Dienst (BD).

Wachtmeesters-1 Mitchell en Raymond zijn operationele intell-medewerkers bij de brigade Noord-Holland op de locatie IJmuiden. Dagelijks zijn ze bezig de intell-positie van de KMar te versterken en de vertaalslag te maken van het landelijke intell-beeld naar lokaal niveau en andersom. “Naast de informatie vanuit de landelijke afdeling Intelligence lezen we landelijke tactische briefings en mutaties, raadplegen we ons lokale netwerk en zoeken in open bronnen naar interessante informatie. Daar maken we intell van. Zo stuitten we ook op de nieuwe modus operandi van inklimmers in Hoek van Holland. Die informatie hebben we vervolgens lokaal gedeeld, waardoor collega’s 2 personen konden aanhouden."

Wachtmeesters-1 Mitchell (links) en Raymond zijn operationele intell-medewerkers bij de brigade Noord-Holland op de locatie IJmuiden.

Gemotiveerd

Het is niet het enige succes dat de operationele intell-medewerkers en hun collega’s in IJmuiden aan de hand van goede intell hebben geboekt. "De collega’s van Analyse en Onderzoek deelden onlangs een bijgewerkt profiel binnen mensensmokkel met ons. Dit was voor ons interessant, gezien onze werklocaties IJmuiden en Den Helder. Hierdoor slaagden onze collega’s erin bij een controle 16 vreemdelingen in een vrachtwagen te onderkennen. Dat geeft veel voldoening. Dat je intell verzamelt, lokaal deelt, collega’s er mee aan de slag gaan en daar uiteindelijk ook resultaten mee boeken. Dan ben je als operationele intell-medewerker van toegevoegde waarde. Dat houd je gemotiveerd."

Tekst: Robert den Hartog | Foto: korporaal Gregory Fréni