08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

KMarKort

Koning bezoekt grensbewakers in Hoek van Holland

Koning Willem-Alexander heeft samen met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid een werkbezoek gebracht aan de collega’s in Hoek van Holland. De koning en staatssecretaris spraken uitgebreid over maritieme grensbewaking en de problematiek met inklimmers.

In de gesprekken met de collega’s van de brigade Zuid-Holland kwamen verschillende aspecten van de grensbewaking aan de orde: paspoortcontrole, de risico’s van inklimmen, samenwerking in de migratieketen en informatie-uitwisseling met andere landen. Ook werd ingegaan op de tijdrovende afhandeling van inklimmers, zoals de procedure rond vreemdelingenbewaring.

Op het haventerrein zag het gezelschap hoe een controle van de vracht in de praktijk werkt. Sinds 2016 zijn die controles flink geïntensiveerd onder andere met honden en een camerasysteem. De koning en staatssecretaris spraken daarnaast met vertegenwoordigers van Stena Line, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Openbaar Ministerie Rotterdam en de Dienst Terugkeer & Vertrek over de operationele afspraken in de migratieketen en de schades voor de transportsector.

Nieuw veteranentenue voor postactieve KMar-veteranen

De grijze broek met blauwe blazer die postactieve KMar-veteranen tot nu droegen bij ceremoniële gelegenheden, zoals de Nederlandse Veteranendag en de 4/5 mei herdenkingen, wordt vervangen. Het nieuwe donkerblauwe tenue is uitsluitend bedoeld voor de postactieve veteranen; de actieve veteraan beschikt over het dagelijks tenue. Meer details over het nieuwe veteranentenue en de kleed- en meetmomenten die zijn georganiseerd, staan in een brief die vanuit Staf CKMar is gestuurd naar de postactieve veteranen. Vragen? Mail naar veteranen@marechausseecontact.nl

Doorstart AADG levert 44 kandidaten op

Met de pilot ‘Adaptief aan de grens’ zocht de KMar sinds november naar burgermedewerkers die willen ondersteunen bij de grensbewaking op de vaste grensdoorlaatposten in Nederland. De zoektocht heeft 44 geschikte kandidaten opgeleverd: 23 kandidaten bestemd voor de brigade Grensbewaking op Schiphol, 13 voor de brigade Zuid-Holland en 8 kandidaten voor de brigade Noord-Holland. 

In de maanden december en januari doorliepen de kandidaten het selectieproces. Een belangrijk onderdeel van dit proces was het zogenoemde ‘klikgesprek’. Dit is een gesprek tussen de kandidaat en de collega’s van de brigade, waarbij de collega’s van de brigade een finale stem hebben in het wel of niet toelaten van de kandidaat. De aspirant eerstelijns grensbewakers zijn inmiddels begonnen aan de theoretische opleiding van 5 weken. Als zij slagen, stromen zij medio maart in bij de brigades. Dan beginnen zij aan hun praktijkstage van ongeveer 3 maanden die ze dienen af te sluiten met de Proeve van Bekwaamheid.

Binnenkort krijgt de pilot weer een vervolg en zal er opnieuw een uitvraag worden gedaan voor nieuw burgerpersoneel om te ondersteunen in de grensbewaking. 

Kijkje in de Intell-keuken

Zo’n 40 (onder)officieren binnen het Inlichtingen en Veiligheidsdomein (I&V) kregen onlangs een inkijkje in het werk van de diensten die zich bezighouden met informatie en inlichtingen. De netwerkbijeenkomst werd georganiseerd door de afdeling Intelligence van de KMar en DELPHI, een jongerenvereniging van het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut met leden uit alle krijgsmachtonderdelen.

Hoofd afdeling Intelligence kolonel Bart Hulsbosch benadrukte het belang om op het gebied van inlichtingen samen te werken, elkaar op te zoeken en van elkaar te leren. Vervolgens gaf de sectie Inlichtingen van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten uitleg over de inlichtingenproducten en werkzaamheden voor de (internationale) operationele activiteiten van de BSB. Het Informatieknooppunt CTER beschreef hun taken ten aanzien van contra-terrorisme, extremisme en radicalisering en samenwerking op dit gebied. De Bijzondere Dienst gaf als laatste een presentatie over haar werkzaamheden. De sectie vormt de schakel tussen de inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) en de KMar. 

IBT bereidt zich voor op trainingen extreem geweld

Team IBT-opleidingen heeft samen met collega’s en ketenpartners een training gegeven aan alle IBT-instructeurs op het gebied van extreem geweld. Op die manier kunnen de instructeurs tijdens de IBT-momenten de collega’s in de operatie nog beter voorbereiden op extreme geweldsincidenten, die steeds vaker voorkomen. 

Wijkagent Erwin van de wijk Laakkwartier in Den Haag, gaf een presentatie aan de IBT-instructeurs over het 5 mei-incident, toen Malek F. meerdere mensen neerstak. Hij zoomde in op wat je allemaal kan doen en wat je als IBT kan betekenen voor de operationele collega’s tijdens en buiten de trainingen. De Dienst Speciale Interventies was er om te laten zien waar hij allemaal toe in staat is en waar zijn kracht ligt, zodat bij incidenten de samenwerking kan worden gezocht. 

2 Officieren van Dienst Politie van Schiphol gaven een presentatie over de politieprocessen om duidelijk te maken dat bij grootschalige acties met extreem geweld ook die processen door moeten gaan. Uiteraard werkten de instructeurs tijdens de training ook nog aan hun eigen vaardigheden, zodat iedereen dezelfde taal spreekt en ze de operationele collega’s een goede training kunnen bieden.

IBT staat voor Integrale Beroepsvaardigheden Training. De IBT-instructeurs leiden mensen op voor het gebruik van geweld binnen het wettelijke kader.