06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Een dagje KMarren met...

Majoor Wouter, teamleider in Niger

Majoor Wouter heeft 3 weken leidinggegeven aan een internationaal team van instructeurs in Niger, dat les heeft gegeven aan de lokale politie over grenstoezicht. De cursisten, in totaal 260 Nigerese agenten, behoren tot een nieuwe mobiele grenseenheid. De eenheid wordt binnenkort ingezet aan de grens, om onder meer irreguliere migratie, terrorisme, wapen- en drugssmokkel te bestrijden.

Het lesteam van de grensmodule bestond uit 15 instructeurs van de KMar, de European Gendarmerie Force, Frontex en de Bundespolizei. De lessen gingen over documentfraude, migratiestromen en wet- en regelgeving. Wouter fungeerde als aanspreekpunt en onderhield onder meer contact met lokale partners en ketenpartners. Ook was hij verantwoordelijk voor de logistiek, geldzaken en personeelszorg. 

Wouter: “Het werk was afwisselend en hectisch, wel een beetje anders dan ik gewend ben. Als er 1 ding is dat ik heb geleerd, is dat zaken hier altijd anders lopen dan gepland. Dus: verwacht het onverwachte. Ik moest erg flexibel zijn en constant inspelen op veranderingen. Maar op een of andere manier krijg ik daar energie van.”  

De inspanningen van het instructeursteam zijn meer dan welkom. Want de veiligheidssituatie in Niger is instabiel. De veiligheid wordt met name bedreigd door conflicten in buurlanden als Mali en Nigeria, die steeds verder overslaan naar Niger. De nieuwe mobiele grenseenheid, de Compagnie Mobile de Contrôle de Frontières (CMCF 2), speelt een belangrijke rol bij het verhogen en stabiliseren van de veiligheid aan de grens.

De lessen over grenstoezicht maken onderdeel uit van een langere opleiding. Zo hebben de lokale agenten onder meer een militaire training gekregen van de Belgische Special Forces. Dit gebeurde op verzoek van de Nigerese autoriteiten aan de Europese Unie. Nederland leverde niet alleen instructeurs, maar financiert CMCF 2 samen met Duitsland via de civiele EU-missie EUCAP Sahel.

Meedoen aan ‘Een dagje KMarren met…’?

Wil jij ook een keer je werk laten zien in ‘Een dagje KMarren met…’? Neem dan contact op via kmarmagazine@mindef.nl.

Tekst: ritmeester Henny de BoerVideo: sergeant-majoor Eva KlijnMontage: Karel Polack