06

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 02

De agenda van de commandant

Externendag

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: Externendag op de Frederikkazerne. 

Ruim 60 marechaussees woonden de zogeheten Externendag bij op 13 februari in Den Haag. Externen zijn marechaussees die buiten de KMar-organisatie werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij het Joint Informatievoorziening Commando, het Defensie Cyber Commando of de Defensie Materieel Organisatie. CKMar nodigde hen uit om hun visie op de toekomst van de Marechaussee te delen, bezien vanuit hun achtergrond. 

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Ik heb de extern geplaatste collega’s uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan om verder te schaven aan de totstandkoming van de commanders intent. In een commander's intent formuleert een commandant de opdracht die er voor de organisatie ligt en waarom die er ligt. Ik presenteer de commander's intent op 1 april, die onder meer tot stand komt door bijeenkomsten als deze. Vandaag hebben wij van gedachten gewisseld over 4 onderwerpen: de positionering van de KMar, mens, technologie, en informatiegestuurd optreden.

Er was volop interactie. Een van de zaken die breed werden gedeeld is het inzetten op kwaliteit van onze mensen in plaats van kwantiteit. Verder, als het gaat om technologie, informatie en bronnen heeft de KMar volgens hen niet altijd duidelijk in beeld welke mogelijkheden en capaciteiten we tot onze beschikking hebben binnen Defensie. Dan gaat het bijvoorbeeld om radars, drones en functies als liaisons. Die mogelijkheden kunnen we volgens hen nog beter benutten. Dit zijn nuttige perspectieven. 

Daarnaast werd vanuit de zaal gevraagd wanneer men een eventuele opdracht kan verwachten naar aanleiding van de commanders intent. Ik heb benadrukt dat het niet de bedoeling is dat iedereen wacht op instructies, maar zelf het initiatief neemt in de richting die we met elkaar op gaan. Ik wil dat collega’s zich vrij voelen om in hun eigen werkveld zaken aan te pakken, eventueel met ondersteuning vanuit de staf als dat is gewenst.

De commanders intent verzin ik niet in een ivoren toren, maar vooral in samenwerking met anderen door veel gesprekken te voeren met collega’s en ketenpartners. Voor ik de commanders intent definitief presenteer, heb ik nog een aantal bijeenkomsten op de planning staan. Onder andere met de klankbordgroep CKMar en de Marechaussseeraad. Een ding is helder: de commanders intent krijgt steeds duidelijker vorm en vandaag heeft daar ook een vruchtbare bijdrage aan geleverd.”   

‘Collega’s moeten zich vrij voelen om in hun eigen werkveld zaken aan te pakken’

Adjudant Maddie

Sinds ruim 1,5 jaar extern geplaatst bij de staf van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) als medewerker bureau Opleidingsontwikkeling.

“Ik ben vaker naar bijeenkomsten geweest, maar deze was heel bijzonder omdat het gezelschap zo gemêleerd was. Normaal gesproken spreek je met KMar-collega’s allemaal vanuit eenzelfde perspectief, maar nu waren er heel verschillende invalshoeken. Dat was heel boeiend.

Verder was het interessant om te luisteren naar de nieuwe CKMar. Ik ben met een open vizier naar de bijeenkomst gegaan en wilde gewoon luisteren naar de ideeën van de nieuwe commandant. Ik vind dat hij op een heel boeiende en pragmatische manier naar de toekomst kijkt. Dat spreekt me aan. Om sommige ontwikkelingen kunnen we nou eenmaal niet heen, zoals de steeds verdergaande automatisering. Dan is de vervolgvraag heel concreet: hoe pakken we dat aan? Bijvoorbeeld bij de grensbewaking. Als de technologische ontwikkelingen de functie van de wachtmeester in de toekomst veranderen, hoe kunnen we hem/haar dan het beste inzetten?

Een ding is duidelijk: de wachtmeester van nu, is niet die van de toekomst. Voor mijn werk heeft dit directe gevolgen. Met de toekomst wordt namelijk niet pas over 15 jaar bedoeld, maar over 3 jaar. En wij staan met de officiersopleiding op de KMA aan de basis van de vorming van nieuwe collega’s. Dus wij kunnen meteen aan de slag met de herontwikkeling van de opleidingen: aan welk profiel moet de officier van de toekomst voldoen?

Ik ben heel benieuwd naar de commanders intent van april. We hebben nu natuurlijk al een deel meegekregen, maar straks wordt het nog concreter.”     

Tekst: ritmeester Henny de Boer | Foto’s: CKMar