07

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Agenda van de commandant

‘FIEP biedt ons de kans om kennis, ervaring en expertise te delen’

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee en geven we een inkijkje in zijn werkzaamheden. Deze maand: een bijeenkomst van de FIEP in Noordwijk op 8 oktober.

Noordwijk is het typisch Nederlandse decor voor de bijeenkomst van FIEP, het samenwerkingsverband van gendarmeriekorpsen. De netwerkorganisatie zag het levenslicht in 1992 en werd vernoemd naar de 4 oprichters: Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.

Inmiddels is dat netwerk flink uitgebreid. De FIEP telt nu 19 korpsen, van Europese bodem maar ook ver daarbuiten. Het doel van het samenkomen van de landen is om informatie met elkaar uit te wisselen en om van elkaar te leren.

Afgelopen jaar lang was de KMar de voorzitter van de FIEP. Op 8 oktober werd het voorzitterschap overgedragen aan Marokko.

Luitenant-generaal Hans Leijtens, commandant van de Koninklijke Marechaussee

Luitenant-generaal Hans Leijtens:

“Tijdens de FIEP ontmoeten de vertegenwoordigers – veelal de commandanten - van gendarmeriekorpsen van over de hele wereld elkaar. Van Zuid-Amerika tot het Midden-Oosten en Europa. Als we elkaar nodig hebben, kunnen we altijd terugvallen op onze partners uit dit netwerk.

We begrijpen elkaar. Het FIEP-netwerk biedt ons de kans om kennis, ervaring en expertise te delen. Het is een solide fundament, maar deze basis alleen is niet genoeg. We moeten een stap verder gaan. Dit jaar heeft de KMar dat gedaan door verschillende werkgroepen en meetings met experts te organiseren, met als focus de toekomst. Potentiele bedreigingen als de opwarming van de aarde, de groeiende wereldpopulatie en migratiestromen werden besproken. Daarnaast hebben we aangekaart hoe deze ontwikkelingen ons werk gaan beïnvloeden.

De wereld verandert en veiligheidsissues worden een steeds grotere uitdaging. Ons fundament is onze kracht. We moeten blijven investeren in deze vertrouwensbasis en in onze normen en waarden. Zodat wij, als gendarmeriekorpsen, op de best mogelijke manier blijven bijdragen aan een veilige wereld.”

Luitenant-generaal Botelho Miguel van de Guarda Nacional Republicana van Portugal

Luitenant-generaal Botelho Miguel:

“Portugal stond als oprichter aan de wieg van de FIEP. En nu, 27 jaar later, bestaan we al uit 19 landen. Het netwerk blijft uitbreiden; Senegal en Koeweit treden nu ook toe. Dat is een goede zaak, want de FIEP is van onschatbare waarde. We leren elkaar en elkaars militaire politiekorpsen kennen, leren van elkaars aanpak en bekijken op welke gebieden we kunnen samenwerken. We zijn namelijk niet alleen in de wereld. Om internationale, grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan, zal je toch samen de schouders eronder moeten zetten. We weten namelijk niet welke uitdagingen ons als nationale gardes in de toekomst te wachten staan. Door tijdens de FIEP onze mindset te delen en ervaringen uit te wisselen, kunnen we die uitdagingen samen aan. Het fundament daarvoor wordt gelegd bij de FIEP.”  

Tekst: ritmeester Saminna van den Bulk | Foto's: Paul Tolenaar