05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

Bemiddelen zonder lasergun

Multinationale MP-dag in Litouwen

4 KMar-collega’s maken deel uit van de eFP (enhanced Forward Presence)-missie in het Litouwse Rukla, maar wat doen ze daar eigenlijk? Om een beeld te geven organiseerden ze samen met hun Duitse, Noorse en Belgische collega’s een MP (Military Police)-dag. Via een carrousel maakten militairen op een ludieke manier kennis met het takenpakket van de MP. KMarMagazine was erbij.

De achterliggende gedachte van deze dag? “Snuffelen aan wat de MP doet”, zegt eerste luitenant Jaap die hier 3 KMar-collega’s aanstuurt en ook in Nederland hun teamleider is op de brigade Scheldestromen in Hoogerheide. “We willen de laagdrempeligheid richting MP’s en de Koninklijke Marechaussee vergroten. En in Litouwen wordt multinationaal geoefend. Dit draagt bij aan de samenwerking tussen de landen.”

Lootjes kopen voor het goede doel. De opbrengt van de tombola - € 1.205,- - gaat naar ‘Wounded soldiers’ een Litouwse stichting die zich bekommert om militairen die niet meer inzetbaar zijn.

Het werk van de 4 KMar-collega’s onderscheidt zich wel van de andere MP’s, vertelt Jaap. “Wij voeren hier de politietaak uit voor de krijgsmacht, het artikel 4-detachement. Het begeleiden van transporten bijvoorbeeld, laten we tegenwoordig aan de landmacht zelf over, in tegenstelling tot andere landen. Daarom hebben wij een band met ‘police’ om onze arm.”

Groene taken

Het is belangrijk dat ook de MP’s internationaal samenwerken, legt Jaap uit. “Oefenterreinen liggen hier soms wel 3 uur rijden vandaan. Als MP’s van een ander land dichter in de buurt van een incident zijn, is het super waardevol als zij al onderzoek kunnen doen. Anders verdwijnen sporen.”

De groepen die deelnemen aan de carrousel zijn onderverdeeld per land én er is 1 multinationaal team. Er is een crime scene, een snelheidscontrole, een waarnemingsopdracht, er worden foto’s op documenten vergeleken en er wordt een MP-busje voortgetrokken.

Precies 20 km/uur rijden

Bij de ‘snelheidscontrole’ moet de beste chauffeur uit de groep precies 20 kilometer per uur rijden, terwijl de teller is afgeplakt. Teamgenoten checken hem via een lasergun. De Duitse MP’s begeleiden dit onderdeel omdat zij in Litouwen ook daadwerkelijk snelheidscontroles verrichten. In tegenstelling tot hun Nederlandse collega’s. Jaap: “Als KMar doen we strafrechtelijk onderzoek als dat nodig is. We mogen ook verkeerscontroles verrichten op militaire locaties, maar wij zetten liever in op preventie.”

Les snelheidscontrole van Duitse MP’s.
Crime scene: wie is de dader?

Hybride conflict

Als er in werkelijkheid toch iets gebeurt, zoals een aanrijding met een burger, wil de KMar dat zo netjes mogelijk afhandelen, benadrukt Jaap: “De lokale bevolking mag geen schade ondervinden van onze aanwezigheid. In het hybride conflict dat gaande is in Litouwen, worden incidenten soms extreem uitvergroot of verzonnen om de NAVO-troepen hier in een kwaad daglicht te stellen. Degelijk onderzoek naar (vermeende) strafbare feiten en de preventie hiervan zijn daarom extra belangrijk.”

Eerste luitenant Jaap overlegt met zijn Duitse collega.

In de afgelopen maanden waren er gelukkig alleen ongevalletjes met materiële schade, blikt collega opperwachtmeester Nick terug. “Wij zijn dan bemiddelaar, leggen verbinding tussen de lokale autoriteiten, zoals de KARO police, en de militairen.” Vandaag verzorgt Nick de ‘imposter challenge’ waarbij foto’s op documenten worden vergeleken en legt hij uit dat de KMar in Nederland ook belast is met de grensbewaking.

Kanonnen schieten

Nick is trots op de hoge opkomst deze middag. “Dat komt denk ik ook door onze benaderbare opstelling. Je kunt op kantoor wachten tot er iets gebeurt, maar wij zijn - waar het kon - meegegaan met de eenheid. Gingen ze tijdens een oefening schieten met CV90’s, stonden wij er met onze neus bovenop. We zitten nu aan het einde van onze 3,5 maand hier en zijn echt verbonden geraakt met de eenheid.”

Opperwachtmeester Nick: “De tijd hier is voorbij gevlogen dankzij het goede contact met de eenheid.”

“Go, trekken, dat kan sneller!” Bij het MP-busje wordt het hardst gejoeld. Het gepantserde voertuig moet door 2 mensen zo snel mogelijk 25 meter vooruit worden getrokken. De rest van het team zit ín het busje. Wat dit zegt over het werk van de MP’s? “Het is gewoon leuk”, lacht wachtmeester-1 Anouk, schor van het aanmoedigen. “De Belgen hadden de snelste tijd, maar Nederland heeft ze net verslagen”, wrijft ze haar Belgische collega onder de neus. Die heeft direct een weerwoord: “Hoezo, we werken toch internationaal?”

Een MP-busje weegt leeg zo’n 1.800 kilo. Zoveel mogelijk collega’s erin en trekken maar.

En jawel, even later zitten de militairen gebroederlijk naast elkaar op de houten bankjes te wachten op een bratwurst tijdens de gezamenlijke BBQ. Tijdens de carrousel kregen maar liefst 150 militairen informatie over de MP-taken, en bij de aansluitende BBQ schoven nog zo’n 250 militairen extra aan om de verbinding verder te verhogen. Jaap kijkt tevreden naar de bonte verzameling aan uniformen: “De zon scheen vanmiddag, er was competitiedrang én saamhorigheid. Wat wil je nog meer.” En wie is de winnaar? Het multinationale team, dus de internationale samenwerking zegeviert ook hier.

ZICHTBAAR EN PARAAT

In de Litouwse plaats Rukla, vlakbij de Russische grens, nemen ongeveer 1.400 militairen deel aan eFP (enhanced Forward Presence), waaronder zo’n 250 Nederlanders. Deze missie heeft als doel: verdedigen van NAVO-grondgebied en afschrikken van Rusland door als 1 multinationale battlegroup continu zichtbaar te zijn en paraat te staan.

Tekst: ritmeester Hanna Gillissen | Foto's: sergeant Jan Dijkstra