03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 10

De 12 mooiste foto’s…

...van een Commando Plaats Incident-oefening op Schiphol

Op station Leiden is een ‘verdachte groep mannen’ de trein richting Schiphol ingegaan. Een conducteur spreekt een van hen aan, waarop die persoon zich opsluit in een toilet. Onmiddellijk wordt assistentie van de Koninklijke Marechaussee ingeroepen, die de politietaak op Schiphol vervult.

Terwijl marechaussees op het treinstation Schiphol Airport in gesprek zijn met de man op het toilet, klinkt er uit een van de andere treinstellen een luide knal. De situatie verandert direct en de hulp wordt ingeroepen van de mannen en vrouwen van de Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart (GBB).

Ook brandweer, Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en andere hulpdiensten zijn snel ter plaatse. Boven in de hal overleggen de officieren van dienst van iedere eenheid over de situatie en de te nemen stappen. In de treintunnel controleert de GBB de trein en omgeving.

Dit scenario van de Commando Plaats Incident (CoPi)-oefening Spoorloos speelt zich begin oktober af op de luchthaven. De grote oefening vindt ’s nachts plaats om het normale treinverkeer niet te veel te hinderen. In totaal deden zo'n 160 medewerkers mee. Ze oefenden samen in een CoPI de rol- en taakverdeling.

Bekijk hieronder de 12 mooiste foto’s van de oefening.

De eerste slachtoffers worden door marechaussees en personeel van de NS naar buiten geleid. Samenwerking van verschillende organisaties zowel op uitvoerend niveau als in de leiding is het doel van deze oefening.

Een teamlid van de GBB dekt de omgeving af, voordat zij de trein ingaan op zoek naar eventuele andere daders.

De GBB is opgeleid om in een hoger geweldsspectrum te opereren. Hun schilden zijn bestand tegen klein kaliber munitie.

Het is zaak om de trein zo snel mogelijk uit te kammen en veilig te verklaren, zodat hulpdiensten zoals brandweer en GGD hun werk kunnen uitvoeren.

Tijdens de ronde door de trein is iedere passagier in eerste instantie nog verdacht.

Een teamlid van het GBB legt de situatie uit aan leden van het Quick Identification Team (QIT).

Het perron wordt gezuiverd om er zeker van te zijn dat de omgeving veilig is voor hulpdiensten.

Omgeving veilig? De Officieren van Dienst beslissen dat de ‘hot zone’ een ‘warm zone’ wordt. Ambulancebroeders en brandweer snellen naar beneden en overleggen hun acties met de aanwezige marechaussees.

Een GBB’er helpt waar hij kan en verbindt een slachtoffer ter plekke. Regelmatig trainen van dit soort situaties kan mensenlevens redden.

Marechaussees zorgen ervoor dat de brandweer de rampplek veilig kan benaderen.

Onder bewaking van marechaussees kan de brandweer aan het werk en worden andere slachtoffers geholpen.

Tekst: ritmeester Arthur van Beveren I Foto’s: sergeant-majoor Hille Hillinga