09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 09

KMarKort

KMar toont uitrusting voor #TetrisChallenge

Wereldwijd doen hulpdiensten mee aan de zogeheten #TetrisChallenge: de complete inhoud van hun voertuig, inclusief personen, op de grond uitstallen. De Marechaussee kon natuurlijk niet achterblijven en ging ermee aan de slag. Op de openingsfoto van deze pagina is de volledige uitrusting te zien van de brigade Politie & Beveiliging Schiphol, op de foto hierboven (in het groen), die van het opleidingscentrum.

Marechaussee traint mobiele grensteams in Niger

7 KMar-collega's zijn vorige week afgereisd naar het Afrikaanse land Niger. Ze trainen daar voor EUCAP Sahel meer dan 260 politieagenten. Het doel is dat de agenten van het Sahel-land worden opgeleid om in mobiele grensteams te werken om zo terrorisme en irreguliere migratie te bestrijden. Ook levert Nederland een financiële bijdrage.

De marechaussees maken deel uit van het internationaal trainingsteam dat de veiligheidsorganisaties van het land versterkt, zodat het in de toekomst voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. De KMar ontwikkelde een speciale opleidingsmodule en liet zich adviseren door het Europese grensagentschap Frontex en het samenwerkingsverband European Gendarmerie Force (Eurogendfor). De marechaussees vallen tijdens hun inzet onder Eurogendfor, waarvan Nederland dit jaar voorzitter is. 

Volgende maand verschijnt er meer over deze training in KMarMagazine. 

Opleidingstraject Libië succesvol afgesloten

Met de certificering van 11 Libische deelnemers is er een eind gekomen aan een 1,5 jaar durend opleidingstraject voor Libische grensautoriteiten door het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID), een samenwerkingsverband van de KMar en de politie. Het project was verbonden met de European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libië). 

Adjudanten Dave en Gerton, beiden werkzaam bij bureau Trainingen van het ECID, verzorgden de afgelopen weken een op maat gemaakte cursus voor Libische collega’s vanuit onder andere het paspoortbureau, de politie en kustwacht. 

Waar de focus aan de start van het project nog vooral lag op het praktisch opleiden van collega’s aan de grens, stond nu vooral het ‘train-de-trainer’ principe centraal. Gerton: “We hebben eerder zo’n 80 collega’s opgeleid in het herkennen van identiteitsfraude. De officieren die we hier deze weken over de vloer hebben, willen wij vooral trainen in didactische vaardigheden. We geven ze tips en trucs om de vergaarde kennis over te brengen naar hun mensen op straat en aan de grens.”

Eind september zetten de opleiders van de KMar weer voet op Nederlandse bodem. De komende periode zullen ze hun Libische collega’s blijven volgen.  

KMar-inzet tegen vervuiling op Noordzee

Medio september heeft wachtmeester-1 Marcel Bedeke namens de KMar als waarnemer in een kustwachtvliegtuig deelgenomen aan de ‘Coordinated Extended Pollution Control Operation (CEPCO)’. Tijdens de jaarlijkse inspectie-operatie werd 72 uur aaneengesloten gevlogen binnen een zelfde gebied boven de Noordzee. Meerdere vliegtuigen uit diverse landen voerden de inspectievluchten uit. Zij controleerden vanuit de lucht met name op verontreinigingen door de scheepvaart.

De CEPCO vloeit voort uit de Bonn Overeenkomst. Het internationale verdrag regelt de samenwerking van de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen. Deze CEPCO was ook gericht op het intensiveren en vergroten van de samenwerking tussen de deelnemende landen.

De deelnemende landen waren ditmaal Duitsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, Ierland en Nederland. De coördinatie lag in handen van de Duitsers en de inspectievluchten vertrokken vanaf de Duitse luchthaven Nordholz. De Nederlandse crew was een mix van verschillende diensten. De vliegers waren afkomstig van de marine en luchtmacht, de waarnemers van Rijkswaterstaat en de Marechaussee. 

De waarnemers bedienen sensoren en radarsystemen aan boord van het vliegtuig. In geval van een overtreding leggen zij bewijslast vast en maken een proces-verbaal op. Lozingen in zee zijn economische delicten en kunnen torenhoge boetes opleveren voor rederijen.

Europese acties tegen mensensmokkel

Van 4 tot 9 september namen diverse KMar-brigades deel aan de Joint Action Days (JAD) ‘Western Balkans’ van Europol. Doel van deze grootschalige acties was het op Europees niveau bestrijden van mensensmokkel, documentfraude en illegale vuurwapens. Aan de JAD deden diverse EU-lidstaten mee, waaronder Nederland met de KMar en de Nationale Politie.

Dergelijke acties zorgen voor een beter beeld over bijvoorbeeld reisroutes en facilitators. Kolonel Paul Vos, Hoofd Operaties Landelijk Tactisch Commando: “De laatste tijd nemen in Nederland de problemen rond inklimmers toe. Niet alleen op de doorlaatposten van de Zeehavenpolitie en de KMar in Rotterdam, maar ook in het binnenland. De zuidgrens speelt hierin een belangrijke rol. ”

De controles komen voort uit het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) waar ook de KMar aan deelneemt. Kenmerkend voor deze acties is het gelijktijdig Europees optreden gericht op een bepaald probleemgebied, waarbij relevante data direct ter beschikking worden gesteld aan Europol.